» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

รอยไอยราทางฟิสิกส์
วันที่ : 5/28/2004   Article:WorldWatch

ศ . ดร. พีรศีกดิ์ วรสุนทโรสถ
birasak@inet.co.th


ไอสไตน์เคยกล่าวไว้ว่า “ ถ้าบ้าวิทยาศาสตร์โดยไร้ศาสนาก็จะเป็นคนขาเป๋ แต่ถ้างมงายในศาสนาโดยไม่มีวิทยาศาสตร์ก็เป็นคนตาบอด” และในกระบวนวิทยาศาสตร์ด้วยกันแล้ว เออเนส รัตเธอร์ฟอร์ด ผู้เรืองนามได้กล่าวไว้ว่าในสาขาต่างๆ วิทยาศาสตร์นั้น “ วิทยาศาสตร์คือ ฟิสิกส์ สาขาอื่นๆ เป็นเครื่องสำอาง”

คนไทยอ่อนวิทยาศาสตร์มากและมากที่สุดในกระบวนวิทยาศาสตร์คือ ฟิสิกส์ ในฟิสิกส์เองแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ฟิสิกส์ดั้งเดิมเรียกว่า Classical Physic ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยปีตากอรัสผู้โด่งดัง อาคีมีดีสซึ่งแก้ผ้าอาบน้ำ ถึงอัลฮาเซนผู้ทำเป็นป้า ดาวินชีผู้เขียนภาพโมนาลิซา เคมเปลอร์ผู้รอบรู้จักรวาล ถึงนิวตันที่แอปเปิลตกใส่หัว หรือฟาราเดย์ผู้ยิ่งยง

ฟิสิกส์ที่มีความหมายอธิบายจริงจังและยังเป็นฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในสมัยใหม่คือ Modern Physic โดยเฉพาะ Quantum Mechanic ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อราว 100 กว่าปีที่ผ่านมา ใช้อธิบายความเป็นไปต่างๆ ในจักรวาล สภาพชีวิตของมนุษยชาติ นาโนเทคโนโลยี ฯลฯ เรามีผู้ยิ่งใหญ่ในวงการนี้ในสภาพรุ่งเรืองสุดขีด เช่น หญิงเหล็กคนเดียว คือมาดามคูรี ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึงสองครั้งสองครา ไอสไตน์ ผู้โด่งดัง รัตเธอร์ฟอร์ดผู้ผ่าอะตอม แฟลงค์ ลอเร็นซ์ไฮเซ็นเบอร์ก บอร์ แบรก ชโลดิงเวอร์ ฯลฯ

Solvay Congress เป็นการประชุมสุดยอดทางฟิสิกส์ในสมัยนั้น มีภาพประวัติศาสตร์ในการประชุมเมื่อปี พ. ศ.2470 รวมยักษ์ใหญ่ในวงการทั้งหมดตอนนั้น 39 คน ขณะถ่ายภาพมีหลายคนได้รับรางวัลโนเบลแล้ว และต่อมาคนในภาพกว่าครึ่งได้รับรางวัลโนเบล

โปสเตอร์ “ รอยไอยราทางฟิสิกส์” หรือ “The Magnificent Physicists” ประวัติศาสตร์ดังกล่าว ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานเปิดโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. ครบรอบ 41 ปี สำหรับโรงเรียนที่นำนักเรียนมาเป็นหมู่คณะและจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปในงานมหกรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.)

โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านสัมผัสกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยฝีมือนักวิจัยไทยและเทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศรัสเซียระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2547 นี้ เวลา 1000 – 18.00 น. ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านใหม่ วว. ครับ

“The Magnificent Physicists” 1927 Solvay Congress, Brussels, Belgium Famous names include

 • Niels Henrik David Bohr (1885 - 1962)
 • William Henry Bragg (1862 - 1942)
 • William Lawrence Bragg (1890 - 1971)
 • Marie Sklodowska Curie (1867 - 1934)
 • Albert Einstein (1879 - 1955)
 • Werner Karl Heisenberg (1901 - 1976)
 • Hendrik Antoon Lorentz (1858 - 1928)
 • Wolfgang Pauli (1900 - 1958)
 • Max Karl Ernst Ludwig Plank (1858 - 1947)
 • Ernest Rutherford (1871 - 1937)
 • Erwin Schrodinger (1887 - 1961)

จดหมายข่าว วว .
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 5/ พฤษภาคม 2547

  Back |   Top


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved