» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


ข้อสังเกต 12 แบบอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหว)
วันที่ : 6/5/2014   Article:รายงานพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิจัยโครงการ “ศึกษาวิธีการออกแบบและเสริมกำลังอาคารในประเทศเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว” สกว.

จากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย ทำให้โครงสร้างได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะอาคารไม่ได้ออกแบบและก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักทางวิศวกรรม ปัจจุบันมีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างมีจำนวนมาก อาคารบางหลังมีลักษณะและรูปร่างที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว ซึ่งมีข้อสังเกต 12 รูปแบบ ดังนี้

 1. อาคารที่ชั้นล่างเปิดโล่ง เช่น อาคารที่ชั้นบนมีเสาวางเรียงกันตามปกติ แต่ชั้นล่างเหลือเสาเพียงไม่กี่ต้น ทำให้ชั้นล่างมีสภาพเป็นชั้นที่เปิดโล่ง จึงกลายเป็นจุดอ่อนของอาคาร
 2. อาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูงมากหรือน้อยกว่าชั้นอื่นๆ อย่างผิดปกติ ชั้นนั้นจะถือว่าเป็นชั้นที่อ่อนแอ และเสาของอาคารในชั้นนั้นจะถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวก่อนชั้นอื่น
 3. อาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีน้ำหนักมากกว่าชั้นอื่นเกิน 1.5 เท่าขึ้นไป เช่น มีการกองของหนักๆ มากผิดปกติ ชั้นนั้นจะเป็นชั้นที่โดยแผ่นดินไหวทำลายก่อน
 4. อาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีรูปร่างหรือขนาดที่เปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน เช่น มีมิติที่เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าชั้นถัดไปเกิน 1.3 เท่าขึ้นไป ถือเป็นชั้นที่อันตราย
 5. อาคารที่มีผนังรับแรง กำแพงคอนกรีต หรือเสาวางขาดตอนหรือไม่ต่อเนื่องจนถึงชั้นฐานราก ตำแหน่งที่กำแพงหรือเสาหยุดหรือขาดตอน เป็นตำแหน่งที่อันตรายของอาคาร
 6. อาคารที่มีส่วนยื่นออกจากตัวอาคารอย่างมากโดยไม่มีเสารองรับ ตรงส่วนที่ยื่นไปนั้นจะมีการสั่นสะเทือนแรงกว่าปกติ อาจทำให้โครงสร้างเสียหายได้
 7. อาคารที่ตำแหน่งของปล่องลิฟต์คอนกรีตเยื้องออกจากจุดศูนย์กลางของอาคารมากๆ จะเกิดการบิดตัวอย่างแรงในขณะที่เกิดแผ่นดินไหว และอาจส่งผลให้เสาต้นที่อยู่ทแยงมุมกับปล่องลิฟต์เฉือนขาดได้
 8. อาคาร 2 หลังที่อยู่ใกล้กันมากๆ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาคารอาจจะกระทบกันแล้วทำให้โครงสร้างเสียหายได้
 9. อาคารที่ผังอาคารยื่นออกไปหลายส่วน เช่น อาคารตัวแอล ตัวที หรือกากบาท เมื่อเกิดการสั่นสะเทือน ปีกอาคารแต่ละส่วนจะสบัดไปคนละทิศทาง ทำให้อาคารขาดแยกจากกันได้
 10. อาคารที่พื้นเจาะช่องเปิดขนาดใหญ่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่อาคาร ทำให้พื้นอาคารอ่อนแอเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว
 11. อาคารที่มีรูปร่างไม่สมมาตร หรืออาคารที่ตำแหน่งเสาและกำแพงกระจัดกระจายอย่างไร้ระเบียบ ทำให้โครงสร้างอาคารไม่ประสานกันในการต้านแผ่นดินไหว เป็นอาคารที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว
 12. อาคารที่ต่อเติมหรือดัดแปลงเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ที่ต้องรับน้ำหนักมากผิดปกติ เป็นอาคารที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว

หมายเหตุ แหล่งที่มารูปภาพ
1. http://www.turinconsecreto.com/viewtopic.php?t=608
2. http://www.air-worldwide.com/Publications/AIR-Currents/Izmit-D%CF%8Bzce-Ten-Years-Later--Is-Istanbul-at-Greater-Risk-Today-/

  Back |   Top


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved