» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ปรอทขึ้นเครื่องบิน
วันที่ : 2/1/2002   Article:WorldWatch

ศ.ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ

          ปรอทเป็นโลหะชนิดเดียวในตารางธาตุที่มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติ ในอดีตเราใช้คุณสมบัติของปรอทในการนำมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างเช่น รีเลย์สวิทช์ หรือเมื่อนำปรอทมาผสมกับโลหะบางชนิด เช่น เงินก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้สารประกอบที่เกิดขึ้นมีคุณสมบัติเหลวตัวลง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการอุดฟันทันตกรรมอยู่เป็นเวลาหลายสิบปี ก่อนที่จะเริ่มเลิกใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้วไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพราะอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพในระยะยาวได้ ไอปรอทก็จะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ หรือเกลือปรอทในปริมาณมากพอก็เป็นอันตรายแก่สุขภาพเช่นกัน ดังนั้นในสภาพปกติอาหารทั้งหมดจะมีมาตรฐานของการปนเปื้อนปรอทอยู่เสมอรวมทั้งในน้ำด้วย

          ในการโดยสารเครื่องบินนั้นถ้าลองอ่านสารต้องห้ามที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องแล้ว นอกจากอาวุธต่าง ๆ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แบตเตอรี่บางชนิดแล้ว จะเห็นว่าจะมีปรอทวัดอุณหภูมิหรือบารอมิเตอร์วัดความกดของอากาศที่ใช้ปรอทอยู่ด้วย เพราะปรอทจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อการเดินทางทางอากาศ

          โดยปกติเครื่องบินโดยสารทั่วไปจะสร้างขึ้นจากอะลูมิเนียมอัลลอย และมีการสร้างผิวอะลูมิเนียมให้กลายสภาพเป็นฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์บาง ๆ คลุมอยู่ อะลูมิเนียมอัลลอยจะมีความแข็งแรงทนทานได้ถึงระดับหนึ่ง โดยเฉพาะฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ผิวจะเป็นสารประกอบที่ทนกรดด่างสภาพต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และมีความแข็งมากที่สุดอันหนึ่งของสารประกอบที่มนุษยชาติรู้และนำมาใช้ ซึ่งจะเกิดขึ้นกับผิวอะลูมิเนียมที่ทิ้งไว้ในบรรยากาศที่มีออกซิเจนเป็นปกติ แต่เมื่อผิวออกไซด์นี้เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าเกิดขึ้นเองภายหลังหรือเป็นการจงใจทำให้เกิดผิวอะลูมิเนียมออกไซด์แล้วจะมีคุณสมบัติปกป้องรักษาเนื้ออะลูมิเนียมภายในได้อย่างวิเศษ

          ปรอทเป็นธาตุที่ไวต่อการทำปฏิกิริยากับโลหะหลายชนิดโดยเฉพาะอะลูมิเนียม เมื่อปรอทเจอกับแผ่นอะลูมิเนียมจะทำปฏิกิริยาอย่างค่อนข้างรวดเร็วเป็น อมัลกรัม เหมือนที่หมอฟันสมัยก่อนนำปรอทมาผสมกับเงินในการอุดฟัน จะกัดทะลุไปในแผ่นอะลูมิเนียมยุ่ยโหว่ออกเป็นรูและกัดกร่อนออกไปเรื่อย ๆ ดังนั้น FAA องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศของสหรัฐฯ จึงมองเห็นและได้กำหนดจุดวิกฤติตั้งแต่ห้ามนำเครื่องมือที่มีปรอทขึ้นเครื่องปกติ ถ้าต้องการทำการขนส่งจะต้องมีมาตรการพิเศษในการกำหนดบรรจุภัณฑ์และกระบวนการขนส่งขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด

          ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ทราบว่ามีปรอทหกบนเครื่องบินโดยสารแล้ว แม้จำนวนน้อยนิด จะกลับมาใส่ภาชนะแก้วเฉย ๆ มิได้ เครื่องบินที่มีการหกปนเปื้อนของปรอทจะต้องหยุดบินและมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หมด เพราะอาจมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในการบินครั้งต่อ ๆ มา นอกจากจะได้รับการรับรองความปลอดภัยในการใช้อากาศยานใหม่อีกครั้ง

          ในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นที่น่าห่วงอยู่บ้างในกรณีที่ผู้ก่อการร้ายประเภทกลัวตายไม่พลีชีพ อาจสามารถลักลอบนำปรอทไม่กี่สิบกรัมขึ้นไปในเที่ยวบินโดยสารปกติ โดยผ่านการตรวจสอบโดยไม่ยาก เพราะไม่ใช่อาวุธ และมาตรการของสนามบินต่าง ๆ ไม่เท่ากัน การหลุดรอดของปรอทขึ้นเครื่องและนำไปปล่อยไว้บนลำตัวเครื่องจะค่อย ๆ กัดกร่อนโลหะอะลูมิเนียมอย่างเอร็ดอร่อย ฟังดูแล้วก็สยองดีเหมือนกัน คนหนึ่งอยู่ในที่มืด อีกคนอยู่ในที่สว่าง ในที่สุดผู้โดยสารทั้งหมดคงจะต้องช่วยกันสังเกตเหตุการณ์ผิดปกติต่าง ๆ อีกแรง เหมือนองค์กรที่มีส่วนดีเป็นส่วนใหญ่ ถ้ามีส่วนน้อยคอยบ่อนทำลายในที่มืดและพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงไปเรื่อย ๆ ก็คงจะต้องอยู่ที่คนส่วนใหญ่ว่าจะมีวิจารณญาณได้มีมากน้อยแค่ไหนเท่านั้น ในศาสนาพุทธก็คงจะต้องอาศัยกฎแห่งกรรม

ที่มา : จดหมายข่าว วท. / กุมภาพันธ์ / 2545

  Back |   Top


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved