» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

คนถนัดซ้าย
วันที่ : 9/1/2002   Article:WorldWatch

ศ.ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ

          ตามธรรมดาคนส่วนใหญ่จะถนัดมือขวา ผู้เขียนเองเป็นคนถนัดมือซ้ายมาตั้งแต่เกิด แต่ในเวลานั้นการหัดเขียนหนังสือมักจะถูกบังคับให้เขียนด้วยมือขวา ดังนั้นในการทำอะไรอื่นนอกเหนือจากการเขียนหนังสือจึงมักจะใช้มือซ้ายก่อนเสมอ

          แม้ในระยะที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ถ้าจะเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็พอจะทำได้ แต่ไม่คล่องเท่ามือขวา และที่ยังทำไม่ได้ก็คือ การเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายและขวาไปพร้อมกันเท่านั้น ส่วนใหญ่ในการรับประทานอาหารด้วยตะเกียบนั้นต้องพยายามเล็งนั่งให้ดี ๆ เพราะคนใช้ตะเกียบมือซ้ายอย่างผู้เขียนมักจะชนกับผู้ใช้ตะเกียบมือขวาที่นั่งติดผู้เขียนทางซ้ายเสมอ ยังความไม่สะดวกให้พรรคพวกเพื่อนฝูง รวมทั้งผู้เขียนเองอยู่เนือง ๆ ส่วนการทานอาหารปกติช้อนส้อมก็ใช้ตามปกติ แต่จะใช้ช้อนส้อมด้วยมือซ้านถนัดกว่าช้อนหรือมีดที่อยู่ในมือขวาเสียอีก

          โดยที่เป็นคนส่วนน้อยในสังคมจึงต้องลองค้นคว้าดูว่าผลของการถนัดซ้ายนั้น จะทำให้เกิดความแตกต่างในชีวิตประจำวันจากของคนถนัดขวาส่วนใหญ่อย่างไรบ้างในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตามสถิติคนถนัดซ้ายทั่วโลกมักจะมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นกว่าพวกถนัดขวาในประเทศเดียวกัน และมักจะมีคำพูดว่าคนถนัดซ้ายจะเกิดอุปัทวเหตุได้ง่ายกว่าคนถนัดขวา เพราะเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรต่าง ๆ มักจะสร้างขึ้นสำหรับคนถนัดขวาเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่กรรไกร ถ้าเป็นกรรไกรคนถนัดซ้ายจะมีราคาแพงขึ้นกว่าปกติลิบลิ่ว และหาซื้อได้ยากเย็น ไปจนถึงชุดไม้ ชุดเหล็กกอล์ฟของคนถนัดซ้ายมักจะหาได้ยากอยู่สักหน่อยและมีให้เลือกไม่มากเหมือนพวกถนัดขวา

          เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานที่มักจะทำสำหรับคนถนัดขวาเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ผู้ถนัดซ้ายในโรงงานอุตสาหกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุปัทวเหตุได้ง่าย ปืนออโตเมติกที่สลัดปลอกกระสุนโดยอัตโนมัตินั้น ช่องว่างสลัดปลอกกระสุนออกจากรังเพลิงมักจะอยู่ทางด้านขวาเสมอ เพราะออกแบบให้ปลอกกระสุนสลัดออกทิ้งไม่ให้กระเด็นมาถูกตัว แต่คนถนัดซ้ายถ้าประทับบ่าซ้ายแล้ว การสลัดปลอกกระสุนออกจากรังเพลิงมักจะกระเด็นเข้าถูกหน้าตาของผู้ยิงได้เป็นอัตโนมัติเหมือนกัน ซึ่งทั้งร้อนทั้งแรง ปลอกกระสุนดังกล่าวอาจทำอันตรายแก่ผู้ยิงได้

          ในสภาพปกติคนถนัดขวาเมื่อเดินเข้าสู่เสาหรือสิ่งกีดขวาง มักจะหลบออกไปทางขวาโดยอัตโนมัติ และคนถนัดซ้ายก็จะหลบเครื่องกีดขวางออกทางซ้ายโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน ดังนั้นการสวนทางคนเดินนั้นจึงมักจะขีดเส้นให้คนเดินชิดทางขวาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยคนข้าม หรือขึ้นลงบันไดตามที่สาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น ถ้าไม่ตีเส้นไว้คนส่วนใหญ่ถนัดขวาเวลาเดินสวนกันจะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะจะหลบกันออกทางขวามือของตัวเองอยู่แล้ว และถ้าคนถนัดซ้ายสวนกับคนถนัดซ้ายก็มักออกทางซ้ายไม่มีปัญหาเช่นเดียวกัน แต่ถ้าสวนกับคนถนัดขวาความเคยชินแล้วจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุชนกันได้ ความจริงคนถนัดซ้ายก็มักจะเรียนรู้อุบัติเหตุต่าง ๆ และฝืนตนเองให้หลบทางขวาอยู่แล้ว แต่อาจเงอะงะหน่อยเท่านั้น

          ความจริงการเกิดอุบัติเหตุปกตินั้นสำหรับถนัดซ้ายในประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบอยู่ข้อหนึ่ง เพราะโดยที่คนเกือบทั้งโลกจะขับรถยนต์พวงมาลัยซ้ายเป็นส่วนใหญ่ และขับอยู่ทางด้านขวาของถนน ยกเว้นเพียงไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ และอีกไม่กี่ประเทศที่เป็นพวงมาลัยขวาและขับทางซ้าย เวลาคับขันตามสัญชาตญาณแล้ว คนถนัดขวาจะเบี่ยงหลบทางขวาและคนถนัดซ้ายและเบี่ยงหลบทางซ้าย ลักษณะดังกล่าวน่าจะทำให้คนขับรถที่ถนัดซ้ายในบ้านเราเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าคนถนัดขวา แต่เวลาไปต่างประเทศไปขับรถพวงมาลัยซ้ายทางขวาซึ่งไม่ชิน จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าคนถนัดขวา ซึ่งไม่ชินแต่จะปรับตัวได้เร็วกว่า ความจริงการขับรถพวงมาลัยซ้ายทางขวาของถนนนั้น จะมีสาเหตุเริ่มต้นมาจากประวัติศาสตร์สมัยยังใช้การขี่ม้ายิงปืนอยู่ ซึ่งถ้าอยากทราบว่าง ๆ ก็คงจะเล่าให้ฟังกันอีกที

          โดยที่คนถนัดซ้ายเป็นส่วนน้อยของสังคม และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ถูกออกแบบมาสำหรับคนถนัดขวา ดังนั้นพวกที่เงอะงะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นกว่าคนถนัดขวาในประเทศนั้น ๆ แต่ก็จะมีข้อดีปลอบใจอย่างหนึ่งคือ พวกที่รอดตายอยู่ได้จะมีค่าเฉลี่ยของ IQ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคน IQ ธรรมดาที่ถนัดขวา เพราะพวก IQ ต่ำถนัดซ้ายประสบอุบัติเหตุตายไปก่อนวัยครับ

ที่มา : จดหมายข่าว วท. / กันยายน / 2545

  Back |   Top


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved