» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

Magazine Electricity & Industry Magazine
Electricity & Industry Magazine ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563   นิตยสาร : Electricity & Industry Magazine
ฉบับ : ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

เรื่องเด่นในฉบับ :
- การคาดการณ์ 7 แนวโน้มด้านซัพพลายเชน: มองไปข้างหน้ากับวิสัยทัศน์ของปี 2563
- การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้เพื่อกระตุ้นความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของประเทศไทย
- “Shapping SUEZ 2030” เพื่อโอกาสและความท้าทายในทศวรรษหน้า
- “พระราม 4 โมเดล” บิ๊กดาต้ากับการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ


Electricity & Industry Magazine ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562   นิตยสาร : Electricity & Industry Magazine
ฉบับ : ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

เรื่องเด่นในฉบับ :
- การก้าวสู่แนวคิดวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการทำงานร่วมกับมนุษย์
- การปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อสังคม 2019… เพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน
- ผลสำรวจของ “ดัชนีองค์กรอัจฉริยะ” (Intelligent Enterprise Index)
- อนาคตกระบวนการผลิตจำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์มากขึ้น


Electricity & Industry Magazine ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2562   นิตยสาร : Electricity & Industry Magazine
ฉบับ : ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2562

เรื่องเด่นในฉบับ :
- PEA Digital Transformation พลิก “กฟภ.” สู่องค์กรดิจิทัล
- เจาะลึกแผน PDP ทิศทางพลังงานไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่
- ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน… นวัตกรรมที่ช่วยสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขัน
- ส่งเสริมประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการบริการของประเทศไทยด้วยโคบอท


Electricity & Industry Magazine ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562   นิตยสาร : Electricity & Industry Magazine
ฉบับ : ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562

เรื่องเด่นในฉบับ :
- สกสว. ชู 13 ผลงานเด่นมุ่งสู่ “งานวิจัยเพื่ออนาคต”
- โครงการ “Big Brother พี่ช่วยน้อง” ยกระดับ SMEs ให้ก้าวสู่ 4.0
- โคบอท…ทางเลือกแห่งอนาคตเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
- เทรนด์อุตสาหกรรม… ปกป้องอนาคตของบล็อกเชนในเอเชียแปซิฟิก


Electricity & Industry Magazine ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562   นิตยสาร : Electricity & Industry Magazine
ฉบับ : ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

เรื่องเด่นในฉบับ :
- ใกล้กว่าที่คุณคิด LS Cast Resin Transformer
- RMI ปลุกกระแสการใช้ซอฟต์แวร์ไทยและปัญหาลิขสิทธิ์
- “พลายเอจีวี” รถฟอร์คลิฟต์อัตโนมัติของไทย
- 20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น… ปฏิวัติวงการด้านวิศวกรไทยให้แข่งขันสู่ระดับเวทีโลก


Electricity & Industry Magazine ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2562   นิตยสาร : Electricity & Industry Magazine
ฉบับ : ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2562

เรื่องเด่นในฉบับ :
- โครงการก่อสร้างเมืองนวัตกรรม EECi
- กฟผ.ร่วมกับนักวิจัยคิดค้นโซลาร์เซลล์กึ่งใส นำนวัตกรรมพลังงานยกระดับเกษตรกรไทย
- จับกระแสไอทีปี 2562 กับการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
- IEEE PES GTD ASIA 2019


Electricity & Industry Magazine ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562   นิตยสาร : Electricity & Industry Magazine
ฉบับ : ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562

เรื่องเด่นในฉบับ :
- The basic principles of protective elements
- GE’s Cross-Fleet ยืดอายุโรงไฟฟ้าเก่าด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
- ปลดล็อกกับดักไอทีด้วยไฮบริด คลาวด์
- AI พลิกโฉมระบบงานจัดการทรัพยากรบุคคล


Electricity & Industry Magazine ปีที่ 25 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธีนวาคม 2561   นิตยสาร : Electricity & Industry Magazine
ฉบับ : ปีที่ 25 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธีนวาคม 2561

เรื่องเด่นในฉบับ :
- ยุคของโรงงานอัจฉริยะ : เหล่าผู้ผลิตจะมุ่งสู่อนาคตให้เร็วขึ้นได้อย่างไร
- ปรับโฉมคนทำงาน ด้วยความสามารถด้านการเชื่อมต่อ และระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
- การพัฒนาปั๊มสุญญากาศแบบสปัตเตอร์ไอออน (Sputter Ion Pump)


Electricity & Industry Magazine ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2561   นิตยสาร : Electricity & Industry Magazine
ฉบับ : ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2561

เรื่องเด่นในฉบับ :
- 10 เทคโนโลยีหนุนองค์กรสู่ดิจิทัล เวิร์คเพลสเต็มรูปแบบ
- เทคโนโลยีใหม่และ AI สามารถคุมค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงได้อย่างไร
- COVESTRO ศูนย์การผลิตที่ทันสมัยในมาตรฐานระดับโลก
- 20 อันดับแอพพลิเคชันยอดนิยมของคนไทยในรอบ 10 ปีบนแอฟสโตร์


Electricity & Industry Magazine ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561   นิตยสาร : Electricity & Industry Magazine
ฉบับ : ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

เรื่องเด่นในฉบับ :
- หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์
(การแสดงออกทางอารมณ์) ใกล้ชิดกับระยะห่าง
ระหว่างบุคคล
- เทคโนโลยีอัจฉริยะ กับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย
ที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออก
- แสงซินโครตรอนกับความปลอดภัยทางรังสี   วารสารในหมวดหมู่นี้มีทั้งสิ้น 100 รายการ
   หน้าที่ 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก Engineering Today
สมัครสมาชิก ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
สมัครสมาชิก อินทาเนีย

สนใจลงบทความ
click.. ที่นี่


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved