» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

Magazine วารสารเหมืองแร่
วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม  2561   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561

เรื่องเด่นในฉบับ :
- กพร.จับมือ UNIDO และหน่วยงานรัฐเอกชนลดมลพิษด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลโลหะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- "น้ำเกี๋ยน. ชุมชนแบบชีววิถีในโครงการหมู่บ้าน CIV
- การพยากรณ์ปริมาณนำเข้าถ่านหินของประเทศไทยปี พ.ศ.2561-2565


วารสารเหมืองแร่  ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2561   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2561

เรื่องเด่นในฉบับ :
- คุณเข็มชาติ ว่องชาญกิจ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่คนใหม่
- กพร.จับมือสภาการเหมืองแร่ดึงผู้ประกอบการเป็น ฺBig Brother ในโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)
- พิธีมอบรางวัล Green Mining Award 2018


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

เรื่องเด่นในฉบับ :
- เทคโนโลยีใหม่และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงในธุรกิจเหมืองแร่ได้อย่างไร
- กรอ.เร่งเครื่องยกระดับโรงงานทั่วไทย ตั้งเป้า 5 ปีมี Smart Factory กว่า 1000 โรงงาน
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2561 ทำสถิติเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 6 ปี
- หมอดูเหมืองแร่


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

เรื่องเด่นในฉบับ :
- มือปืนประจำเหมือง
- โอมาน คู่แข่งสำคัญของไทยในการส่งออกแร่ยิปซัม
- อำนาจ ปิยะจิตรา ยึดหลัก "ไคเซ็น" บริหารงาน
- กรอ.จับมือ สอท. เปิดตัวระบบ Aut E-License จัดการกากอุตสาหกรรมรับ Industry 4.0


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2561   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2561

เรื่องเด่นในฉบับ :
- คุณวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมเพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
- แผนการลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ของรัฐกับโอกาสการพัฒนาเมือง
- กพร.จัดสัมมนา "Innovation for Materials Value Added"
- ชาวเหมืองคนเก่ง


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

เรื่องเด่นในฉบับ :
- มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- กพร.เผยยุทธศาสตร์ส่งเสริมเทคโนโลยีรีไซเคิล รองรับอุตสาหกรรมไทย 4.0
- คนเก่งเหมืองแร่


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

เรื่องเด่นในฉบับ :
- กพร. เผยมีสถานประกอบการได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวประจำปี 2560 กว่า 100 แห่ง
- เหมืองสาธิต
- กพร. เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2561


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560

เรื่องเด่นในฉบับ :
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ควรรู้
- พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) แหล่งท่องเที่ยวผสานการเรียนรู้ด้านพลังงานของจังหวัดลำปาง
- ผ่าทางตัน


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

เรื่องเด่นในฉบับ :
- ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ.ชูภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมก้บการพัฒมนาเหมืองแร่ของประเทศ
- Smart EIA เข้าถึงทุกโครงการของ สผ. ผ่านมือถือ
- มาตรการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่เก่า พัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
- กพร. ฟื้นฟูพื้นที่เหมืองถ่านหินเก่า เดินหน้าสร้างสวนสาธารณะ พร้อมจัดทำสวนสมุนไพร


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

เรื่องเด่นในฉบับ :
- ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแนะใช้เทคโนโลยีในการทำเหมืองแร่ ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0
- ศิริชัย มาโนช ผู้บุกเบิกเหมืองปิล๊อก ยุคทองของเหมืองแร่ไทย
- วิถีคน   วารสารในหมวดหมู่นี้มีทั้งสิ้น 27 รายการ
   หน้าที่ 1 |  2  |  3 

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก Engineering Today
สมัครสมาชิก ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
สมัครสมาชิก อินทาเนีย

สนใจลงบทความ
click.. ที่นี่


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved