» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

Magazine วารสารเหมืองแร่
วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

เรื่องเด่นในฉบับ :
- กพร. เผยมีสถานประกอบการได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวประจำปี 2560 กว่า 100 แห่ง
- เหมืองสาธิต
- กพร. เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2561


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560

เรื่องเด่นในฉบับ :
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ควรรู้
- พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) แหล่งท่องเที่ยวผสานการเรียนรู้ด้านพลังงานของจังหวัดลำปาง
- ผ่าทางตัน


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

เรื่องเด่นในฉบับ :
- ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ.ชูภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมก้บการพัฒมนาเหมืองแร่ของประเทศ
- Smart EIA เข้าถึงทุกโครงการของ สผ. ผ่านมือถือ
- มาตรการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่เก่า พัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
- กพร. ฟื้นฟูพื้นที่เหมืองถ่านหินเก่า เดินหน้าสร้างสวนสาธารณะ พร้อมจัดทำสวนสมุนไพร


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

เรื่องเด่นในฉบับ :
- ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแนะใช้เทคโนโลยีในการทำเหมืองแร่ ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0
- ศิริชัย มาโนช ผู้บุกเบิกเหมืองปิล๊อก ยุคทองของเหมืองแร่ไทย
- วิถีคน


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2560   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2560

เรื่องเด่นในฉบับ :
- การประชุมชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....
- EIA Monitoring Awards 2016
- ผลการดำเนินงานเหมืองแร่สีเขียว มุ่งสู่อุตสาหกรรมเหมืองแร่สีเขียว
- โปแตชชัยภูมิ ดึงเบลารุสขุดเหมือง


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องเด่นในฉบับ :
- ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม "เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้สังคมยอมรับ"
- รางวัลเหมืองแร่สีเขียวประจำปี 2559
- สภาการเหมืองแร่เยียมชมกิจการทำเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด


วารสารเหมืองแร่  ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

เรื่องเด่นในฉบับ :
- สดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- โครงการแก้มลิง แนวทางการบริหารจัดการน้ำท่วม
- โครงการฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง
- แนวทางสายกลางสำหรับการดำเนินชีวิต


วารสารเหมืองแร่  ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2559   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2559

เรื่องเด่นในฉบับ :
-เปิดนโยบายบริหารงานสภาการเหมืองแร่ เกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล
-รมต.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเหมืองแร่โพแทช บริษัท ไทยคาลิ จำกัด
- กพร.คิดค้นเทคโนโลยีรีไซเคิลทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559

เรื่องเด่นในฉบับ :
- กพร.เร่งสร้างการยอมรับการประกอบการเหมืองแร่กับภาคประชาชน เป็นยุทธศาสตร์หลักในการทำงาน
- คะแนน สุภา เจ้าของธุรกิจก่อสร้าง-งานเหมืองหินรายใหญ่ บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559

เรื่องเด่นในฉบับ :
- ชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
- กพร.ย้ำร่าง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ... ฉบับใหม่ เน้นการปฎิรูปการบริหารจัดการแร่
- ผู้หวังดีแห่งเหมือง
- ทรัพยากรแร่และน้ำจืดจะหมดโลก   วารสารในหมวดหมู่นี้มีทั้งสิ้น 31 รายการ
   หน้าที่  1  | 2 |  3  |  4 

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก Engineering Today
สมัครสมาชิก ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
สมัครสมาชิก อินทาเนีย

สนใจลงบทความ
click.. ที่นี่


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved