» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

Magazine วารสารเหมืองแร่
วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2559   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2559

เรื่องเด่นในฉบับ :
-คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม "ทิศทางการพัฒาและส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่"
-เทคนิคเหมืองแร่
-อิหร่าน ขุมทรัพย์แห่งอาณาจักรเปอร์เซีย
-การใช้หินและแร่ในชีวิตประจำวัน


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559

เรื่องเด่นในฉบับ :
- ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม "เหมมืองแร่ยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาอย่างยั่งยืน"
- รมว.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมเหมืองหินปูนสีเขียว 2 แห่งในจังหวัดสระบุรี
- รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2559
- หลักเกณฑ์เหมืองแร่สีเขียว
- วีรบุรุษเหมืองแร่


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558

เรื่องเด่นในฉบับ :
- อุตสาหกรรมเหมืองแร่กับการพัฒนาประเทศไทย
- เขาศูนย์ วุลเฟรมแห่งความหลัง
- ลัดเลาะ...พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
- ข้อควรรู้ ก่อนลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่อินโดนีเซีย
- กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวั่ลเหมืองแร่สีเขียว


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2558   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2558

เรื่องเด่นในฉบับ :
- เหมืองธรรมชาติทรายแก้ว ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจคุณภาพทรายทุกเม็ด
- เวสเทิร์นซีบอร์ด ทำเลทองของนักลงทุน
- ปัญหาทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย
- การลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ในประเทศเมียนมาร์


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2558   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2558

เรื่องเด่นในฉบับ :
- ยงยุทธ รัตนสิริ เหมืองหิน หจก.ชุติวรรณ
- จิตวิทยาชาวเหมือง
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในงานเหมืองแร่
- รู้ทัน...ป้องกัน โรคปอดฝุ่นหินทราย (ซิลิโคลิส)
- เจาะลึกการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


วารสารเหมืองแร่  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2558   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2558

เรื่องเด่นในฉบับ :
- รมต.จักรมณฑ์ ผาสุกวณิช "อนาคตอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย"
- เจาะข้อมูลการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ในประเทศกัมพูชา
- เทคนิคเเหมืองแร่
- ทำไมต้องวิเคราะห์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- ความสำคัญของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2558   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2558

เรื่องเด่นในฉบับ :
- สุรพงษ์ เชียงทอง นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย
- ประทานบัตรเหมืองแร่โพแทชใบแรกของไทย
- เหมืองแร่สีเขียว
- ทำไมต้องตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในงานเหมืองแร่
- พันธุ์ไม้สำหรับการฟื้นฟูปรับสภาพพื้นที่เหมืองเก่า


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์  2558   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558

เรื่องเด่นในฉบับ :
- เหมืองถ่านหินกับบทบาทพลังงานทดแทนไทย
- แร่ทองคำ รักษาโรคได้จริงหรือ ?
- เกร็ดน่ารู้ หลักปฏิบัติในการทำเหมืองแร่
- แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
- แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองด้วยวัสดุจากธรรมชาติ


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม  2557   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557

เรื่องเด่นในฉบับ :
- เปิดนโยบายบริหารงานสภาการเหมืองแร่ สุทิน ภาศิวะมาศ
- เทคโนโลยีการรีไซเคิลฝุ่นเหล็ก (ตอนที่ 1)
- CSR ด้าานสิ่งแวดล้อมล้อมสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่
- อัญมณี "หินสี" บำบัดโรค เทรนด์ใหม่ของสังคมปี 2015
- เรื่องเล่าจากชาวเหมือง "คนเฉือนคม"


วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2557   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2557

เรื่องเด่นในฉบับ :
- เปิดเหมืองพิพัฒน์กร แหล่งผลิตแร่เฟลด์สปาร์ต้นทางวัตถุดิบอุตสาหกรรมไทย
- จรรยาบรรณเหมือนแร่
- เทคโนโลยีวิศวกรรม้หมืองแร่ จุดประกายโครเอเชียผลิตรถไฟฟ้า
- เปิดเสรีธุรกิจเหมืองแร่...ไทยได้อะไร?
- ไซยาไนด์ ในขุมเหมือง ภัยร้ายจริงหรือ?
- ตรวจสมรรถภาพ "ปอด" สำคัญไฉน?   วารสารในหมวดหมู่นี้มีทั้งสิ้น 31 รายการ
   หน้าที่  1  |  2  | 3 |  4 

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก Engineering Today
สมัครสมาชิก ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
สมัครสมาชิก อินทาเนีย

สนใจลงบทความ
click.. ที่นี่


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved