» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

จังหวัดแพร่และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแพร่
วันที่ : 6/29/2010   Column: Travel

จังหวัดแพร่และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมมือจัด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแพร่ ใน โครงการ "แอ่วละมัย สบายใจ๋ ที่เมืองแป้" และ "แพร่-สิงห์เมาเท่าไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2010" หวังร่วมโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด สู่สายตาคนไทยทั้งประเทศ

จังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรม "แพร่-สิงห์เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2010" ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงจัดกิจกรรม "แอ่วละมัย สบายใจ๋ ที่เมืองแป้" ในวันที่ 24-27 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา และร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปั่นเสือ ปีเสือ วันที่ 26 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณ ถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ด้วยทางจังหวัดแพร่ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัด "น่าอยู่แห่งปี" (LDI Awards) ลำดับที่ 6 ของประเทศไทยและยังได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองล้านนา ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความประสงค์เชิญชวนให้สื่อทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรม "แอ่วละมัย สบายใจ๋ ที่เมืองแป้" เพื่อจะได้มาสัมผัสในวิถีชีวิตและเสน่ห์แบบล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ท่านสื่อมวลชนได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในฐานะเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ปั่นเสือ ปีเสือ "แพร่-สิงห์เมาเท่าไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2010" โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริเวณถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง วันที่ 26 มิถุนายน 2553 และทางอบจ.แพร่ยังร่วมกับทางจังหวัดจัดงาน "ถนนสายวัฒนธรรม อบจ.แพร่" ภายใต้รูปแบบงาน "กิ๋นแอ่วแบบมะเก่า หมู่เฮาคนแป้" ซึ่งเป็นถนนย้อนยุค วิถีชีวิต การกิน-การอยู่แบบคนแพร่ พบการตกแต่งถนนหน้าคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่สไตล์ล้านนาตลอดทั้งสาย พร้อมทั้งมีลานคนเมือง-กาดสามวัย อาหารพื้นเมืองต่างๆ มากมาย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทางจังหวัดจึงขอเชิญชวนร่วมกราบสักการะพระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีขาล, กราบสักการะและขอพร พระเจ้าพร้าโต ณ วัดพระธาตุศรีดอนดำ หรือวัดพระธาตุห้วยอ้อ, คุ้มเจ้าหลวง, หมู่บ้านกะเหรี่ยงหูยาวที่สุด, บ่อน้ำร้อน อ.วังชิ้น, ชมหมู่บ้านเฟอร์นิเจอร์, และถ้ำผานางคอย สถานที่อันมีตำนานเล่าขานมายาวนาน ซึ่งทางจังหวัดได้ปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันจักรยานในครั้งนี้ด้วย และที่อยากให้ร่วมสัมผัสและพิสูจน์คือ ดินแดนพิศวง ว่าเกิดจากปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ หรือจากฝีมือมนุษย์เป็นผู้สร้าง นั่นก็คือม่อนเสาหินพิศวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของทางจังหวัด
  Back |   TopMagazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved