» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2553
วันที่ : 7/12/2010   Column: Travel

พร้อมแล้วเพื่อความยิ่งใหญ่ สำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2553 ภายใต้แนวคิด “ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ” ที่จะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมชื่นชม ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน และตลอดเดือนกรกฏาคม 2553

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฏาคม 2553 โดยตลอดทั้งเดือนกรกฏาคม จะมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมชื่นชม อาทิเช่น กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน ตามคุ้มวัดต่างๆในเมืองอุบลฯ , การสาธิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลฯ, การแสดงทางวัฒนธรรม และนาฏศิลป์นานาชาติ จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย รวมทั้งการหลอมเทียนประจำวันเกิดเพื่อนำไปถวายวัด ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี , การแสดงมหาดุริยางค์ และโขนชุดใหญ่ ณ ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง , พิธีอัญเชิญเทียนพระราชทานทางชลมารค ในลำน้ำมูล ช่วงท่าน้ำวัดหลวงถึงวัดสุปัฏนาราม-วรวิหาร , กิจกรรมการเวียนเทียนตามวัดต่างๆ ในเมืองอุบลฯ ,การโชว์ต้นเทียนทุกต้น บริเวณถนนรอบทุ่งศรีเมือง , การแสดงประกอบแสง-เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน , ชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ของชาวอุบล จากบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ขึ้นไปตามถนนอุปราชด้านทิศเหนือ และการโชว์ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์และหน้าเทศบาลนครอุบลฯ

นอกจากนี้ ททท. ยังได้สนับสนุนให้มีการแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติ เพื่อให้งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีมีความยิ่งใหญ่ และสมกับเป็นงานประเพณีระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยการจัดแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติในครั้งนี้ นับเป็นการจัดครั้งที่ 5 โดยทุกครั้งที่ผ่านมาในปีก่อนๆ การจัดแสดงดังกล่าว ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวอุบลราชธานี และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าชมอย่างคับคั่ง ในปีนี้ผู้เข้าชมจะได้ชื่นชมศิลปะการแกะเทียนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีรูปแบบอันหลากหลาย ได้เปรียบเทียบความงดงามของศิลปะแห่งการแกะเทียนนานาชาติ 10 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย บัลแก-เลีย, เยอรมนี, เม็กซิโก, โปแลนด์, รัสเซีย, สเปน, ตุรกี, จีน, ญี่ปุ่น และไทย กับศิลปินแกะเทียนพรรษาพื้นบ้านของเมืองอุบลฯ ที่บรรจงแกะสลักและตกแต่งเทียนอยู่ในชุมชนตามคุ้มวัดต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมศิลปะของการแกะสลักจากศิลปินนานาชาติ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฏาคม 2553 ณ พิพิธภัณฑ-สถานแห่งชาติอุบลราชธานี

นับเป็นความคุ้มค่า ของนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีในปี 2553 นี้ ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน สามารถสอบถามความคืบหน้าและรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี (ททท.สอบ.) โทรศัพท์ 045-243770,250714

ที่มา : www.guideubon.com
  Back |   TopMagazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved