» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ประเพณีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษา ปี 2553
วันที่ : 7/12/2010   Column: Travel

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ วัดพระพุทะบาทราชวรมหาวิหาร ททท. สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2553 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

วัดพระพุทธบาทฯในอดีต ยามหน้าแล้งกลางเดือนสาม เดือนสี่ ผู้คนจากทั่วสารทิศจะพากันหลั่งไหลไปนมัสการรอยพระพุทธบาท กันเนืองแน่น ปัจจุบันคือวัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สมัยนั้นการขึ้นไปมิใช่เรื่องง่าย ต้องหยุดการทำงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมสัมภาระ จัดหาทุนรอนค่าอาหาร ค่าจ้างช้างม้าเรือแพ การเดินทางยากลำบาก ทั้งชีวิตบางคนอาจมีบุญไปกราบได้เพียงครั้งเดียว บางคนไม่มีโอกาส แม้จะมีความตั้งใจสูงเพียงใด ประกอบกับแต่ก่อน ผู้คนมักจะไปนมัสการรอยพระพุทธบาท กันเป็นหมู่ใหญ่ ทั้งหมดล้วนแล้วมีความตั้งใจ ประกอบกับความเชื่อที่ว่า ถ้าได้ไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาท ถึง 3 ครั้งในชีวิต จะได้ขึ้นสวรรค์ ดังนั้น ทุกคนจึงเพียรพยายามอย่างยิ่ง และเมื่อไปถึงได้กราบรอยพระพุทธบาท ต่างตั้งจิตอธิฐานตามใจ ปารถนา หลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายจะตีระฆังที่แขวนเรียงรายไว้ ด้วยหวังประกาศบุญให้เทพยาดาทุกชั้นได้อนุโมทนา

ปัจจุบันนอกเหนือจากเดือนสาม เดือนสี่แล้ว ยังมีวันเข้าพรรษาอีกหนึ่งวัน ที่ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาท นายวัฒนพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรี เปิดเผยว่า การตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญ ของชาวจังหวัดสระบุรี ถือเอาวันเข้าพรรษา ในวันแรมค่ำ เดือนแปดของทุกปี จะมีประชาชนจากทุกสารทิศ พากันไปทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท เมื่อเสร็จจากการทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้าแล้ว ก็จะพากันนำดอกไม้ชนิดหนึ่ง คล้ายต้นกระชาย หรือต้นขมิ้น มีหลายสี เช่น สีเหลือง สีขาว เรียกกันว่า ดอกเข้าพรรษา (ดอกไม้นี้จะพบในช่วงเข้าพรรษา) มารอใส่บาตรพระสงฆ์ ซึ่งพระภิกษุทั้งวัด เดินจะออกจากศาลาการเปรียญมารับดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนที่รอนำดอกไม้ใส่บาตร เพื่อนำขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาท ที่ประดิษฐานบนพระมณฑป ซึ่งรอยพระพุทธบาท ภายในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร แห่งนี้ เป็นที่เคารพและศรัทราของพุธทสาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

โดยมีความเชื่อในคติชาวลังกาว่า พระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ 5 แห่ง และรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทฯ แห่งนี้ เป็น1 ใน 5 แห่ง ของโลก หลังจากพระสงฆ์เข้านมัสการรอยพระพุทธบาทที่มณฑปแล้ว ก่อนที่จะเข้าพระอุโบสถ จะผ่านพุทธศาสนิกชนที่รออยู่ตรงบันไดนาคเพื่อที่จะร่วมกันล้างเท้าพระภิกษุ สงฆ์ ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือเป็นการชำระกิเลส ชำระบาป เพื่อจะได้บุญกุศล และความสุขทางจิตใจติดตัวกลับไป โดยทุกท่านสามารถเข้าร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้โดยจะเริ่มรอบแรกวันที่ 25 ก.ค. 2553 หลังจากพิธีเปิดงาน เวลาประมาณ 15.00 น. และวันที่ 26 – 27 ก.ค. 2553 วันละสองรอบ เวลา 10.00 น. และ 15.00 น. ณ ทางขึ้นพระมณฑป วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าว ททท.สำนักงานลพบุรี ขอแนะนำ เส้นทางท่องเที่ยว ไหว้พระ ๙ วัด สุขใจใกล้กรุง ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะเยี่ยมเยือนได้ อาทิ

1.สักการะหลวงพ่อดำ หรือหลวงพ่อศรีพุทธมงคลมุณี พร้อมศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ตำนานบ้านเสาร้องไห้ ต้นกำเนิดชื่ออำเภอเสาไห้ ณ วัดสูง อ.เสาไห้

2.วัดสมุหประดิษฐาราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ภายในวัดมีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปลงรักปิดทองสมัยปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม

3.วัดพระเยาว์ พระพุทธรูปทองคำ ที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลายของพม่าที่ชาวบ้านให้ความ เลื่อมใส พร้อมแวะชมผ้าพื้นเมืองฝีมือกลุ่มสตรีท่อผ้าไทยวน ณ ศูนย์ทอผ้าวัดต้นตาล

4.วัดเขาแก้ววรวิหาร สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุสาวก ที่สร้างขึ้น

ที่มา : http://talk.edtguide.com




  Back |   Top



Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved