TechnologyMedia : ศูนย์รวมสาระความรู้ทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us
Electricity & Industry Magazine
ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
Electricity & Industry Magazine ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
ราคา : 80.00 บาท
 เรื่องเด่นในฉบับ :
- หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์
(การแสดงออกทางอารมณ์) ใกล้ชิดกับระยะห่าง
ระหว่างบุคคล
- เทคโนโลยีอัจฉริยะ กับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย
ที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออก
- แสงซินโครตรอนกับความปลอดภัยทางรังสี

 ข้อมูลเสริม :
วางจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ ebook ที่ Ookbee.com

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.ookbee.com/Shop/Magazine/ELECTRICITY


    รายชื่อบทความในวารสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 มีดังนี้
ชื่อคอลัมน์ชื่อเรื่อง
ARTICLEเทคโนโลยีอัจฉริยะ กับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออก
ผู้เขียน : บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
ARTICLEแสงซินโครตรอนกับความปลอดภัยทางรังสี
ผู้เขียน : ดร.ปวิตรา เอมโอ้
ARTICLEหุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์ (การแสดงออกทางอารมณ์) ใกล้ชิดกับระยะห่างระหว่างบุคคล
ผู้เขียน : บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
COVER STORYMyeBox® เครื่องมือการวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
ผู้เขียน : บริษัท เอวีร่า จำกัด
IT ARTICLEการป้องกันข้อมูลส่วนตัวขององค์กรในเอเชียแปซิฟิก : พบว่าความพร้อมและการทำตามกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยไซเบอร์คือการสร้างความเชื่อมั่นในใจลูกค้าที่ดีที่สุด
ผู้เขียน : ชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ
SPECIAL AREAเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) Ics = 100% Icu คืออะไร
ผู้เขียน : บริษัท ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
SPECIAL AREAนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติร่วมกับระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0
ผู้เขียน : บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
SPECIAL AREAการวัดค่ากระแสไฟฟ้า
ผู้เขียน : บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
SPECIAL AREAเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการดูแลสำหรับระบบการจ่ายไฟด้วย Socket Outlet Combination Unit และ Variabox Unit
ผู้เขียน : บริษัท พี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
SPECIAL AREAPost eVolve Smart Charging Station for Electric Vehicles
ผู้เขียน : บริษัท เอวีร่า จำกัด
SPECIAL SCOOPExploring Taiwan Int’L Lighting Tech Show 2018 to the Smartest Design for Radiant Living
ผู้เขียน : ดร.สุรพล ดำรงกิตติกุล, กิตติ วิสุทธิรัตนกุล
SPECIAL SCOOPภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมประกาศเจตนารมณ์ ร่วมมือจัดการปัญหาขยะและการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

Back | top


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved