TechnologyMedia : ศูนย์รวมสาระความรู้ทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us
Engineering Today
ปีที่ 17 ฉบับที่ 172 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562
Engineering Today ปีที่ 17 ฉบับที่ 172 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562
ราคา : 80.00 บาท
 เรื่องเด่นในฉบับ :
- นักวิจัย สกสว.นำหลักวิศวกรรมอนุรักษ์โครงสร้างวัดพระมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช หนุนขึ้นทะเบียนมรดกโลก
- สวทช. จับมือ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย ใช้เทคโนโลยียกระดับการดูแลผู้สูงอายุ ตั้งเป้าขยายผล 200 แห่งทั่วประเทศ
- NIA จับมือ มช.-ยนต์ผลดี ติดตั้งเครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ฝีมือคนไทย ที่โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา

 ข้อมูลเสริม :
?????

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.engineeringtoday.net


    รายชื่อบทความในวารสาร Engineering Today ปีที่ 17 ฉบับที่ 172 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 มีดังนี้
ชื่อคอลัมน์ชื่อเรื่อง
บทบรรณาธิการสภาวิศวกร จับมือหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เร่งปฏิรูปวิศวกรไทย รับยุค Disruption แก้ปัญหาวิศวกรขาดแคลน
ผู้เขียน : กิตติ วิสุทธิรัตนกุล
Constructionวสท. เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาคารต้านแผ่นดินไหว ลดภัยพิบัติ-ประชาชนปลอดภัย
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Constructionสภาวิศวกรจับมือสถาบันการศึกษา ภาครัฐ-เอกชน เร่งปฏิรูปวิศวกรไทย ทันยุค Disruption เตรียมดันแผนแม่บทปี 2020 รับมือวิศวกรขาดแคลน
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Cover StoryVEGAPULS 64 / VEGAPULS 69-80 GHz radar level technology
ผู้เขียน : VEGA
Digitalแนวทางสู่ความสำเร็จใน Digital Transformation
ผู้เขียน : ดรัฟ ดูมัทการ์
Energy Todayอธิบดี พพ.ลงพื้นที่ศึกษาโซลาร์ลอยนํ้าและโซลาร์รูฟท็อปต้นแบบที่นิคมฯ หนองแค ผลิตนํ้าประปา 236,512 หน่วยต่อปี
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
InnovationNIA จับมือ มช.-ยนต์ผลดี ติดตั้งเครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วย คลื่นความถี่วิทยุ ฝีมือคนไทย ที่โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา
ผู้เขียน : สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล
IT UpdateDGA ชี้ พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2562 เชื่อมโยงข้อมูลการทำงานระหว่างภาครัฐ-เอกชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
IT Update เอ็นทีทีชูนวัตกรรม IoT และปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม บบครบวงจร
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Previewสภาสถาปนิก จับมือ อารยะ เอ็กซ์โป เตรียมความพร้อมจัดงาน “สภาสถาปนิก’19” ครั้งแรกในไทย
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Project Managementคู่มือของผู้ประกอบการในการสตาร์ทอัพ
ผู้เขียน : ดร.พรชัย องค์วงศ์สกุล
Propertyฮาบิแทท กรุ๊ป ประกาศร่วมทุน ลิสต์ กรุ๊ป จากญี่ปุ่น พัฒนาคอนโดฯ ลักชัวรีย่านทองหล่อ 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2.8 พันล้านบาท
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Reportสวทช. จับมือ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย ใช้เทคโนโลยี ยกระดับการดูแลผู้สูงอายุ ตั้งเป้าขยายผล 200 แห่งทั่วประเทศ
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Reportนักวิจัย สกสว.นำหลักวิศวกรรมอนุรักษ์โครงสร้างวัดพระมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช หนุนขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ผู้เขียน : สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล
Research & Developmentบริติช เคานซิล จับมือ Food Innopolis ปั้นโครงการ University-Industry Links ยกระดับสถาบันการศึกษา-อุตสาหกรรมไทยสู่เวทีระดับโลก
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Roboticอนันดา เออร์เบินเทค สนับสนุนงาน “World Robot Games Thailand Championship 2019” สร้างประสบการณ์ใหม่ ด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์สู่สังคมไทย
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Smart Cityดีอีจับมือคมนาคม และพลังงาน จัด ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Roundtable Meeting
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Smart Cityม.อ.วางใจใชโ้ ซลูชั่นซิสโก ้ ปนั้ โมเดลตน้ แบบ Smart City ในทุกมิติ พัฒนาสู่เมืองอนาคต
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Smart Healthรพ.ศิริราชเดินหน้าขยายบริการรถ Mobile Stroke Unit รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันปีที่ 2
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

Back | top


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved