TechnologyMedia : ศูนย์รวมสาระความรู้ทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us
Science Tech
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562
Science Tech ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคา : .00 บาท
 เรื่องเด่นในฉบับ :
- GS1 THAILAND และ Blockchain เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย
- สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ “Digital Mega Trends in Thailand Context”
- National Engineering 2019 เปิดมุมมองนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ วิศวกรรมของไทย

 ข้อมูลเสริม :
อ่านวารสารในรูปแบบ ebook ได้ที่ link ด้านล่างนี้

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.technologymedia.co.th/Ebook/Science_4-62


    รายชื่อบทความในวารสาร Science Tech ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดังนี้
ชื่อคอลัมน์ชื่อเรื่อง
New TechnologyInnovation for Sustainable Future…นวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืน
ผู้เขียน :
New Technologyการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในประเทศไทย
ผู้เขียน :
News UpdateTop 5 Cybersecurity and Privacy Trends 2020
ผู้เขียน :
News Updateหุ่นยนต์ขายหมูปิ้งหนุนเพิ่มเวลาผู้ค้าลดเสี่ยงเสิร์ฟหมูไหม้
ผู้เขียน :
ชาววิทย์ติดเที่ยวพฤศจิกาพาไป…ซูริก
ผู้เขียน :
นานาสาระโครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล
ผู้เขียน :
นานาสาระแก้วิกฤตขยะล้นเมืองด้วยแผนที่ 12 จุดรับขยะไปรีไซเคิล
ผู้เขียน :
บทความThailand Blockchain Working Group สร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีธุรกิจประเทศไทย ช่วยติดปีกขับเคลื่อนองค์กรยุคดิจิทัล
ผู้เขียน :
บทความเทคโนโลยีเกิดใหม่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนภายในปี 2030
ผู้เขียน :
บทความการเฟ้นหาบุคลากรคุณภาพด้วยเทคโนโลยี : เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยขับเคลื่อนการวางแผนกำลังคนอย่างชาญฉลาดได้อย่างไร
ผู้เขียน :
บทความการสำรวจ “มรดกโลกสุโขทัย” เพื่อเตรียมวางแผนอนุรักษ์พื้นที่เร่งด่วน
ผู้เขียน :
ระบียงข่าววิทย์นมอัดเม็ดพรีเมี่ยม…ผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อผู้สูงวัย
ผู้เขียน :
ระบียงข่าววิทย์“Smart Tambon Model” ยกระดับคุณภาพชีวิตท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผู้เขียน :
รายงานพิเศษNational Engineering 2019 เปิดมุมมองนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ วิศวกรรมของไทย
ผู้เขียน :
รายงานพิเศษรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2562
ผู้เขียน :
รายงานพิเศษสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ “Digital Mega Trends in Thailand Context”
ผู้เขียน :
สัมภาษณ์พิเศษGS1 THAILAND และ Blockchain เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย
ผู้เขียน :
สัมภาษณ์พิเศษหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล และ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 2 หลักสูตรใหม่เพื่อตอบโจทย์โลกอนาคต…
ผู้เขียน :

Back | top


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved