TechnologyMedia : ศูนย์รวมสาระความรู้ทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us
Engineering Today
ปีที่ 18 ฉบับที่ 175 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
Engineering Today ปีที่ 18 ฉบับที่ 175 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
ราคา : 80.00 บาท
 เรื่องเด่นในฉบับ :
- วว.มุ่งวิจัยกัญชา 3 ด้านหลัก เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย
- รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ “คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ สร้างงานวิจัยขายได้เชิงพาณิชย์”
- การใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต โทรคมนาคม และการแพทย์

 ข้อมูลเสริม :
?????

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.engineeringtoday.net


    รายชื่อบทความในวารสาร Engineering Today ปีที่ 18 ฉบับที่ 175 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้
ชื่อคอลัมน์ชื่อเรื่อง
AIการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต โทรคมนาคม และการแพทย์
ผู้เขียน : เน็ตแอพ
ConstructionAnanda Urban Tech เผยนำระบบ BiM เข้ามาใช้รายแรกในไทย พร้อมจับมือพันธมิตร อัพเดทเทรนด์ก่อสร้าง
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Constructionวสท.-สภาวิศวกร-สภาสถาปนิก เสนอ "ข้อกำหนดมาตรฐาน ฺฺBIM Standard -องสภาวิศวกร" ยกร่างเป็นมาตรฐานวิขาขีพของไทย
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Cover StoryRadar is the better ultrasonic
ผู้เขียน : VEGA
DigitalGrundfos Launches First Digital Lab in Singapore to Drive Adoption of Smart Water Solution
ผู้เขียน : S.Wongsritrakool
EECส.อ.ท. จับมือ ม.นเรศวร ใช้หลัก 3R + IoT เปลี่ยน “นํ้าเสีย” เป็น “นํ้าดี” แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ EEC
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Engineering 4.0รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ “คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ สร้างงานวิจัยขายได้เชิงพาณิชย์”
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Environmentกนอ.ตั้งเป้ายกระดับนิคมฯ ที่เปิดแล้ว 36 แห่งสู่การเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศในปี พ.ศ. 2565
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
In Trendวว.มุ่งวิจัยกัญชา 3 ด้านหลัก เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
IT UpdateSCG จับมือ GIZTIX พัฒนาดิจิทัลแพลดฟอร์มครบวงจรเสริมแกร่งบริการจัดส่งสินค้าร้านผู้แทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศ
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Logisticsบทวิพากษ์ผังเมืองโลจิสติกส์ กรณีท่าอากาศยานนานาชาติภาคตะวันตก The Critical of Urban Logistics : Western International Airport
ผู้เขียน : รศ.ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ์
Project Managementการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ตอนที่ 1 : ความสำคัญของการบริหาร
ผู้เขียน : ดร.พรชัย องค์วงศ์สกุล
Propertyจับตา "บางนา" ทำเลทองที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม New CBD แห่งใหม่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Research & Developmentนักวิชาการวิศวฯ มหิดลเผยดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพรถไฟฟ้าไทย 6 มิติ 9 ด้าน พร้อมแนะพัฒนาระบบการจัดการเดินรถเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Smart Cityแนวทางพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างแท้จริง
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Smart Farmสยามคูโบต้าชู KUBOTA Farm เป็นโมเดลนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ของอาเซียน ยกระดับภาคการเกษตรอาเซียน รองรับ Smart Farm
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Technology10 เทรนด์เทคโนโลยีในปี พ.ศ.2563
ผู้เขียน : การ์ทเนอร์
Thailand 4.0ธุรกิจของคุณพร้อมแล้วหรือยังสำหรับ Thailand 4.0
ผู้เขียน : สมศีกดิ์ มุกดาวรรณกร
บทความระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ผักสะอาด ปลอดภัย ไฟเบอร์สูง ตอบโจทย์สายสุขภาพ
ผู้เขียน : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
บทความ7 แนวโน้มด้านซัพพลายเชนกับวิสัยทัศน์ในปีพ.ศ.2563
ผู้เขียน : ฟาบีโอ ทิวิติ
บทบรรณาธิการคณะแพทย์-วิศวฯ จุฬาฯ รวมพลังพัฒนาหุ่นยนต์ ช่วยประเมินดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา”
ผู้เขียน : กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

Back | top


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved