» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

    วารสาร/นิตยสาร ออกใหม่
click here in full details   วารสาร : Green network
ฉบับ : ISSUE 88 JULY-AUGUST 2018


เรื่องเด่นในฉบับ :
- ยานยนต์ไฟฟ้าหรือสถานีอัดประจุไฟฟ้าจะต้องมาก่อน?
- Floating Solar โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทลอยน้ำ
- ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียลดโลกร้อน
- Apple ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ทั่วโลก

ดูทั้งหมด website   

click here in full details   วารสาร : Engineering Today
ฉบับ : ปีที่ 16 ฉบับที่ 166 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561


เรื่องเด่นในฉบับ :
- DEPA จับมือญี่ปุ่น ดึงจุดแข็งสองประเทศร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
- โครงการ U.REKA เร่งสร้างนวัตกรรมจากเทคโนโลยีขั้นสูง รักษาตำแหน่งของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลก
- กนอ.ปรับโฉมนิคมฯ ใหม่ รับการลงทุน EEC
- เทคโนโลยีอัจฉริยะกับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยที่ยั่งยืนในเอเซ๊ยตะวันออก

ดูทั้งหมด สมัครสมาชิก website   

   วารสาร/นิตยสาร แนะนำ
click here in full details   นิตยสาร : Electricity & Industry Magazine
ฉบับ : ปีที่ 2ถ ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561


เรื่องเด่นในฉบับ :
- หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์
(การแสดงออกทางอารมณ์) ใกล้ชิดกับระยะห่าง
ระหว่างบุคคล
- เทคโนโลยีอัจฉริยะ กับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย
ที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออก
- แสงซินโครตรอนกับความปลอดภัยทางรังสี

ดูทั้งหมด

click here in full details   วารสาร : อินทาเนีย
ฉบับ : ลำดับที่ 116 ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 มีนาคม-มิถุนายน พ.ศ.2561


เรื่องเด่นในฉบับ :
- การรับ-ส่งมอบงานอย่างเป็นทางการของ สนจ.
- สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ วศ.20 นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ วาระปี พ.ศ.2561-2562
- ศาสตราภิชาน พูลพร แสงบางปลา นายกสมาคมวิศวกรหญิงไทยคนแรก
- กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาห้องเรียน Smart Classrooms

ดูทั้งหมด สมัครสมาชิก website   

click here in full details   วารสาร : บรรจุภัณฑ์ไทย
ฉบับ : ปีที่ 28 ฉบับที่ 130 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561


เรื่องเด่นในฉบับ :
- แนะนำาคณะกรรมการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย วาระปี 2561-2562
- เตรียมตัวรับกับกฎระเบียบใหม่ของจีน เรื่อง วัสดุสัมผัสอาหาร ที่คุมเข้มกว่าเดิม
- 4 Key Challenges keeping the packaging industry awake in 2018

ดูทั้งหมด website   

click here in full details   วารสาร : วารสารเหมืองแร่
ฉบับ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561


เรื่องเด่นในฉบับ :
- เทคโนโลยีใหม่และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงในธุรกิจเหมืองแร่ได้อย่างไร
- กรอ.เร่งเครื่องยกระดับโรงงานทั่วไทย ตั้งเป้า 5 ปีมี Smart Factory กว่า 1000 โรงงาน
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2561 ทำสถิติเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 6 ปี
- หมอดูเหมืองแร่

ดูทั้งหมด


สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก Engineering Today
สมัครสมาชิก ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
สมัครสมาชิก อินทาเนีย

สนใจลงบทความ
click.. ที่นี่


Magazine | Engineeringtoday . Electricity&Industry . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine . วารสารลูกฟูกไทย .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YG Directory Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด :: 471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved