» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

    วารสาร/นิตยสาร ออกใหม่
click here in full details   วารสาร : Green network
ฉบับ : ISSUE 94 JULY-AUGUST 2019


เรื่องเด่นในฉบับ :
- สถานการณ์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ในยุโรป
- MG ชูนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า พร้อมติดตั้งสถานีชาร์จแบตเตอรี่ทั่วประเทศ
- เมอเซเดส-เบนซ์ ยกระดับยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ผลิตในไทย
- สวทช. มุ่งพัฒนาติดตั้งศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ รองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

ดูทั้งหมด website   

click here in full details   วารสาร : Engineering Today
ฉบับ : ปีที่ 17 ฉบับที่ 173 กันยายน-ตุลาคม 2562


เรื่องเด่นในฉบับ :
- พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ “ปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการวิศวกรรมศาสตร์ของไทย”
- พลิกโฉม Digital Transformation ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- สถาปัตยกรรมผังเมืองดิจิทัล กรณีศึกษา: ทาลลินน์-เอสโตเนีย “เมืองหลวงดิจิทัล”
- สภาวิศวกร ผนึกกำลัง วสท. ชูโมเดลแก้มลิง-ระบบท่อใต้ดิน แก้ปัญหานํ้าท่วมชุมชนเมือง พร้อมจัดโซนนิ่งเฝ้าระวังนํ้าล้นตลิ่ง

ดูทั้งหมด สมัครสมาชิก website   

   วารสาร/นิตยสาร แนะนำ
click here in full details   นิตยสาร : Electricity & Industry Magazine
ฉบับ : ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2562


เรื่องเด่นในฉบับ :
- PEA Digital Transformation พลิก “กฟภ.” สู่องค์กรดิจิทัล
- เจาะลึกแผน PDP ทิศทางพลังงานไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่
- ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน… นวัตกรรมที่ช่วยสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขัน
- ส่งเสริมประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการบริการของประเทศไทยด้วยโคบอท

ดูทั้งหมด

click here in full details   วารสาร : อินทาเนีย
ฉบับ : ลำดับที่ 121 ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2562


เรื่องเด่นในฉบับ :
- งานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นและงานวิศวจุฬาดีเด่น ประจำปี 2562
- วิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตประเทศไทย (2)
- โลก (นอก) ร้อน โลก (ใน) เย็น)
- ซอฟต์แวร์ CAE 3D ฟรีแวร์การคำนวณทางวิศวกรรมสัญชาติไทยดูทั้งหมด สมัครสมาชิก website   

click here in full details   วารสาร : บรรจุภัณฑ์ไทย
ฉบับ : ปีที่ 29 ฉบับที่ 136 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562


เรื่องเด่นในฉบับ :
- แพค พริ้นท์อินเตอร์แนชั่นแนล 2019
- Smart Packaging the Wave of the Future
- อุตสาหกรรมไทยเตรียมความพร้อมกับ Single Use Plastic Directive หรือยัง ??
- เทคโนโลยี Smart Factory

ดูทั้งหมด website   

click here in full details   วารสาร : Science Tech
ฉบับ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2562


เรื่องเด่นในฉบับ :
- 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง
- “แก้มลิงใต้ดิน BKK” นวัตกรรมอุโมงค์ใต้ดินเก็บนํ้า
- ภาครัฐผนึกเอกชนไทยและต่างประเทศ จัดเสวนา InnoBioPlast 2019 : Circular Economy สู่การเป็น Bio Hub

ดูทั้งหมด


สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก Engineering Today
สมัครสมาชิก ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
สมัครสมาชิก อินทาเนีย

สนใจลงบทความ
click.. ที่นี่


Magazine | Engineeringtoday . Electricity&Industry . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine . วารสารลูกฟูกไทย .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YG Directory Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด :: 471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved