TNN ARTICLES


ทำงานเพื่อตอบสนองความท้าทายในยุคการแข่งขันแบบไร้พรมแดน
05 สิงหาคม 2558 | สู่ศตวรรษใหม่

หฤทัย โลหะศิริวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับการเลือกเรียนสาขานิเทศน์ศาสตร์ของนักเรียนที่มีคะแนน Admission ระดับสูงมากของประเทศในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ผู้เขียนในฐานะข...

หุ่นยนต์ ไม่ใช่ฝันของธุรกิจ SMEs อีกต่อไป
07 ตุลาคม 2557 | รายงานพิเศษ

โดย เชอร์มีน กอตเฟรดเซ่น ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูนิเวอร์แซล โรบอตส์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ว่ากันว่าไอโฟนปฏิรูปวงการโมบายโฟน หุ่นยนต์ก็กำลังก้าวเข้ามาปฏิรูปวงการออโตเมชั่นและอุตสาหกรรมการผลิต ถึงในสายการผลิตเช่นเดีย...