MAGAZINE

Engineering Today

ปีที่ 6 ฉบับที่ 70 ตุลาคม 2551
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

วิกฤตการเงินสหรัฐฯ พ่นพิษต่อเศรษฐกิจไทย
บรรณาธิการ กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

ทิศทางการค้าโลก : หลอมรวมหรือหลอมละลาย
World Watch กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หลักการอบแห้งและตู้อบฮีทปั๊ม
บทความพิเศษ ปรเมธ ประเสริฐยิ่ง วก.485

ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รายงานพิเศษ ศันสนีย์ วิมลประดิษฐ์

เลขาฯ อาเซียนชี้เศรษฐกิจไทยโตช้า แนะเร่งสร้างเมืองให้มั่นคง
รายงานพิเศษ สาวิตรี ระงับพิษ

เอสซีจีปรับลุคฟินิคซฯ ใหม่ ชูภาพโรงงานรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อชุมชน
Factory Today สาวิตรี ระงับพิษ

เชลล์ เปิด Bitumen Technology Center รองรับงานวิจัยยางมะตอยในอาเซียน
Technology กองบรรณาธิการ

GTS08 โชว์สุดยอดเทคโนโลยีเยอรมัน พร้อมสานสัมพันธ์ 150 ปี ไทย-เยอรมัน
Interview กองบรรณาธิการ

โครงการ "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม"
บทความ สรียา ชัยรัตนานนท์, สุจิตรา วาสนาดำรงดี

การแปรรูปกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า
บทความ พิมพรรณ มานเออร์

พลาสติกชีวภาพ เทรนด์ใหม่สำหรับผู้บริโภค ลดปัญหาขยะล้นโลก
Energy Today กองบรรณาธิการ

โครงร่างบ้าน กรีน ลีน ซิกม่า
Eco Design Eco Design Consultant.Co.,Ltd.

นักวิจัยนาซ่าชี้ Hitachi Content Archiving Services ช่วยจัดการข้อมูลชั้นบรรยากาศสำคัญได้เร็วขึ้น
IT Update บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์

ซีเมนส์เผย "คำตอบสำหรับประเทศไทย" ในงานจีทีเอส 08
Preview ส.วงศ์ศรีตระกูล

ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 ตอนที่ 1.2
Quality สยาม อรุณศรีมรกต

การประหยัดพลังงานในระบบเครื่องอัดลมแนวใหม่
เรื่องจากปก บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

การอบรมผู้บริหาร
Safety Culture วิฑูรย์ สิมะโชคดี

บ้านร้าว...อย่าเครียด
ร้าว รั่ว ร้อน สำเริง ฤทธิ์พริ้ง

วช.จัดงาน Thailand Research Expo 2008 ภายใต้แนวคิด "สังคมแห่งการเรียนรู้"
เทคโนโลยีไทย กองบรรณาธิการ

การบริหารเชิงพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 9
Management Tools Today พรชัย องค์วงศ์สกุล

การวิเคราะห์ผลิตภาพสายการผลิตเชิงปริมาณ
Productivity โกศล ดีศีลธรรม

ตัวอย่างความสำเร็จของการแก้ปัญหาธุรกิจด้วย Toyota Production System
M & M (Marketing & Management) นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ

กรณีศึกษาเรื่อง การสูญเสียค่าพลังงานที่เกิดจากลมรั่วในระบบอากาศอัด
Marketing Zone บริษัท การจัดการอากาศอัด จำกัด

ประเทศไทย : พบวิกฤตสองด้าน
HR Vision จีระ หงส์ลดารมภ์

วิกฤตการเงินในสหรัฐฯ ... ผลกระทบต่อภาคการเงินไทย
Finance ศูนย์วิจัยกสิกรไทย