MAGAZINE

Engineering Today

ปีที่ 9 ฉบับที่ 113 พฤษภาคม 2555
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

พพ.ยกย่องหน่วยงานที่ดีคิดดีทำดีผ่านโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบสมัครใจ
บทบรรณาธิการ กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

ข้อคิดเห็นเบื้องต้นต่อแนวคิดการประมูลคลื่น 3G สูตรใหม่ของ กสทช.
บทความพิเศษ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

สมาคมสถาปนิกสยามฯ กระตุ้นสำนึกเข้าของอาคาร เร่งป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง
Report กองบรรณาธิการ

พพ. ขยายเวลารับสมัครโครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานแบบสมัครใจ (VA) ถึง 1 มิ.ย. นี้
Energy Today ส.วงศ์ศรีตระกูล

100 ปี..มาตรวิทยาไทยเปิดทางสู่อาเซียน 2015 (ตอนที่ 1)
World Watch ประสิทธิ์ บุบผาวรรณ

ทีดีอาร์ไอประเมิณปรับค่าจ้าง 300 บาท กระทบทั้งดีและร้ายต่อแรงงานและธุรกิจ
In Trend สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

กลยุทธ์ Six Sigma กับการปรับปรุงกระบวนการซ่อมเครื่องบินของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บทความ โศจิรัตน์ บูรณากาญจน์, ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม

ซอฟต์แวร์พาร์ค เผยผลสำเร็จโครางการ MT2 เดินหน้าสร้างนักพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ ป้อนตลาดโลก
เทคโนโลยีไทย กองบรรณาธิการ

มจธ.พัฒนา ดินไบโอ ช่วยบล็อกสารพิษในดินแถมดูดซับอาหารให้พืช
R&D กองบรรณาธิการ

5 กลยุทธ์ พิชิตการตลาดอัจฉริยะ สร้างประสบการณ์ลูกค้าเชิงบวกในยุคแห่งวิวัฒนาการของดิจิทัล
IT Update กาดีร์ ดินดาร์

ความปลอดภัยกับความยั่งยืน
Safety ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

การใช้เทคโนโลยี CAE ช่วยพัฒนางานวิศวกรรมให้ธุรกิจก้าวหน้า
เทคโนโลยี CAE ศูนย์ DECC

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ชูการผลิตแบบใหม่ "ระบบการหมุนเวียนทรัพยากร"
Environment บริษัท ฟูจิ ซ๊ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปีที่ 5 ร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จชุมชนเข้มแข็งเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ยั่งยืน
CSR กองบรรณาธิการ

ตอนที่ 6 : การวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในเชิงเศรษฐสาสตร์
Project Management ผศ.ดร.ธนงพงศ์ สุวรรณศรี, ดร.แคทรียา สุวรรณศรี

ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็ก
เรื่องจากปก บริษัท ซิก้า สตีล คอเปอร์เรชั่น จำกัด

นวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตภาพยั่งยืน
Procuctivity โกศล ดีศีลธรรม

กลยุทธ์แผนเตรียมความพร้อมของธุรกิจไทยในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
M&M(Marketing&Management) นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ

อนาคตประเทศไทยระยะยาวจะเป็นอย่างไร?
HR Vision ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์