MAGAZINE

Engineering Today

ปีที่ 9 ฉบับที่ 114 มิถุนายน 2555
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

จากงานประชุมอุโมงค์โลก 2012 สู่งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2555
บทบรรณาธิการ กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

100 ปี...มาตรวิทยาไทย เปิดทางสู่อาเซียน 2015 (ตอนจบ)
World Watch ประสิทธิ์ บุบผาวรรณ

ปรีดา เรียลเอสเตท จัดโปรโมชันพิเศษ กรีเน่ คอนโด แจ้งวัฒนะ หลังทำยอดขายกว่า 50%
Property ลิฟวิ่งสไตล์

TUTG วสท. เสนอรัฐสร้าง อุโมงค์รวมสาธารณูปโภคใต้ดิน
Hilight กองบรรณาธิการ

ทีดีอาร์ไอแนะรัฐเร่งสร้างโมเดิร์นเอาเอ็มอีเพิ่มทางรอดประชานิยม ค่าจ้าง
In Trend ดร.สมชาย จิตสุชน

การประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีไมโครดร็อป
บทความ สาธิต ปิยนลินมาศ

วสท. แนะอาคารเสริมความแข็งแรงรับมือแผ่นดินไหว พร้อมเสนอแก้กฎกระทรวงปี 2550
Report กองบรรณาธิการ

มจธ. แนะปรับตัวรับมือน้ำท่วมดึงชุมชนเฝ้าระวัง-ตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
Report มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความปลอดภัยกับความยั่งยืน
Safety ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

Ozy3Rs เครื่องล้างผักและผลไม้ แบบประหยัดน้ำด้วยโอโซนใช้หลัก 3Rs แถมรักษาคุณค่าวิตามิน
เทคโนโลยีไทย กองบรรณาธิการ

นวัตกรรมกล่องถุงลมนิรภัย ผลิตจากแผ่นไนลอนคอมโพสิตแบบไฮบริดช่วยให้น้ำหนักเบา 30%
Innovation แลงเชส

เอสวีโอเอ พัฒนา SVOA Pro Service แอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
IT Update กองบรรณาธิการ

วสท. จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 (Thailand Engineering Expo 2012)
Preview กองบรรณาธิการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Domino D-Series Lasers
เรื่องจากปก บริษัท คิว ทู เอส จำกัด

ตอนที่ 7 : การนำวิธีวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานมาใช้พิจารณาทางเลือกของเครื่องจักรและอุปกรณ์
Project Management ผศ.ดร. ธนงพงศ์ สุวรรณศรี, ดร. แคทรียา สุวรรณศรี

ตราช้าง ทุ่มงบ 100 ล้านบาท ต่อยอดนวัตกรรมระบบบ้านเย็น 3 ระบบ รับกระแสโลกร้อน
Enviroment กองบรรณาธิการ

ลมหายใจไร้มลทิน จัดค่ายกิจกรรมช่วงปิดเทอม บ่มเพาะ 50 เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจซื้อสัตย์
CSR กองบรรณาธิการ

อาคารสีเขียวเพื่อผลิตภาพยั่งยืน
Productivity โกศล ดีศีลธรรม

การประเมิณความรู้ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
M&M (Maketing&Management) นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ

บทเรียนจากหนังสือดีๆ 3 เล่ม
HR Vision ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์