MAGAZINE

Engineering Today

ปีที่ 9 ฉบับที่ 118 ตุลาคม 2555
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

ลุ้น แบงค็อก ฟุตซอล อารีนา เสร็จทันแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกรอบก่อนรองชนะเลิศ
บทบรรณาธิการ กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

WEF ว่าด้วยเอเชียตะวันออก เสนอ ทิศทางเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี แบบค่อยเป็นค่อยไปสู่การเชื่อมโยงทั่วอาเซียน
Report กองบรรณาธิการ

ACS ให้บริการทางด้านวิศวกรรมกว่า 800 โครงการ อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ
Interview กองบรรณาธิการ

อี-ซัพพลายเชน นวัตกรรมองค์กร ของไออาร์พีซี
Supply Chain ธัญญ์นภัส สาโหมด, มนกานต์ ทิพย์ทวีชาญ, รัมภา พรไพฑูรย์สกุล, เสาวลักษณ์ คงชยะนันท์, ผศ. ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม

แสงซินโครตรอน สร้างกระจกเกรียบโบราณ รองรับการบูรณะ วัดพระแก้ว อายุกว่า 150 ปี
Technology สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

โครงการ CDP สวทช. อนุมัติวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่า 45 ล้านบาท
R&D กองบรรณาธิการ

นักวิจัยกับจรรยาบรรณในการเผยแพร่ผลงาน
R&D สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วายน์ บาย แสนสิริ พร้อมให้เข้าอยู่แล้ววันนี้ชูไฮไลต์ 6 ห้องตัวอย่าง 6 แรงบันดาลใจของเหล่าคนดัง
Property ลิฟวิ่ง สไตล์

สิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ OSEA2012 โชว์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี พร้อมรับมือความท้าทายทางการค้า
Preview กองบรรณาธิการ

ไอบีเอ็มแนะ ผู้นำรุ่นใหม่ปรับการทำงานรับเศรษฐกิจเชื่อมโยงถึงกัน
IT Update กองบรรณาธิการ

IBM STUDY : CEOs EMBRANCE A MORE CONNECTED CULTURE
IT Update กองบรรณาธิการ

สจล. คิดค้นนวัตกรรมเครื่องอุ่นดินด้วยคลื่นไมโครเวฟ ช่วยเกษตรกรพลิกฟิ้นดินหลังน้ำท่วม
Innovation กองบรรณาธิการ

EMBALLAE 2012 : งานนิทรรศการนานาชาติด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 40 ปี แห่งความสำเร็จ
Packaging สำนักข่ายเทคโนโลยีฝรั่งเศส (FTPO)

EMBALLAE 2012 : An exceptional 40th vintage
Packaging FTPO

การพัฒนบุคลากรเพื่อรองรับ AEC
บทความพิเศษ วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ดร.ฟิคสิท...ผลิตภัณฑ์กันซึม ใช้ได้แม้น้ำมาแล้ว
เรื่องจากปก PIDILITE BAMCO LIMITED

กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย แข่งขันได้ ในตลาดอาเซียน
Intrend กองบรรณาธิการ

มรณานุสติ ตอนที่ 1. บันไดก้าวสู่ความสำเร็จสูงสุดในชีวิต
Management Tools Today พรชัย องศ์วงศ์สกุล

ซีเอ เทคโนโลยี บริจาคเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
CSR กองบรรณาธิการ

ดาว เคมีคอล เดินเครื่องผลิต ENLIGHT แผ่นฟิล์มเพิ่มประสิทธิภาพ เก็บพลังงานแสงอาทิตย์
Energy Today กองบรรณาธิการ

โลจิสติกส์สีเขียวธุรกิจค้าปลีก
Green Productivity โกศล ดีศีลธรรม

ฟังอย่างไร ให้มีเสน่ห์และฉลาด
M&M (Maketing & Management) นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ

เยอรมนีจับมือไทย พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อมหนุนไทยสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
Environment กองบรรณาธิการ

อัลสตอม จับมือ มก.เปิดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า-ระบบราง รองรับศูนย์กลางการลงทุนในไทยและภูมิภาคเอเชีย
Knowledge กองบรรณาธิการ

คารวะด้วยความจริงใจ ดร.วีรพงษ์ ดร.อัมมาร์ ดร.อดิศร์
HR Vision ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์