MAGAZINE

Engineering Today

ปีที่ 12 ฉบับที่ 137 พฤษภาคม 2557
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

ความสัมพันธ์การศึกษาไทย-ญี่ปุ่น สู่รากฐานการพัฒนา AEC +6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
AEC Focus -

อีซูซุสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 8 ณ โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ จ.ชุมพร
CSR นายจิตอาสา

กรุงเทพประกันชีวิต ผนึกกำลัง FEED จัดกิจกรรม BLA Happy Life Go Green
CSR ทัศนีย์ เรืองติก

สกว. ผนึกพลังทหาร ต่อยอดความรู้ สร้างพลังงานทดแทน เสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-พม่า
Energy Today กองบรรณาธิการ

กลุ่ม KTIS เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ครึ่งปีแรกของปี ’57
Factory Today กองบรรณาธิการ

การจัดซื้อจัดหาตามวิถีองค์กรสีเขียว
Green Productivity โกศล ดีศีลธรรม

การทูตภาคประชาชนที่ประเทศลาว กรณีศึกษากศน.ไทย/ลาว
HR Vision ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ถอดบทเรียนความเสียหายกรณีแผ่นดินไหว อ.พาน จ.เชียงราย สู่แนวทางการออกแบบอาคารในเขตเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
In Trend กองบรรณาธิการ

มธ. คว้า 13 รางวัลจากการประกวดผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ ที่กรุงเจนีวา สร้างชื่อนักประดิษฐ์ไทยบนเวทีโลก
Innovation กองบรรณาธิการ

“อิตัลไทยวิศวกรรม” เพิ่มทุน 530 ล้านบาท แตกไลน์ 2 ธุรกิจใหม่ รุกตลาดพม่า รับ AEC
Interview กองบรรณาธิการ

จอห์นสัน คอนโทรลส์ เปิดตัวชิลเลอร์ YMC2 ใช้เทคโนโลยีเดียวกับการทหารเรือสหรัฐฯ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานถึง 30 เปอร์เซ็นต์
Interview กองบรรณาธิการ

NECTEC เปิดตัวแอพพลิเคชั่น SafeMate ประเมินพฤติกรรมผู้ขับขี่แบบเรียลไทม์
IT Update กองบรรณาธิการ

สรอ. จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014”
IT Update กองบรรณาธิการ

ทักษะการตั้งคำถามแบบ Coach
M&M (Marketing & Management) นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ

วิถีชีวิตของสตีฟ พอล จ็อบส์ ในการกล่าวสุนทรพจน์พิธีมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย Stanford
Management Tools Today พรชัย องค์วงศ์สกุล

PIP เปิดโครงการปิ่นทอง 4 และ5 รองรับธุรกิจขยายตัวและ AEC
Property กองบรรณาธิการ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดสัมมนา Winner Conference 2013
Quality กองบรรณาธิการ

กสอ. จัด “มหกรรมคุณภาพแห่งชาติ” มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
Quality กองบรรณาธิการ

กสอ. ผนึกกำลัง 9 หน่วยงานพัฒนาขีดความสามารถอุตฯ แฟชั่นไทย ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก
Report ส.วงศ์ศรีตระกูล

เทคโนโลยีสามารถช่วยให้ผู้รับเหมามีการจัดการโครงการที่ดีขึ้น ได้อย่างไร
Technology ศรีดาราน อรูมูแกม

ดาคอน เผยนวัตกรรมล่าสุด “การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสีในพื้นที่จำกัด (SCAR)” บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่นเซอร์วิสเซส จำกัด
Technology -

วว .จับมือ ไออาร์พีซีพัฒนาเครื่องทดสอบความเค้นการยืดสำหรับโพลีเอทิลีนชนิดมวลโมเลกุลสูง
เทคโนโลยีไทย กองบรรณาธิการ

เทคโนโลยีและเครื่องจักร
บทความ วิฑูรย์ สิมะโชคดี

โครงการพัฒนาถ่านชีวภาพ (Biocoke)
บทความวิชาการ ผศ.ดร. จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์, มหรรณพ ฟักขาว, สิรี บุราภรณ์พงศ์