MAGAZINE

Engineering Today

ปีที่ 13 ฉบับที่ 146 มีนาคม-เมษายน 2558
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

ได้เวลาปฏิรูปวิศวกรรมศาสตร์ไทย สร้างวิศวกรผู้นำในศตวรรษที่ 21
บทบรรณาธิการ กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

ล็อกซเล่ย์ชูเทคโนโลยี Kompogas เปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ ผลิตไฟฟ้าและปุ๋ยคุณภาพสูง
Technology ส.วงศ์ศรีตระกูล

ปฏิรูปวิศวกรรมศาสตร์ของไทย สร้างวิศวกรผู้นำในศตวรรษที่ 21
Report กองบรรณาธิการ

ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จับมือ มทร.ธัญบุรี ต่อยอดผลิตกล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ HEMan ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
Innovation กองบรรณาธิการ

วช.จัดโรดโชว์โครงการ Thailand Research Expo 2015 มุ่งผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง
Research & Development กองบรรณาธิการ

เอปสัน ประเทศไทย ฉลอง 25 ปี จัดเยี่ยมชม Seiko Epson Corporation ที่ญี่ปุ่น
IT Update ส.วงศ์ศรีตระกูล

สถาบัน MC พัฒนาหลักสูตรใหม่รับกระแส Big Data แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร สร้างโอกาสแข่งขันกับประเทศใน AEC
IT Update กองบรรณาธิการ

สถาปนิก 58 ชูแนวคิด ASA NEXT : ตัวตน คนไทย สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นงาน Design Fair ระดับอาเซียน
Report กองบรรณาธิการ

บมจ.ไดอิ กรุ๊ป ชูนวัตกรรมนำธุรกิจ พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลางปีนี้
Interview กองบรรณาธิการ

แลงเซสพัฒนาสีผสมคอนกรีตอเนกประสงค์ เปิดทางสร้างเทรนด์สถาปัตยกรรมออร์แกนิคในไทย
Design กองบรรณาธิการ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประกาศ 4 องค์กรคุณภาพ คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ประจำปี 2557
Quality กองบรรณาธิการ

วว.เปิดโรงงานต้นแบบเทคโนโลยีอบผลไม้ดวยไอน้ำที่ จ.แพร่ ลดการใช้สารเคมี ยกระดับผลไม้ไทย
เทคโนโลยีไทย ทัศนีย์ เรืองติก

กรมชลประทานจับมือ กปภ.และอีสท์วอเตอร์ สูบน้ำเชื่อมโยงอ่างประแสร์-อ่างคลองใหญ่
In Trend กองบรรณาธิการ

PTG เดินหน้าลุยธุรกิจพลังงานครบวงจร ตั้งเป้าปี 58 รายได้เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์
Energy Today กองบรรณาธิการ

แนวคิดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ (System Management Thinking)
Management Tools Today พรชัย องค์วงศ์สกุล

ผู้จัดการ CONSTECH 2015 จับมือสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาหัวข้อ "เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน"
Preview กองบรรณาธิการ

อินเตอร์แมคและซับคอนไทยแลนด์ 2015 อุตสาหกรรมไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาเซียน
Preview บริษัท ยูบีเอ็ม เอเซีย ประเทศไทย จำกัด

ร้านค้าปลีกตามวิถีคาร์บอนต่ำ
Green Productivity โกศล ดีศีลธรรม

6 เคล็ดลับสร้างนวัตกรรมให้สำเร็จ
M&M นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ