MAGAZINE

Engineering Today

ปีที่ 15 ฉบับที่ 161 กันยายน-ตุลาคม 2560
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

สวนช. เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัย และนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
บทบรรณาธิการ กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

คุณไกรสีห์ กรรณสูต หนุนไทยเป็น Hub ด้านพลังงานทุกรูปแบบ รองรับ Thailand 4.0
Interview กองบรรณาธิการ

คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช มองหาจุดแข็งแล้วพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมลดทอนจุดอ่อนให้น้อยลง
Interview กองบรรณาธิการ

ระเบียบวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
Interview

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน เป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
Interview

ธปท.จับมือผู้ให้บริการเครดิตระดับโลก 5 ราย ใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงินแบบใหม่
Quality กองบรรณาธิการ

กสอ.เยี่ยมชมโรงงานป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จ.กระบี่ พัฒนาหม้อนึ่งระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-ลดแรงงานกว่าครึ่ง
Report สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล

วสท.จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ภายใต้แนวคิด วิศวกรรม 4.0 สร้างความตื่นตัวให้คนไทย-วิศวกรไทยเตรียมก้าวสู่ Thailand 4.0
Report กองบรรณาธิการ

New VEGAPULS 64 Radar Sensor secures processes in The Food Industry
Cover Story บริษัท วีก้า อินสตรูเมนท์ จำกัด

สมอ. เร่งรัดก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ คาดเฟสแรกแล้วเสร็จมีนาคม 2561
Project Today กองบรรณาธิการ

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือเอกชน พัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ 5 เครื่อง
Industry 4.0 กองบรรณาธิการ

ประโยชน์ 6 ประการที่ธุรกิจจะได้รับจาก Blockchain
บทความพิเศษ มร.สตีฟ ทรีกัสต์

เครื่องกังหันก๊าซรุ่น HA ของจีอี สร้างสถิติโลกในกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด
Energy Today กองบรรณาธิการ

ซีเมนส์จัดงาน ดิจิทัลไลเซชัน เดย์ โชว์ดิจิทัลโซลูชั่น สนับสนุนองค์กรในไทยก้าวสู่ระบบดิจิทัล
Digital Economy กองบรรณาธิการ

สวทช. จับมือ ซัมมิท ร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0
Thailand 4.0 กองบรรณาธิการ

มจธ. โชว์นวัตกรรมฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำมัน และแผ่นเช็ดทำความสะอาดผิว สร้างมูลค่าเพิ่มให้เส้นใยนุ่น
Innovation กองบรรณาธิการ

รพ.ศิริราชนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน พัฒนางานวิจัย ยกระดับวงการแพทย์ไทย
Research & Develpoment กองบรรณาธิการ

การจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
บทความ เมธี โสภณ

ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จับมือสิงคโปร์ เปิดตัวนวัตกรรมสวน Green Wall ปรับภูมิทัศน์กรุงเทพฯ สู่เมืองสีเขียว
Environment กองบรรณาธิการ

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พัฒนาเทคโนโลยี HVS ตอบโจทย์การก้าวสู่ Smart City ในเอเชียแปซิฟิก
IT Update กองบรรณาธิการ

มทม. ผนึกกำลังซินนาคอร์เปิดตัว Zimbra Innovation Program มุ่งพัฒนาหลักสูตรสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์
IT Update กองบรรณาธิการ

เปิดตัวสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทยยกระดับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเทียบเท่าสากล
แนะนำสมาคม กองบรรณาธิการ

ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอตามรอยพระบาททุกชาติไป
Project Management ดร.พรชัย องค์วงศ์สกุล

สภาวิศวกรและสภาสถาปนิก จับมือภาคีพันธมิตรองค์กรวิชาชีพ ระดมสมองรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1
Construction กองบรรณาธิการ

“เอสซีจี เอลเดอร์แคร์ โซลูชั่น” แนะ 4 เคล็ดลับ ปรับพื้นที่สำคัญของบ้าน เพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัยของผู้สูงวัย
Tips กองบรรณาธิการ

ออริจิ้น จับมือ โนมูระ ชูโนว์ฮาว “Luxmore” สร้างมิติใหม่ที่พักอาศัย พร้อมเดินหน้าร่วมทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยครบวงจร
Property กองบรรณาธิการ

สยามคูโบต้าครองตำแหน่งผู้นำตลาดรถขุดขนาดเล็กในไทย พร้อมรองรับโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐ-เอกชน
Equipment กองบรรณาธิการ