MAGAZINE

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

กพร. สานต่อโครงการ CSR-DPIM ประจำปี พ.ศ. 2561 ชี้ 8 ปี มีสถานประกอบการเหมืองแร่ได้มาตรฐานสากล เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมกว่า 90 แห่ง
Report กองบรรณาธิการ

กพร. ชวนผู้ประกอบการเหมืองแร่สมัครคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม 2561 ชูต้นแบบสู่การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
Report กองบรรณาธิการ

กพร. ส่งเสริมและพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน เดินหน้าเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของรัฐแห่งแรก ส.ค. นี้
เหมืองแร่สีเขียว กองบรรณาธิการ

กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ลงนามประกาศเจตนารมณ์ธรรมาภิบาลเหมืองแร่ มุ่งมั่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
เหมืองแร่สีเขียว กองบรรณาธิการ

คุณวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เผยยุทธศาสตร์ส่งเสริมเทคโนโลยีรีไซเคิลรองรับอุตสาหกรรมไทย 4.0
Interview กองบรรณาธิการ

การรีไซเคิลแก้วและเศษแก้ว
เหมืองแร่น่ารู้ มยุรี ปาลวงศ์

คนเก่งเหมืองแร่
เรื่องเล่าจากชาวเหมือง รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์