MAGAZINE

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2561
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

แผนการลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ของรัฐกับโอกาสการพัฒนาเมือง
Report กองบรรณาธิการ

กพร. จัดสัมมนา“Innovation for Materials Value added” ก้าวสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัตถุดิบ
Report กองบรรณาธิการ

คุณวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ “พัฒนาอุตสาหกรรมแร่ให้เติบโตยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0”
Interview

อิตัลไทยอุตสาหกรรม เปิดตัวรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 20 ตัน ในไทยเป็นแห่งแรกในอาเซียน
เทคโนโลยีเหมืองแร่ กองบรรณาธิการ

วัตคินสัน เปิดตัวเครื่องบดวัสดุขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ได้ แบรนด์ออสเตรีย เดินหน้ารุกตลาดก่อสร้างและเหมืองแร่ของไทย
เทคโนโลยีเหมืองแร่ กองบรรณาธิการ

ชาวเหมืองคนเก่ง
เรื่องเล่าจากชาวเหมือง รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์