MAGAZINE

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

กระทรวงอุตฯ เร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตเป็นไปตาม พ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่
Report กองบรรณาธิการ

กพร.พร้อมพิจารณายื่นต่อใบอนุญาตขอประทานบัตร หากแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ประกาศใช้
Report กองบรรณาธิการ

กรอ.จับมือ สอท. เปิดตัวระบบ Aotu E-Licese จัดการกากอุตสาหกรรม รับ Industry 4.0
Industry 4.0 กองบรรณาธิการ

ครั้งแรกในเอเซีย Modular Plant ผลิตสำเร็จจากสหรัฐอเมริกาส่งตรงถึงไทย
เทคโนโลยีเหมืองแร่

กรอ.เปิดตัวกฎหมายใหม่ 3 ฉบับ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม พร้อมใช้งาน 1 พ.ค.นี้
เหมืองแร่สีเขียว กองบรรณาธิการ

EIA MONITORING AWARDS 2018 เวทีเชิดชูเกียรติโรงงาน-เหมืองแร่ ที่ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อม
เหมืองแร่สีเขียว กองบรรณาธิการ

อำนาจ ปิยะจิตรา ยึดหลัก "ไคเซน" บริหารงาน
ธุรกิจเหมืองแร่

มือปืนประจำเหมือง
เรื่องเล่าจากชาวเหมือง รุ่งศักดิ์ อินทรสิงห์

โอมาน คู่แข่งสำคัญของไทยในการส่งออกแร่ยิปซัม
บทความพิเศษ บุญญวัฒน์ ขุนอินทร์