MAGAZINE

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

เทคโนโลยีใหม่และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงในธุรกิจเหมืองแร่ได้อย่างไร
เทคโนโลยีเหมืองแร่ รอบ สตัมเมอร์

กระทรวงอุตฯ เชิญชวน SME สมัครรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นเพิ่มเติม 3 รางวัล หมดเขต 27 สิงหานี้
Report กองบรรณาธิการ

กพร. ย้ำผู้ประกอบการต้องเคร่งครัดความปลอดภัยการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่
Report กองบรรณาธิการ

กรอ. เร่งเครื่องยกระดับโรงงานทั่วไทย ตั้งเป้า 5 ปี มี Smart Factory กว่า 1,000 โรงงาน
Industry 4.0 กองบรรณาธิการ

สิรินิธิ ร่วมกับ ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) และ ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จัดงาน “มหกรรมตรวจสุขภาพ 3+1”
CSR กองบรรณาธิการ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2561 ทำสถิติเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 6 ปี รับอานิสงส์จากโครงการเมกะโปรเจกต์-EEC ของภาครัฐ
Mega Project กองบรรณาธิการ

การทำเหมืองแร่บนดาวเคราะห์น้อย
บทความพิเศษ บุญญวัฒน์ ขุนอินทร์

หมอดูข้างเหมือง
เรื่องเล่าจากชาวเหมือง รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์