MAGAZINE

Engineering Today

ปีที่ 17 ฉบับที่ 171 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
บทบรรณาธิการ กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

เปิดวิสัยทัศน์ “ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7”
Interview กองบรรณาธิการ

สวทช.ถ่ายทอดเทคโนโลยี “M-Bone” ให้สตาร์ทอัพ ลดการนำเข้าปีละมากกว่า 100 ล้านบาท
Material 4.0 กองบรรณาธิการ

CPT ได้ License Partner จากซีเมนส์ เดินหน้าผลิตตู้ไฟฟ้า มาตรฐานโลก ขยายฐานลูกค้าอุตฯ ปิโตรเคมี-งานโครงสร้างพื้นฐาน ทั่วประเทศ
Industry 4.0 กองบรรณาธิการ

แผนแม่บทจัดการนํ้า มุ่งลดวิกฤตภัยแล้ง ตั้งเป้าลดการใช้นํ้า ภายในปี พ.ศ. 2570
In Trend กองบรรณาธิการ

สสว.จับมือ ISMED สถาบันอาหาร และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัว 3 โครงการ ยกระดับ SME สร้างมาตรฐานไทย สู่มาตรฐานโลก
Report กองบรรณาธิการ

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เปิดตัวนิคมฯ แห่งที่ 10 ในไทย ประเดิมขายที่ดินให้นักลงทุนจีน จัดตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ เป็นรายแรก
Report กองบรรณาธิการ

วิศวฯ มธ.เปิดตัว “เอสซิท” แพลตฟอร์ม AI สุดลํ้าผสาน IoT แจ้งเตือนพฤติกรรมผู้ขับขี่-ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
Technology กองบรรณาธิการ

เทคโนโลยีกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์
Technology Alight Solutions

อนาคตแหลมฉบังพร้อมพัฒนาสู่ Smart City สอดรับยุทธศาสตร์ EEC
Smart City กองบรรณาธิการ

อีริคสันจับมือยูเนสโก้พัฒนาทักษะ AI ให้เยาวชน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของยูเนสโก้
AI กองบรรณาธิการ

เอ็นไอเอ ชู “AWG” นวัตกรรมผลิตนํ้าจากอากาศ ลดการขาดแคลนนํ้า แนะสตาร์ทอัพ เร่งใช้โอกาสพัฒนาสินค้าสู่ตลาดโลก
Innovation กองบรรณาธิการ

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ กรณีสะพานเศรษฐกิจ ชุมพร-ระนอง ประเทศไทย
Logistics Assoc. Prof. Rahuth Rodjanapradied, Ph.D.

กสทช. แนะประชาชนเลือกซื้อแบตเตอรี่ได้มาตรฐาน -ใช้งานแบตเตอรี่ อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
Quality กองบรรณาธิการ

วีเอ็มแวร์ร่วมกับไอเน็ตนำเสนอบริการคลาวด์ VMware HCX เสริมแกร่งองค์กรสู่ Digital Transformation เป็นรายแรกในไทย
IT Update กองบรรณาธิการ

Construction รฟท.-รฟม. และรพ.ศิริราช ร่วมมือก่อสร้างสถานีศิริราช และ อาคารรักษาพยาบาล ชูเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ขนส่งมวลชน
Construction กองบรรณาธิการ

ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์ เปิดกลยุทธ์รับมือเศรษฐกิจ ปี’62 สู่ยุคเปลี่ยนได้ “รายไตรมาส”
Property กองบรรณาธิการ

ภิรัชบุรีจับมือบ้านปูฯ ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในโครงการ ซัมเมอร์ลาซาล คาดประหยัดพลังงานปีละกว่า 1.8 ล้านบาท
Energy Today กองบรรณาธิการ

เยาวชน PTTEP Teenergy พัฒนา “ถ่านมีชีวิต” แก้ปัญหานํ้าเสียในเชียงใหม่
CSR ปตท.สผ.

คู่มือของผู้ประกอบการในการสตาร์ทอัพ
Project Management ดร.พรชัย องค์วงศ์สกุล