MAGAZINE

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

สารจากเลขาธิการสภาการเหมืองแร่
สารจากเลขาธิการสภาการเหมืองแร่ สมหวัง วิทยาปัญญานนท์

การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2562 และครั้งที่ 3/2562
การประชุมคณะกรรมการแร่

วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)“พัฒนาอุตสาหกรรมแร่แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
Interview กองบรรณาธิการ

“สวนพฤกษศาสตร์ผาแดง” พลิกฟื้นเหมืองสังกะสี สู่ Botanic Garden แห่งใหม่ในผืนป่าภาคตะวันตก
เหมืองแร่สีเขียว สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 4.0
บทความพิเศษ อัมพรพรรณ วงษ์ท่าเรือ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

คนเหมืองมีเรื่องเล่า
เรื่องเล่าจากชาวเหมือง รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์

ลีดเวย์ จับมือ ซานตง เผิงเซียง เปิดตัวรถบรรทุก “PX90ATYQ” ขนาด 35 ตัน รุกตลาดงานเหมืองในไทยและอาเซียน
ธุรกิจแร่

4 หัวใจหลักของการทำ􀂿โรงโม่ที่มีประสิทธิภาพเครื่องจักร-ระบบการทำงาน-การบริหารและการซ่อมบำรุง
ธุรกิจแร่