MAGAZINE

Engineering Today

ปีที่ 17 ฉบับที่ 172 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

สภาวิศวกร จับมือหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เร่งปฏิรูปวิศวกรไทย รับยุค Disruption แก้ปัญหาวิศวกรขาดแคลน
บทบรรณาธิการ กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

นักวิจัย สกสว.นำหลักวิศวกรรมอนุรักษ์โครงสร้างวัดพระมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช หนุนขึ้นทะเบียนมรดกโลก
Report สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล

สวทช. จับมือ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย ใช้เทคโนโลยี ยกระดับการดูแลผู้สูงอายุ ตั้งเป้าขยายผล 200 แห่งทั่วประเทศ
Report กองบรรณาธิการ

NIA จับมือ มช.-ยนต์ผลดี ติดตั้งเครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วย คลื่นความถี่วิทยุ ฝีมือคนไทย ที่โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา
Innovation สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล

VEGAPULS 64 / VEGAPULS 69-80 GHz radar level technology
Cover Story VEGA

อนันดา เออร์เบินเทค สนับสนุนงาน “World Robot Games Thailand Championship 2019” สร้างประสบการณ์ใหม่ ด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์สู่สังคมไทย
Robotic กองบรรณาธิการ

ม.อ.วางใจใชโ้ ซลูชั่นซิสโก ้ ปนั้ โมเดลตน้ แบบ Smart City ในทุกมิติ พัฒนาสู่เมืองอนาคต
Smart City กองบรรณาธิการ

ดีอีจับมือคมนาคม และพลังงาน จัด ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Roundtable Meeting
Smart City กองบรรณาธิการ

รพ.ศิริราชเดินหน้าขยายบริการรถ Mobile Stroke Unit รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันปีที่ 2
Smart Health กองบรรณาธิการ

แนวทางสู่ความสำเร็จใน Digital Transformation
Digital ดรัฟ ดูมัทการ์

อธิบดี พพ.ลงพื้นที่ศึกษาโซลาร์ลอยนํ้าและโซลาร์รูฟท็อปต้นแบบที่นิคมฯ หนองแค ผลิตนํ้าประปา 236,512 หน่วยต่อปี
Energy Today กองบรรณาธิการ

บริติช เคานซิล จับมือ Food Innopolis ปั้นโครงการ University-Industry Links ยกระดับสถาบันการศึกษา-อุตสาหกรรมไทยสู่เวทีระดับโลก
Research & Development กองบรรณาธิการ

เอ็นทีทีชูนวัตกรรม IoT และปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม บบครบวงจร
IT Update กองบรรณาธิการ

DGA ชี้ พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2562 เชื่อมโยงข้อมูลการทำงานระหว่างภาครัฐ-เอกชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
IT Update กองบรรณาธิการ

สภาวิศวกรจับมือสถาบันการศึกษา ภาครัฐ-เอกชน เร่งปฏิรูปวิศวกรไทย ทันยุค Disruption เตรียมดันแผนแม่บทปี 2020 รับมือวิศวกรขาดแคลน
Construction กองบรรณาธิการ

วสท. เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาคารต้านแผ่นดินไหว ลดภัยพิบัติ-ประชาชนปลอดภัย
Construction กองบรรณาธิการ

ฮาบิแทท กรุ๊ป ประกาศร่วมทุน ลิสต์ กรุ๊ป จากญี่ปุ่น พัฒนาคอนโดฯ ลักชัวรีย่านทองหล่อ 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2.8 พันล้านบาท
Property กองบรรณาธิการ

สภาสถาปนิก จับมือ อารยะ เอ็กซ์โป เตรียมความพร้อมจัดงาน “สภาสถาปนิก’19” ครั้งแรกในไทย
Preview กองบรรณาธิการ

คู่มือของผู้ประกอบการในการสตาร์ทอัพ
Project Management ดร.พรชัย องค์วงศ์สกุล