MAGAZINE

Engineering Today

ปีที่ 18 ฉบับที่ 175 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

คณะแพทย์-วิศวฯ จุฬาฯ รวมพลังพัฒนาหุ่นยนต์ ช่วยประเมินดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา”
บทบรรณาธิการ กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ “คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ สร้างงานวิจัยขายได้เชิงพาณิชย์”
Engineering 4.0 กองบรรณาธิการ

วว.มุ่งวิจัยกัญชา 3 ด้านหลัก เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย
In Trend กองบรรณาธิการ

Radar is the better ultrasonic
Cover Story VEGA

ส.อ.ท. จับมือ ม.นเรศวร ใช้หลัก 3R + IoT เปลี่ยน “นํ้าเสีย” เป็น “นํ้าดี” แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ EEC
EEC กองบรรณาธิการ

การใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต โทรคมนาคม และการแพทย์
AI เน็ตแอพ

Grundfos Launches First Digital Lab in Singapore to Drive Adoption of Smart Water Solution
Digital S.Wongsritrakool

สยามคูโบต้าชู KUBOTA Farm เป็นโมเดลนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ของอาเซียน ยกระดับภาคการเกษตรอาเซียน รองรับ Smart Farm
Smart Farm กองบรรณาธิการ

แนวทางพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างแท้จริง
Smart City กองบรรณาธิการ

10 เทรนด์เทคโนโลยีในปี พ.ศ.2563
Technology การ์ทเนอร์

7 แนวโน้มด้านซัพพลายเชนกับวิสัยทัศน์ในปีพ.ศ.2563
บทความ ฟาบีโอ ทิวิติ

ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ผักสะอาด ปลอดภัย ไฟเบอร์สูง ตอบโจทย์สายสุขภาพ
บทความ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ธุรกิจของคุณพร้อมแล้วหรือยังสำหรับ Thailand 4.0
Thailand 4.0 สมศีกดิ์ มุกดาวรรณกร

SCG จับมือ GIZTIX พัฒนาดิจิทัลแพลดฟอร์มครบวงจรเสริมแกร่งบริการจัดส่งสินค้าร้านผู้แทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศ
IT Update กองบรรณาธิการ

บทวิพากษ์ผังเมืองโลจิสติกส์ กรณีท่าอากาศยานนานาชาติภาคตะวันตก The Critical of Urban Logistics : Western International Airport
Logistics รศ.ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ์

กนอ.ตั้งเป้ายกระดับนิคมฯ ที่เปิดแล้ว 36 แห่งสู่การเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศในปี พ.ศ. 2565
Environment กองบรรณาธิการ

นักวิชาการวิศวฯ มหิดลเผยดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพรถไฟฟ้าไทย 6 มิติ 9 ด้าน พร้อมแนะพัฒนาระบบการจัดการเดินรถเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
Research & Development กองบรรณาธิการ

วสท.-สภาวิศวกร-สภาสถาปนิก เสนอ "ข้อกำหนดมาตรฐาน ฺฺBIM Standard -องสภาวิศวกร" ยกร่างเป็นมาตรฐานวิขาขีพของไทย
Construction กองบรรณาธิการ

Ananda Urban Tech เผยนำระบบ BiM เข้ามาใช้รายแรกในไทย พร้อมจับมือพันธมิตร อัพเดทเทรนด์ก่อสร้าง
Construction กองบรรณาธิการ

จับตา "บางนา" ทำเลทองที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม New CBD แห่งใหม่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก
Property กองบรรณาธิการ

การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ตอนที่ 1 : ความสำคัญของการบริหาร
Project Management ดร.พรชัย องค์วงศ์สกุล