MAGAZINE

Green network

ISSUE 97 JANUARY-FEBRUARY 2020
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

มิลลิเก้น เคมิคัล จับมือ ปิกนิกพลาส ลงนาม UL Green Label ฉลากสิ่งแวดล้อม รับรองโดย UL Environment
Green Environment6 กองบรรณาธิการ

ภาครัฐ-เอกชน บูรณาการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม “ลดเปลี่ยนโลก เพิ่มนวัตกรรม”
Green Environment กองบรรณาธิการ

โรงงานเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ฯ ยึดหลัก “Smarter. Greener. Together.” มุ่งสร้างนวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาด
Green Factory กองบรรณาธิการ

โรงงานโดวะฯ แห่งญี่ปุ่น จับมือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมกำจัดสารฟลูออโรคาร์บอน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Green Factory กองบรรณาธิการ

ดาว ประเทศไทย ร่วมมือ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ สร้างจิตสำนึก รีไซเคิลจัดการขยะพลาสติกพื้นที่เขต EEC นำร่องจังหวัดระยอง
Green Report กองบรรณาธิการ

Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งต่อองค์ความรู้วัฒนธรรม รักษ์นํ้า
Green Report กองบรรณาธิการ

“สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ ขอนแก่น-อุบลราชธานี ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนภาคอีสาน
Energy Saving กองบรรณาธิการ

เกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
Special Scoop กองบรรณาธิการ

สกสว. จับมือ จีน ผนึกกำลังวิจัยตั้งรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แก้ภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมโลก
Green Scoop กองบรรณาธิการ

MEA EV Application เชื่อมต่อข้อมูลเครื่องอัดประจุไฟฟ้า รองรับยานยนต์ไฟฟ้าในไทย
Green Scoop กองบรรณาธิการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติก”
Green Scoop กองบรรณาธิการ

การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว
Green Industry ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

“Decarbonisation of the Power Systems”
Green Focus นรินพร มาลาศรี

หญ้าเนเปียร์ พลิกผืนดินอีสาน เขียวขจีอย่างยั่งยืน
Green Focus พิชัย ถิ่นสันติสุข

Bioplastic กับอุตสาหกรรมยานยนต์
Green Focus อาจารย์ชินวุฒิ ขวัญณัฐพร

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผอ.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ข้าราชการต้นแบบยึดหลักพรหมวิหาร 4 ผู้ขับเคลื่อนการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม
Green People กองบรรณาธิการ

บทบาทอุตสาหกรรมต่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
Green Article รศ. ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับภาวะนํ้าประปาเค็ม
Green Article ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

ทั่วโลกกำจัดขยะ (พลาสติก) แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ พลังงาน
Green World กองบรรณาธิการ

แอพพลิเคชั่น NOSTRA Map ข้อมูลแผนที่ดิจิทัล แก้ขยะล้นเมือง
Smart City กองบรรณาธิการ

SCG Health Center อาคารเขียวอนุรักษ์พลังงาน ติดตั้งระบบผลิต พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์
Green Building กองบรรณาธิการ

นวัตกรรม Big Data ยกประสิทธิภาพระบบข้อมูลราชการยุคดิสรัปชั่น
Green Technology & Innovation กองบรรณาธิการ

รถขนส่งไปรษณีย์ไทยพลังงานไฟฟ้า 100% รับเทรนด์รักษ์โลก นำร่องบริการพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
Auto Challenge กองบรรณาธิการ

“ชุมชนบ้านไร่กองขิง” จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านแห่งสุขภาพ เมืองสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม
Green Travel กองบรรณาธิการ

ห้องอาหารนานาชาติปทุมมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ และ ร้านอาหารนานาชาติซันไรส์ ซันเซ็ท สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา ได้รับรางวัล Green Restaurant การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Green Hotel กองบรรณาธิการ