MAGAZINE

Green network

ISSUE 98 MARCH - APRIL 2020
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

โซลาร์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธร พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Solar Energy กองบรรณาธิการ

“โครงการ U-Solar” สนับสนุนระบบนิเวศอุตสาหกรรมพลังงาน แสงอาทิตย์ในกลุ่มโรงงาน-ธุรกิจ-ครัวเรือน
Solar Energy กองบรรณาธิการ

Duomax V และ Tallmax V โมดูลใหม่รองรับการเปิดยุคเซลล์แสงอาทิตย์ 5.0
Green World กองบรรณาธิการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรคาวะ…โรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ ในญี่ปุ่น
Special Scoop กองบรรณาธิการ

“เครื่องบำบัดอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5” ลดปัญหามลพิษ ทางอากาศให้กับประชาชน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
Green Environment กองบรรณาธิการ

“Renewable Energy Integration Options”
Green Focus นรินพร มาลาศรี

“Renewable Energy Integration Options”
Green Focus นรินพร มาลาศรี

การหาขนาดโซลาร์เซลล์อย่างง่าย และกรณีศึกษาในออสเตรเลีย
Green Focus ชินวุฒิ ขวัญณัฐพร

โรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวล ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อน พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา?
Green Focus พิชัย ถิ่นสันติสุข

โรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวล ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อน พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา?
Green Focus พิชัย ถิ่นสันติสุข

ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย ยกระดับให้เป็นฮับด้านไฟฟ้าอาเซียน
Energy Saving กองบรรณาธิการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่ล้ำสมัย ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศ ลดพึ่งพาจากต่างประเทศ
Energy Saving กองบรรณาธิการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่ล้ำสมัย ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศ ลดพึ่งพาจากต่างประเทศ
Energy Saving กองบรรณาธิการ

“MEA EV Application” เครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า
Energy Saving กองบรรณาธิการ

“หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว มุ่งการเป็น Green Campus ของมหาวิทยาลัย ในอนาคต
Green Building กองบรรณาธิการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี ถูกพัฒนาให้เป็น โรงงานอุตสาหกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม รองรับการลงทุน
Green Industry กองบรรณาธิการ

ประหยัดอย่างต่อเนื่อง
Green Industry ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

พัฒนาการด้านมาตรฐานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
Green Article เยาวณี แสงพงศานนท์, ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา

การบริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการ LCA
Green Article ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล, ไชยรพี เลี้ยงบุญเลิศไชย

การบริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการ LCA
Green Article ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล, ไชยรพี เลี้ยงบุญเลิศไชย

นวัตกรรมยางมะตอย Shell Bitumen FreshAir ลดผลกระทบต่อ คุณภาพอากาศ ลดฝุ่น ลดการปล่อยก๊าซ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Green Scoop กองบรรณาธิการ

อุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบรางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Green Scoop กองบรรณาธิการ

Autonomous Vehicle ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ ครั้งแรกในไทย พร้อมแอพพลิเคชั่นเรียกใช้บริการ
Auto Challenge กองบรรณาธิการ

“จักรยานไฟฟ้า Electric Mobility for Everyone” เทคโนโลยีประหยัด พลังงาน นวัตกรรมลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Auto Challenge กองบรรณาธิการ

Salesforce Sustainability Cloud แพลตฟอร์มรักษ์โลก ตรวจสอบ ปริมาณคาร์บอน ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
Green Technology & Innovation กองบรรณาธิการ

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” มุ่งเน้น บริการแบบ Smart City ประชาชนเข้าถึงข้อมูลง่าย ลดการใช้พลังงาน
Smart City กองบรรณาธิการ

“Save Food Save the World” กระบวนการรีไซเคิล ลดการสูญเสีย ทรัพยากรอาหาร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Renewable Energy กองบรรณาธิการ

อุดม ศรีมหาโชตะ กรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย เดินหน้า ยกระดับมาตรฐาน Green Hotel ให้ทุกโรงแรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Green Hotel กองบรรณาธิการ