» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


แนวโน้มการรักษาความปลอดภัย และการจัดเก็บข้อมูลปี 2012
IT News 1/11/2012

ประมุท ศรีวิเชียร ผู้จัดการประจำประเทศไทย
บริษัท ไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด

แนวโน้มด้านการรักษาความปลอดภัยในปี 2012

ปี2011 เป็นปีที่ถูกจดจำในฐานะที่เราได้เห็นการวางรากฐานการสืบทอดของ Stuxnet นอกจากนี้ปี 2011 จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นปีของภัยคุกคามบนอุปกรณ์โมบายหลังจากมัลแวร์บนระบบโมบายเริ่มต้นเคลื่อนไหวอย่างจริงจังมากขึ้น ท้ายที่สุด เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2011 จะพบว่าเป็นปีแห่งการโจมตีแบบมีเป้าหมายที่มีการใช้ประโยชน์จากใบรับรองอิเล็กทรอนิกซ์ของจริงซึ่งถูกขโมยมา

เราคิดว่ารูปแบบการโจมตีเหล่านี้จากปี 2011 จะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 2012 ต่อไปนี้เรามาดูกันแบบเจาะลึกลงไปในแต่ละรูปแบบ:

ภัยคุกคามแบบฝังตัวขั้นสูง (Advanced persistent threats - ATPs) ยังคงมุ่งเป้าไปที่องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคสำคัญ ขณะที่การปกป้องระบบโครงสร้างสำคัญได้รับการตื่นตัวมากขึ้น

จากการสำรวจการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญล่าสุดของไซแมนเทค (Symantec Critical Infrastructure Protection (CIP Survey) เมื่อเร็วๆ นี้พบว่าในปีนี้องค์กรทั่วไปมีส่วนร่วมในโปรแกรม CIP ของรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ความเป็นจริงมีองค์กรเพียงร้อยละ 37 ที่เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ หรือเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในปีนี้เมื่อเทียบกับในปี 2010 ที่มีถึงร้อยละ 56 จึงไม่น่าแปลกใจที่ความพร้อมด้าน CIP โดยรวมในระดับโลกได้ลดลงโดยเฉลี่ยถึง 8 จุด (จากร้อยละ60 ถึง 63 เมื่อเทียบกับร้อยละ 68 ถึง 70 ในปี 2010 สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่แจ้งว่ามีการเตรียมตัวอย่างจริงจัง)

เมื่อรวมกับพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม Dequ, ผลสำรวจส่วนใหญ่จะมีความหนักใจ เนื่องจากเป้าหมายของ Duqu ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลและทรัพย์สินขององค์กร เช่น ส่วนประกอบที่มักพบเห็นในสภาพแวดล้อมที่มีระบบควบคุมทางอุตสรกรรม (Indutrial control environment) ผู้อยู่เบื้องหลัง Duqu จะมองหาข้อมูลเห็นเอกสารการออกแบบระบบ เพื่อช่วยในการสร้างรูปแบบการโจมตีระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมในครั้งต่อไป ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า Duqu เป็นตัวการต่อยอดจากการพัฒนา Stuxnet นั่นเอง

ถึงตอนนี้เราไม่อาจคิดไปเองว่านักโจมตีที่อยู่เบื้องหลังDuqu ยังไม่ได้ข้อมูลที่เขาต้องการนอกจากนี้มีความเป็นไปได้ที่มีภัยคุกคามที่มีลักษณะคล้ายกัน และยังไม่ได้ถูกค้นพบอีกด้วย ดังนั้นจึงเหมือนว่า ปี 2011 เป็นปีของการวางรากฐานสำหรับการโจมตีในลักษณะที่เหมือนกับ Stuxnet

การใช้สมาร์ทโมบายที่เพิ่มขึ้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงตามมา โดยเฉพาะมัลแวร์บนโมบายและการสูญหายของข้อมูล จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์

การ์ทเนอร์ระบุว่ายอดขายของสมาร์ทโฟนจะทะลุ 461 ล้านเครื่องภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งมากกว่ายอดการส่งมอบเครื่องพีซีในช่วงเดืยวกัน ในความเป็นจริงภายในสิ้นปี 2011 ยอดขายสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตรวมกันจะมากกว่าตลาดพีซีถึงร้อยละ 44

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ประเภทนี้ได้สร้างความสนใจให้กับบรรดาอาชญากรไซเบอร์' และส่งผลให้เห็นการขยายตัวอย่างแท้จริงของจำนวนของมัลแวร์บนอุปกรณ์แบบพกพาในปี 2011 จากมัลแวร์แบบง่ายๆ ที่เพียงแค่ทำให้ผู้ตกเป็นเหยื่อรู้สึกอึดอัดใจไปจนถึงมัลแวร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการทำเงิน และมัลแวร์มุ่งเน้นการขโมยข้อมูล จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า 2011 เป็นปีแรกที่มัลแวร์บนอุปกรณ์แบบพกพาได้กลายเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงสำหรับองค์กรธุรกิจ และผู้บริโภค

นอกจากนี้ แม้ว่า 2011 จะเป็นปีของการคุกคามจากภายนอก แต่บรรดาหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (ซีไอเอสโอ) ได้เริ่มที่หันมาเน้นการป้องกันจากภายใน เหตุผลหลักเพราะความนิยมอุปกรณ์พกพาที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์พกพาส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์แท็บเลตได้กลายเป็นความกังวลหลักเมื่อพนักงานได้นำเอาแท็บเลตของตนเองมาเชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กรจำนวนมาก ซึ่งเกินความสามารถขององค์กรที่จะรักษาความปลอดภัยและจัดการอุปกรณ์เหล่านั้น ตลอดจนป้องกันข้อมูลที่พนักงานเข้าถึงผ่านทางแท็บเลต

องค์กรกำลังเห็นผลิตผลในการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้นและยินดีที่อุปกรณ์ดังกล่าวกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางธุรกิจ แต่การนำแท็บเลตมาใช้งานอย่างรวดเร็วก็สามารถทำให้องค์กรตกอยู่ในความเสี่ยงจากการสูญหายของข้อมูลจากคนในทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ ด้วยแท็บเลตที่อยู่ในมือ สิ่งที่กลายเป็นความกังวลก็คือบุคคลภายในที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญโดยไม่อยู่ในการตรวจสอบจากฝ่ายไอที ที่สำคัญหากเป็นผู้ไม่หวังดี ก็จะนำเอาข้อมูลสำคัญดังกล่าวออกนอกองค์กร

การแพร่กระจายของอาชญากรรมไซเบอร์จากอาชญากรใต้ดินสู่การทำในรูปธุรกิจอย่างจริงจังส่งผลให้การโจมตีแบบมีเป้าหมายมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากรายงาน November Intelligence Report ของไซแมนเทคแสดงให้เห็นว่าการโจมตีแบบมีเป้าหมายเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในปี 2011 องค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 2,500 คนถูกโจมตีมากที่สุด โดยการโจมตีแบบมีเป้าหมายถูกตรวจพบและป้องกันเฉลี่ย 36.7 ครั้งต่อวันในระหว่างปี 2011

ในทางกลับกัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีพนักงานน้อยกว่า 250 คน การโจมตีแบบมีเป้าหมายถูกตรวจพบและป้องกันที่ 11.6 ครั้งต่อวันในช่วงเวลาเดียวกัน

จำนวนการโจมตีแบบมีเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากแรงผลักดันของการช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยบรรดาบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากการจารกรรมทางไซเบอร์เพื่อซื้อหาข้อมูลสำคัญของคู่แข่ง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าองค์กรกำลังเตรียมลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตสารเคมีใหม่ก็ใช้การโจมตีแบบมีเป้าหมายกับคู่แข่งในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองที่สำคัญของคู่แข่ง และเพื่อให้แน่ใจว่าได้เปรียบทางการแข่งขัน

ไซแมนเทคที่เพิ่งค้นพบชุดของการโจมตีที่มีชื่อรหัสว่า "Nitro" ที่มีเป้าหมายหลักคือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนา และการผลิตสารเคมี ตลอดจนวัสดุขั้นสูง มีบริษัทด้านเคมีรวมทั้งสิ้น 29 แห่ง และอีก 19 แห่งในด้านอื่นๆ ร่วมถึงบริษัทด้านการป้องกันประเทศยืนยันว่าได้ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีครั้งนี้ เป้าหมายของการโจมตีเหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เอกสารการออกแบบ สูตร และกระบวนการผลิต

การแฮ็กผู้ให้บริการใบรับรอง Secure Sockets Layer (SSL) Certificate และภัยคุกคามจากมัลแวร์ที่ใช้ใบรับรอง SSL ในทางที่ผิด ได้กลายเป็นประเด็นในปี 2011 โดยการผลักดันของผู้ออกใบรับรอง SSL (CAs) และเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองและลูกค้าของพวกเขา

ความสนใจของสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ผู้ออกใบรับรอง SSL เช่น DigiNotar และ Comodo ถูกโจมตีและขโมยข้อมูลสำคัญไป กลายเป็นประเด็นอันดับ 1 ในปี 2011 ขณะที่มีมัลแวร์จำนวนมากมีการใช้ประโยชน์จากใบรับรอง SSL ที่อาชญากรได้จากการขโมยมา

ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ลูกค้าองค์กร และผู้บริโภคทั่วไปเริ่มมีความต้องการรักษาความปลอดภัย SSL ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งเริ่มต้นจากการผลักดันให้ผู้ออกใบรับรอง และเจ้าของเว็บไซต์ต้องดำเนินการป้องกันการหลอกลวงในแบบ social engineering มัลแวร์และมัลแวร์ที่มุ่งประโยชน์ด้านการโฆษณา ด้วยความนิยมของการใช้อุปกรณ์พกพา และการแพร่กระจายของบริการบนคลาวด์ภายในองค์กรต่างๆได้ก่อให้เกิดช่องโหว่ของระบบ แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในด้านการพิสูจน์ตัวตนบน SSL ที่มีความน่าเชื่อถือ และแข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์พกพา และคลาวด์ นอกจากนี้ลูกค้ายังเริ่มตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ของพวกเขาเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่ายังมีองค์กรเป็นจำนวนมากที่ยังคงอาศัยแค่การออกใบรับรอง SSL โดยที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพียงพอไว้รองรับ

หัวข้อในปี 2011 นอกจากเป็นเรื่องเหตุการณ์การโจมตีและจารกรรมข้อมูลสำคัญ ผู้ให้บริการให้ใบรับรอง SSL จะเป็นประเด็นลดการใช้เทคโนโลยี SSL หรือแม้กระทั้งความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมออนไลน์ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าทั้งสองกรณีอาจเกินจริงไปบ้าง เนื่องจากโดยตัวเทคโนโลยี SSL เองนั้นไม่ใช่จุดอ่อน ของกรณีศึกษาอย่าง DigiNotar แต่เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าองค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างระบบให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบให้บริการ CA เองต้องมีการวางมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั้งในส่วนกระบวนการทำงานและพิสูจน์ตัวตน นอกจากนี้หากความมั่นใจในด้านออนไลน์ล้มเหลว หมายถึงจะไม่มีใครออนไลน์อีกต่อไป ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้

แนวโน้มการจัดเก็บข้อมูลในปี 2012

• มีการเกี่ยวข้องกันมากขึ้นในส่วนของเทคโนโลยีบนระบบเวอร์ชวลและฟิสิคอล
• การสำรองข้อมูลจะกลับมาในปี 2012
• การกำกับดูแลข้อมูลกลายเป็นคำยอดฮิตเชิงบวก
• องค์กรจะทำการทดสอบระบบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤติอย่างสม่ำเสมอ
• รูปแบบของไพรเวทคลาวด์มีความหลากหลายมากขึ้น

เทรนด์เทคโนโลยีที่มาแรง:มีการเกี่ยวข้องกันมากขึ้นในส่วนของเทคโนโลยีบนระบบเวอร์ชวลและฟิสิคอล เรื่อง :โครงการทำเวอร์ชวลไลเซชันมักจะเริ่มต้นจากโครงการขนาดเล็ก และจะเติบโตจนกลายเป็นส่วนใหญ่ของสภาพแวดล้อมด้านไอทีในที่สุด ในปี 2012 หลายองค์กรจะรวมทีมงานของโครงการ VM ที่และโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับไอทีขององค์กร ซึ่งจะเน้นความจำเป็นในการทำให้ทรัพยากรไอทีทางฟิสิกคอลและเวอร์ชวลทำงานร่วมกันเป็นแพลตฟอร์ม

ในระหว่างงานประชุม VMworld ที่ผ่านมา เรารู้สึกแปลกใจที่ได้เห็นตู้แร็กเซิร์ฟเวอร์สูง 6 ฟุตหลายตัวในงาน (พนักงานคนหนึ่งได้ถ่ายภาพตู้แร็กสำหรับฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันถึง 15 ตู้) บ่อยครั้งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีได้รับเอาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานแบบเวอร์ชวลมามากมาย แต่พวกเขากลับลืมไปว่าการทำงานแบบเวอร์ชวลยังคงต้องอาศัยฮาร์ดแวร์แบบฟิสิคอล อีกทั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ที่จำเป็นสำหรับโครงการใหม่ก็หมายถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เพิ่มขึ้น แต่พบว่าเกิดการใช้งานเซิร์ฟเวอร์/หน่วยจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น องค์กรต่างๆ ที่นำวิธีการแบบ silo มาใช้จะทำให้การปรับใช้ VM ล้าหลัง ในขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุนทำเวอร์ชวลไลเซชันจะยังคงลดลงอันเป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสภาพแวดล้อมการทำงานที่แยกจากกัน ซึ่งชะลอความสามารถขององค์กรในการแปลงระบบทางฟิสิคอลเป็นระบบเวอร์ชวล องค์กรที่แยกการจัดการหน่วยจัดเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทางฟิสิคอลและเวอร์ชวลจากกัน เริ่มมีจำนวนน้อยลง คำตอบของการจัดการความซับซ้อนนี้ก็คือการสร้างมาตรฐานให้กับแพลตฟอร์มที่แตกต่างหลากหลายเหล่านี้ด้วยเครื่องมือที่ทำงานข้ามแพลตฟอร์มทางฟิสิคอลและเวอร์ชวลที่หลากหลายเพื่อจัดการระบบ ความพร้อมในการใช้งาน การสำรองข้อมูล การจัดการหน่วยจัดเก็บข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ส่งผลให้การจัดการระบบรักษาความปลอดภัย การจัดการสตอเรจ และการสำรองข้อมูลของทรัพยากรไอทีที่ดูแลได้ทั้งฟิสิคอลและเวอร์ชวลกลายเป็นมาตรฐานในการทำงาน

การสำรองข้อมูลกลับมามีบทบาทสำคัญปี 2012

ตลาดการสำรองข้อมูลจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เพราะกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากตลาดที่เคยขยายตัวช้ากลับมีตัวเลขการเติบโตที่น่าประทับใจ การสำรองข้อมูลที่ถูกผนวกเข้ากับการป้องกันเวอร์ชวลแมชีน การทำซ้ำข้อมูล การจัดการsnapshot อุปกรณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อรูปแบบการดำเนินงานที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

องค์กรที่มีการพึ่งพาการทำsnapshot มากกว่าการสำรองข้อมูล และไม่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีการทำซ้ำข้อมูล หรือการกู้คืนข้อมูลในระดับย่อยลงไปสำหรับสภาพแวดล้อมเวอร์ชวลจะเห็นว่ามีช่วงระยะเวลาในการสำรองและกู้คืนเพิ่มขึ้น แต่เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ผู้ค้าให้คำแนะนำจะเปลี่ยนวิธีการป้องกันข้อมูลซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีได้หลายล้านดอลลาร์

นอกจากนี้องค์กรที่ใช้เครื่องมือสำรองข้อมูลที่แตกต่างกันสำหรับทุกแพลตฟอร์มจะเป็นการเพิ่มระดับความซับซ้อนภายในสภาพแวดล้อมของพวกเขาเอง จึงจำเป็นต้องยกระดับการรวมศูนย์ขึ้น โดยเฉพาะองค์กรที่คาดหวังที่จะย้ายไปสู่คลาวด์ และเดินหน้าปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของตนสู่โลกเวอร์ชวลอย่างต่อเนื่อง

ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลที่มีการใช้งานระบบทำซ้ำข้อมูล การบริหารจัดการsnapshot เทป หรือดิสก์สำรองแยกจากกัน กลยุทธ์ด้านการสำรองVMware และ Hyper-V จะช่วยให้กระบวนการสำรองข้อมูลง่ายขึ้น ความคิดของแพลตฟอร์มในการกู้คืนข้อมูลในแต่ละระดับจากแบ็คอัพเพียงครั้งเดียว จะมีความต้องการมากขึ้นเพราะการกู้คืนจากการทำการสำรองข้อมูลแบบแยกส่วนในแต่ละรูปแบบข้อมูล มีความซับซ้อนมาก ผู้ค้าจะต้องทำการรวมศูนย์เทคโนโลยีใหม่เพื่อลดความซับซ้อนลง

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved