» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


สมาคม “เอทีซีไอ” จับมือภาครัฐ-เอกชน เปิดโครงการ “อบต. ซัมมิท 2012” เตรียมจัดทัพ ICT เดินสายแนะนำเทคโนโลยีใหม่ ให้ อบต. 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ
IT News 3/5/2012

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) จับมือภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน เสริมทัพความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปิดตัวโครงการ “อบต. ซัมมิท 2012” จัดการประชุมเชิงวิชาการ สำหรับภาครัฐ ส่วนปกครองท้องถิ่น เตรียมเดินสายแนะนำความรู้ให้กับ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ 20 มี.ค.-26 พ.ค.นี้

อดิเรก ปฏิทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) เปิดเผยว่า สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ได้รับความร่วมมือจากทาง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมด้วยผู้ประกอบการ เจ้าของเทคโนโลยี ที่ร่วมสนับสนุนงาน อาทิ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ในการจัดโครงการ “อบต.ซัมมิท 2012 : AOR BOR TOR Summit 2012” งานประชุมสัมนาวิชาการ และแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งในการเพิ่มขีดสมรรถนะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนื่องจากปัจจุบันปริมาณงานที่มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับกำลังเจ้าหน้าที่ จึงทำให้การทำงานไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และเป็นการเสริมทักษะของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำไปปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนแม่บทไอซีที และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีแผนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานไอซีที และขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป

สำหรับรายละเอียดโครงการ “อบต.ซัมมิท 2012” ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศนั้น จะจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาความรู้เพิ่มขีดสมรรถนะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้แนวคิดหลัก “Smart Thailand, Smart Aor Bor Tor” ซึ่งการจัดกิจกรรมจะมีดังนี้ การปาฐกถาพิเศษจากผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ หัวข้อยุทธศาสตร์ ไอซีทีท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ eASEAN และหัวข้อแผนแม่บท ICT และการนำไปปฏิบัติใช้จริงของท้องถิ่น / การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ในกรณีศึกษาเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันภัยฉุกเฉิน สำหรับท้องถิ่น” และกรณีศึกษาเรื่อง “eCommerce และ Social Media ทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น”/ การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่นพิเศษ / การสัมมนาอภิปรายของผู้บริหารระดับสูงด้าน ICT ภาครัฐ ในการเริ่มเข้าสู่ AEC / การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที e-Government Showcase and Pavilion อาทิ การรวมศูนย์ข้อมูลในการพิมพ์ เพื่อระบบแผนที่ ภาษี, ระบบเครือข่ายการจัดการประชุมทางไกล, ระบบไอทีเพื่อการพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง, ไอทีเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร, การเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าจากชุมชน สู่ตลาดโลก ผ่าน eCommerce เป็นต้น นอกจานี้ยังมีการแสดงส่วนผลงานดีเด่นภาครัฐ Technology Showcase และส่วนแสดงเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการด้านไอซีทีอีกด้วย

โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 26 พฤษภาคม 2555 ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ประกอบไปด้วยที่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดระยอง, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดสงขลา และจังหวัดอยุธยา ซึ่งคาดว่าจะมีผู้บริหารระดับสูงส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 7,000 คน โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของงาน “AOR BOR TOR Summit 2012” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธัณย์นิชา ศักดิ์สิทธิโสภณ (Tunicha Saksitthisophon) โทร. 02-661-7750 ต่อ 217

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved