» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


ทรูเดินหน้า “3G+ เพื่อโรงเรียนและชุมชน” สานต่อโครงการทรูปลูกปัญญา นำศักยภาพเครือข่าย 3G+
IT News 3/26/2012

ทรูเดินหน้า “3G+ เพื่อโรงเรียนและชุมชน” สานต่อโครงการทรูปลูกปัญญา นำศักยภาพเครือข่าย 3G+ ร่วมยกระดับการศึกษาและสาธารณสุขชุมชนห่างไกล

ส่งมอบแอร์การ์ด พร้อมซิมทรูมูฟ เอช 3G+ ให้กับ ร.ร.บ้านหนองแวง และ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโสมง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นแห่งแรก

ทรูต่อยอดโครงการทรูปลูกปัญญา ส่งมอบชุดอุปกรณ์ 3G+ ทั้งแอร์การ์ด ซิมทรูมูฟ เอช 3G+ และโปรแกรม WhiteNet แก่โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตหรือมีเพียงอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่โรงเรียนและสาธารณสุขในชุมชนพื้นที่ห่างไกล พร้อมเดินหน้าปี 2555 พัฒนาเชิงคุณภาพด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการทรูปลูกปัญญาทั้ง 3,500 แห่ง โดยจัดอบรมครูทุกโรงเรียน ใน 12 พื้นที่ทั่วประเทศ สนับสนุนเทคโนโลยีและอุปกรณ์เพื่อการศึกษาเพิ่มเติม USB Easy Cab ให้บันทึกรายการจากทรูวิชั่นส์ลงเซิร์ฟเวอร์ของโรงเรียน เพื่อให้สามารถกลับมาเลือกชมภายหลัง ตลอดจนการคัดเลือกคุณครูดีเด่น 25 ท่าน เพื่อไปทัศนศึกษาโรงเรียนต้นแบบที่ใช้สื่อไอซีทีในการเรียนการสอน ณ ประเทศสิงคโปร์

ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 3G อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่คนไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายได้ผ่านแอร์การ์ดที่มีซิม 3G โดยการเปิดให้บริการ 3G+ ของทรูมูฟ เอช ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งเป็นเจ้าของโครงข่าย นอกจากจะตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแล้ว ยังสานต่อพันธกิจของกลุ่มทรูที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ กลุ่มทรูได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ 3G+ แก่โรงเรียนบ้านหนองแวง เป็นโรงเรียนแห่งแรก และแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโสม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นสาธารณสุขชุมชนแห่งแรก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สำหรับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ระบบอินเทอร์เน็ตแบบมีสายยังเข้าไม่ถึง แต่เป็นพื้นที่ที่เครือข่ายทรูมูฟ เอช 3G+ มีสัญญาณครอบคลุม ซึ่งปัจจุบันสัญญาณทรูมูฟ เอช 3G+ ใช้ได้จริงในทุกจังหวัดครบ 77 จังหวัด 843 อำเภอ 5,158 ตำบล และจะครบทุกอำเภอ 928 อำเภอ ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 55 และ 7,235 ตำบลภายในสิ้นปีนี้

ชุดอุปกรณ์ 3G+ ที่กลุ่มทรูจัดเตรียมให้โรงเรียนนั้น ประกอบด้วยแอร์การ์ด พร้อมซิมทรูมูฟ เอช 3G+ สามารถใช้บริการดาต้าแบบไม่อั้น และที่สำคัญได้ติดตั้งโปรแกรม WhiteNet เพื่อกลั่นกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยจะบล็อกภาพและวิดีโอที่ไม่เหมาะสมได้ทันที ซึ่งภายในสิ้นปีนี้ จะทยอยส่งมอบชุดอุปกรณ์ดังกล่าวให้โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ที่เครือข่ายทรูมูฟ เอช 3G+ มีสัญญาณครอบคลุม ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มทรูยังให้ความสำคัญด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล จึงมอบชุดอุปกรณ์ 3G+ ให้สถานีอนามัยชุมชนไว้ติดต่อสื่อสาร ปรึกษาวิธีการรักษาคนไข้ กับโรงพยาบาลในจังหวัดแบบเรียลไทม์ ผ่านเทคโนโลยี 3G+ อีกด้วย

ศุภชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มทรู ยังคงเดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านการศึกษา ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา โดยนำศักยภาพทางเทคโนโลยีการสื่อสารครบวงจร เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 และปีนี้ กลุ่มทรูจะเน้นการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาทั้ง 3,500 แห่งทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ

- การจัดอบรมครูโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา 3,500 โรงเรียน ใน 12 พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่ออัพเดทข้อมูล และแนะนำการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมต่างๆ จากชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน Best Practice การใช้สื่อทรูปลูกปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยครูจากโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา

- การสนับสนุนเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสื่อสารเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม คืออุปกรณ์ USB Easy Cab เพื่อบันทึกรายการจากทรูวิชั่นส์ลงเซิร์ฟเวอร์ของโรงเรียน ให้สามารถกลับมาเลือกชมได้ตามวิชาเรียนในภายหลัง

- การคัดเลือกคุณครูดีเด่น 25 ท่าน จากการประกวดผลงานและวิธีการใช้ประโยชน์จากสื่อทรูปลูกปัญญา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาการเรียนการสอนโรงเรียนต้นแบบที่ใช้สื่อไอซีทีในการเรียนการสอน ณ ประเทศสิงคโปร์

“ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้ กลุ่มทรูพร้อมเดินหน้าเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ โดยนำศักยภาพทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารภายในกลุ่ม ทั้งทรูวิชั่นส์ สื่อดิจิตอลรูปแบบมัลติมีเดียที่ทันสมัย รวมทั้งศักยภาพเครือข่ายทรูมูฟ เอช ผ่านชุดอุปกรณ์ 3G+ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ ที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทัดเทียมกันคนในเมืองใหญ่” ศุภชัย กล่าว

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved