» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


บลูโค้ท เปิดตัวโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร (Unified Web Security)
IT News 6/26/2012

บริษัท บลูโค้ท ซิสเต็มส์ อิงค์ ผู้นำเทคโนโลยีด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยบนเว็บและโซลูชั่นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ WAN เปิดตัวโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร (Unified Security) ที่ช่วยให้องค์กรที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องสามารถขยายขอบเขตการรักษาความปลอดภัยของตนไปยังผู้ใช้ที่ใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างบนเครือข่ายที่ไร้ขอบเขตได้อย่างครอบคลุม โดยโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรของบลูโค้ท ถือเป็นโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยบนเว็บโซลูชั่นเดียวในอุตสาหกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองสิทธิบัตร ร่วมกับอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ของบลูโค้ท และบริการรักษาความปลอดภัยในแบบระบบคลาวด์ มานำเสนอแก้องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถกำหนดนโยบายและทำการรักษาความาปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้ซึ่งขอบเขต

โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรของบลูโค้ท นำเสนอการป้องกันภัยคุกคามแบบร่วมมือกันโดยผู้ใช้ทั่วโลก นโยบายที่สามารถครอบคลุมได้ทุกจุด และการรายงานแบบรวมศูนย์ ในรูปแบบของการผสมผสานระหว่าง อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเว็บแบบเกตเวย์ (Secure Web Gateway) และบริการรักษาความปลอดภัยเว็บในรูปแบบระบบคลาวด์ (Cloud-Based Blue Coat Security Service) ซึ่งจะทำให้องค์กรได้รับความยืดหยุ่นในการปรับใช้โซลูชั่นให้ตอบสนองกับความต้องการเฉพาะของตน และด้วยความยืดหยุ่นในการปรับใช้นี่เองที่ช่วยให้องค์กรสามารถลดการลงทุนบนระบบเดิม ขณะที่ยังสามารถขยายการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมไปยังสำนักงานสาขาและผู้ใช้จากระยะไกลหรือผู้ใช้ที่ทำงานนอกสถานที่ได้อีกด้วย

ปัจจุบันขอบเขตของการทำงานและการให้บริการขององค์กรได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของการใช้อุปกรณ์มือถือและการเพิ่มขึ้นของการใช้งานแอพพลิเคชั่นเชิงธุรกิจผ่านเครือข่ายขององค์กร ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายขององค์กรได้จากอุปกรณ์หลายประเภท และจากหลายสถานที่ ส่งผลให้เกิดช่องว่างด้านความปลอดภัยในองค์กรมากขึ้น โดยรายงานด้านความปลอดภัยบนเว็บของบลูโค้ทในปี 2555 (Blue Coat 2012 Web Security Report) ระบุว่า เว็บประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเว็บประเภทที่ผู้ใช้อุปกรณ์มือถือ Apple iOS เข้าใช้มากที่สุดเป็นอันดับสอง และในรายงานเดียวกันนี้ระบุว่า ห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของบลูโค้ท (Blue Coat Security Labs) พบว่าเว็บประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางของการโจมตีที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับสามในปี 2554 และถือเป็น 1 ใน 16 ของการโจมตีที่มาจากมัลเน็ต (Malnet) หรือ เครือข่ายมัลแวร์

ดังนั้นในปัจจุบันการรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายต้องถูกเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการรักษาความปลอดภัยที่สามารถติดตามตัวผู้ใช้ไปได้เสมอ โดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่และอุปกรณ์ แต่ดูเหมือนว่าโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยในแบบดังเดิมทั่วไป ไม่ได้มีระบบป้องกัน ควบคุม และจัดการผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผู้ใช้ย้ายจากสำนักงานใหญ่ไปยังสำนักงานสาขาหรือไปยังภายนอกสำนักงาน หรือย้ายจากเดสก์ท็อปไปเป็นแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ

"แม้ว่าการนำอุปกรณ์ประเภทมือถือเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้นจะทำให้พนักงานสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กรได้อย่างเต็มที่ แต่ระบบป้องกันภายในองค์กรก็อาจมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ดังนั้น องค์กรจะต้องเปลี่ยนรูปแบบจากการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไปเป็นการรักษาความปลอดภัยที่สามารถติดตามตัวผู้ใช้ โดยการขยายความสามารถของระบบป้องกันภัยคุกคามขององค์กรให้นำสมัย ร่วมกับการขยายความสามารถในการกำหนดนโยบายทางด้านความปลอดภัยให้สามารถครอบคลุมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย" สตีฟ ดาเฮบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและรองประธานอาวุโสฝ่ายการพัฒนาองค์กรและธุรกิจ บริษัท บลูโค้ท ซิสเต็มส์ กล่าว และกล่าวว่า "โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรของบลูโค้ทสนับสนุนการขยายการป้องกันภัยคุกคามให้กับองค์กรและสนับสนุนการกำหนดนโยบายทางด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ในองค์กรด้วยเทคโนโลยีที่สุดล้ำนำสมัย ในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะอยู่บนเครือข่ายใด และใช้อุปกรณ์ในรูปแบบใดก็ตาม เพื่อขจัดช่องว่างด้านความปลอดภัยที่เป็นช่องโหว่ให้กับมัลแวร์ และเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียข้อมูล (data loss)”

ทั้งนี้ โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรของบลูโค้ท มาพร้อมกับความสามารถด้านการป้องกันภัยคุกคามแบบร่วมมือกันโดยผู้ใช้ทั่วโลก นโยบายที่สามารถครอบคลุมได้ทุกจุด และการรายงานแบบรวมศูนย์ ซึ่งพร้อมให้องค์กรที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้นำไปปรับใช้ได้ดังนี้

การป้องกันภัยคุกคามแบบร่วมมือกันโดยผู้ใช้ทั่วโลก (Global Threat Defense) จัดเตรียมการป้องกันสำหรับ enterprise ด้วยการสนับสนุนโดย Bluecoat WebPulse ซี่งเป็นระบบป้องกันภัยคุกคามในแบบร่วมมือกันระหว่างผู้ใช้ WebPulse สามารถรับการป้อนข้อมูลการใช้งานเว็บของผู้ใช้จากอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ของบลูโค้ททั่วโลก การวิเคราะห์ข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์ ต่อเนื่อง และอัตโนมัติ ทำให้ WebPulse สามารถติดตามความเป็นไปบนเว็บและมัลเน็ตได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม นอกจากนั้นปัจจุบันบลูโค้ทกำลังติดตามมัลเน็ตกว่า 500 เครือข่ายทั่วโลก ทำให้ WebPulse สามารถตรวจพบอันตรายใหม่ ๆ และทำการป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น (Negative day defense) ซึ่งนับว่าเป็นการป้องกันการโจมตี ณ จุดกำเนิดของปัญหา ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของบลูโค้ทคาดว่าในปี 2555 เกือบ 2 ใน 3 ของการโจมตีใหม่ๆ จะเกิดขึ้นจากมัลเน็ต แต่ด้วยการป้องกันภัยคุกคามแบบร่วมมือกันโดยผู้ใช้ทั่วโลกนี้ จะทำให้องค์กรสามารถกำจัดช่องว่างทางด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ทุกคนได้

นโยบายที่สามารถครอบคลุมได้ทุกจุด (Universal Policy) ช่วยให้องค์กรที่กำลังขยายตัว สามารถสร้างนโยบายกลางที่สามารถติดตามผู้ใช้ไปไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่บนเครือข่ายใดและใช้อุปกรณ์ประเภทใดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนโยบายเดียวที่สามารถติดตามผู้ใช้นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นจากกลไกการกำหนดนโยบายที่ยืดหยุ่นที่สุดในอุตสาหกรรมทางด้านความปลอดภัยเว็บ ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการกำหนดนโยบายที่ละเอียด เหมาะสมกับการทำงานของแต่ละผู้ใช้ และสามารถควบคุมพฤติกรรมในการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นได้อย่างละเอียดและสมบูรณ์ ด้วยนโยบายที่สามารถครอบคลุมได้ทุกจุดนี้ องค์กรที่กำลังขยายตัวสามารถกำหนดนโยบายทางด้านความปลอดภัย ควบคุมผู้ใช้ให้ใช้เฉพาะในสิ่งที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาต ควบคุมผู้ใช้ให้ทำงานภายใต้ข้อกำหนดขององค์กร และช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้ ให้เหมาะสมกับสถานะการณ์และอุปกรณ์ที่ใช้

การรายงานแบบรวมศูนย์ (Unified Reporting) ของบลูโค้ท นำเสนอรายงานการใช้เว็บและพฤติกรรมของผู้ใช้ทั้งหมดผ่านมุมมองเดียว ด้วยความสามารถในการรวมศูนย์รายงานจากทุกผลิตภัณฑ์ และจากทุกสถานที่เข้าด้วยกัน ช่วยให้องค์กรที่มีผู้ใช้กระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้ สามารถระบุความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยและกำหนดนโยบายในการป้องกันหรือแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจร ตัวอย่างเช่น การรายงานแบบรวมศูนย์สามารถระบุพฤติกรรมของภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนและก้าวหน้าในเครือข่าย พร้อมกับสามารถระบุผู้ใช้ที่ติดมัลแวร์ จึงช่วยให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้รายงานแบบรวมศูนย์สามารถเลือกใช้ได้ทั้งโซลูชั่นแบบที่ติดตั้งภายในองค์กรเอง หรือเป็นโซลูชั่นแบบที่รวมรายงานต่างๆ ไว้ในบริการระบบคลาวด์ของ บลูโค้ท ขณะนี้โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรของบลูโค้ทพร้อมวางจำหน่ายแล้ว

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved