» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


คลาวด์ กับบริการในอนาคตอันใกล้
IT News 8/1/2012

มากมาย หลากหลายกับการกล่าวถึง “ Cloud – คลาวด์” ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นและการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอย่างครบถ้วน รวมไปถึงโซลูชั่นคลาวด์ ซอฟต์แวร์อีอาร์พี การบริหารจัดการโครงสร้างทางด้านไอที การจัดวางระบบ ที่ปรึกษาทางด้านไอที คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และสแกนเนอร์ มีความเข้าใจที่ถูกต้องและเนื้อหาของคลาวด์มานำเสนอให้กับวงการไอทีและองค์กรที่ต้องการนำคลาวด์มาใช้งานได้เห็นถึงความโดดเด่นที่ชัดเจนที่สุดของคลาวด์ ณ ปัจจุบันนี้

เทคโนโลยี คลาวด์ ยังคงอยู่และเดินหน้าต่อไป แม้ว่าปัจจุบันคลาวด์อาจยังไม่สมบูรณ์ แต่พัฒนาการที่รวดเร็วได้เกิดขึ้น เห็นได้ชัดเจนว่าการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายหลายประการ แต่การพัฒนาไปสู่ระบบคลาวด์อาจเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลา แต่จะทำให้ผลกระทบต่อฝ่าย ไอทีและองค์กรธุรกิจโดยรวมทำได้อย่างดียิ่งขึ้น

ผลวิเคราะห์ “ดลาวด์” ของ ฟูจิตสึ:
- แม้ว่าการโฆษณาเกินจริงไปบ้างแต่เทคโนโลยีคลาวด์ ได้เริ่มแพร่หลายในฝ่ายไอทีขององค์กรเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เกิดความสับสนมากมายเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของคลาวด์ ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มของการติดป้ายระบุ “ในรูปแบบบริการ” หรือ “as a Service” ให้กับทุกสิ่ง ( โดยที่ไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่??)

- คลาวด์ มีคุณลักษณะที่แน่ชัด อาทิ รูปแบบการจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริง การแบ่งหมวดหมู่ในสองแง่มุม ได้แก่ คุณประโยชน์ทางธุรกิจ ( IaaS, PaaS, SaaS, DaaS, BPaaS) และระดับของการแบ่งปัน (ส่วนตัว, คอมมูนิตี้, สาธารณะ)

- ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มองการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ไปทีการมุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายเป็นหลักแต่ทั้งนี้ ระบบคลาวด์ยังมีคุณประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มเติมอีกมากมาย ดั่งเช่น ช่วยสร้างความคล่องตัวทางด้านไอที และ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อโอกาสใหม่ๆ ของการสร้างรายได้ให้องค์กร

- ข้อกังวลใจหนักๆ ของ ซีไอโอ แต่ละองค์กรในประเด็นการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ ส่วนใหญ่ตระหนกในเรื่องของความเข้ากันได้ของบริการ, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล, สถานที่ดำเนินการ และการทำสัญญาต่างๆ

- แต่ในทางความจริงแล้วรูปแบบสถาปัตยกรรมหลายอย่างสามารถนำไปใช้กับแอพพลิเคชั่นหรือบริการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการเปลี่ยนย้ายไปสู่ระบบคลาวด์ ได้อย่างดี

- กฏหลักของการเปลี่ยนย้ายไปสู่ระบบคลาวด์ส่งผลกระทบอย่างมากต่อบทบาทของการจัดการบริการและสถาปัตยกรรมองค์กร

- การปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางสำหรับหลากหลายบริการธุรกิจที่รองรับด้วยไอที จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

- ระบบคลาวด์จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ “องค์กรในรูปแบบของบริการ” (Organisation-as-a-Service) จะมีการจัดหาบริการทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดขององค์กร

แม้ว่าจะมีปัญหาท้าทายมากมายจะเกิดขึ้นเมื่อการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง แต่สิ่งสำคัญ ที่ทุกองค์กรต้องคำนึงถึงนั่นคือ ต้องสามารถไขว่คว้าโอกาสที่แท้จริง โดยอาศัยแนวทางที่รอบคอบ เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ มุ่งเน้นที่การลดค่าใช้จ่ายเป็นหลัก เมื่อปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง อย่างไรก็ตาม ระบบคลาวด์ยังมีคุณประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มเติมอีกมากมาย

คลาวด์ ของ ฟูจิตสึ
ฟูจิตสึ ตระหนักว่าเทคโนโลยีคลาวด์คือวิธีการที่นำไปสู่เป้าหมายในการสร้างคุณประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทในอุตสาหกรรมไอทีจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ และไม่ได้ดำเนินการเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวตามกระแสทางด้านเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีคลาวด์จะมีการขยายตัวครอบคลุมทั่วทั้งอุตสาหกรรมและลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ในฐานะผู้นำระดับโลก ฟูจิตสึมุ่งมั่นที่จะนำเสนอคุณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และบริษัทฯ ลงทุนอย่างจริงจัง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาบริการคลาวด์ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ไอทีทั้งหมดอย่างทั่วถึงกัน

ดังนั้น กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในอนาคตของฟูจิตสึจะมุ่งเน้นเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง อย่างชัดเจน มร. มาซามิ ยามาโมโตะ ประธานและกรรมการบริษัทฟูจิตสึ กล่าวสรุปว่า ด้วยความแข็งแกร่งของฟูจิตสึ ในเทคโนโลยีชั้นนำ รวมถึงระบบเครือข่าย ประกอบกับความสามารถของพันธมิตร ทำให้สามารถนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ จนฟูจิตสึได้รับความไว้วางใจในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์สำหรับสังคมที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย

กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ ฟูจิตสึ มุ่งสู่เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง

รูปแบบ 1

รูปแบบ 2

รูปแบบ 3

รูปแบบ 4

โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบบริการ

แอพพลิเคชั่นในรูปแบบบริการ

กิจกรรมในรูปแบบบริการ

เนื้อหาในรูปแบบบริการ

แพลตฟอร์มในรูปแบบบริการ, โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบบริการ

ข้อมูลในรูปแบบบริการ,

ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ

กระบวนการธุรกิจในรูปแบบบริการ

 

ท่านที่สนใจ กลยุทธ์คลาวด์ของฟูจิตสึ รวมถึงความสามารถในการให้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ สามารถติดต่อได้: askfujitsu@uk.fujitsu.com หรือ มาลองจับตาดู คลาวด์ของ ฟูจิตสึ ไปพร้อมๆ กันว่าจะตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในประเทศไทยได้หรือไม่

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved