» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


ก.ไอซีที จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวฯ เปิดให้บริการฟรี Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 1,600 จุด
IT News 9/24/2012

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานโครงการให้บริการฟรี Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยว (ICT Free Wi-Fi for Tourism) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยการจัดให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐาน การให้บริการในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กำหนด แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งกระทรวงไอซีที ได้มีการดำเนินงานโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (โครงการ Free Wi-Fi) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 เป็นต้นมา โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

กระทรวงไอซีที ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายในที่สาธารณะฟรี (Public Free Wi-Fi) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ด้อยโอกาส ทั้งที่อยู่ในเมือง ภูมิภาค และท้องถิ่นห่างไกล จำนวนประมาณ 7.5 ล้านคน สามารถเข้าถึงบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาได้อย่างทั่วถึงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อันเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงไอซีทีได้กำหนดเป้าหมายที่จะให้บริการ Free Wi-Fi ในสถานที่ต่างๆ ประมาณ 30,000 แห่ง และจะติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวนทั้งหมดประมาณ 150,000 จุดทั่วประเทศ ในปี 2555

“ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังมีนโยบายหลักในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นแหล่งรายได้หลักในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ โดยวางเป้าหมายที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 กระทรวงไอซีที จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินโครงการบริการฟรี Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยว หรือ ICT Free Wi-Fi for Tourism เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2 รัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดของกระทรวงไอซีที ดำเนินการติดตั้งและให้บริการฟรี Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยวจำนวน 1,615 จุด ทั่วประเทศ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 253 จุด ภาคกลาง 446 จุด ภาคตะวันออก 201 จุด ภาคใต้ 323 จุด ภาคเหนือ 325 จุด และภาคอีสาน 67 จุด ภายในสิ้นปี 2555 ซึ่งความร่วมมือของ 2 กระทรวงฯ ในครั้งนี้ จะส่งผลในเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวและความเจริญก้าวหน้าของประเทศในภาพรวมอย่างแน่นอน

ส่วนการเร่งขยายโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (โครงการ Free Wi-Fi) ของกระทรวงไอซีที ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการตามนโยบาย Smart Thailand ของรัฐบาล เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญๆ ทั่วประเทศ และสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง จะช่วยนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ และเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมการให้บริการระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของคนไทยที่เป็นทรัพยากรของชาติ ครอบคลุมพื้นที่การท่องเที่ยวและพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา หรือ Smart Thailand อย่างแท้จริง อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนสืบไป” นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ กล่าว

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved