» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


สรพ.จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรขององค์กร
IT News 10/16/2012

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) แถลงข่าวเปิดตัว โครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรขององค์กร (Government ERP) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญเข้าด้วยกัน ผู้บริหารสามารถกำกับติดตามการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กล่าวว่า สถาบันเป็นองค์กรที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้แนวคิดที่ก้าวหน้าเพื่อให้กลไกการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลนั้นก่อให้เกิดความตื่นตัว ความร่วมมือ และการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและความคาดหวังของสังคมที่เพิ่มมากขึ้น โดยผสมผสานมิติด้านจิตวิญญาณเข้าไปในทุกกิจกรรมของสถาบัน ยุทธศาสตร์ของสถาบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่วมมือ การใช้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา การยกระดับคุณค่าของการประเมินและรับรอง และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศนั้น จะมีทั้งการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงาน พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและเพื่อการบริหารทรัพยากรทั้งหมดนี้จะมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเป็นระบบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย น่าไว้วางใจ

ผู้อำนวยการสถาบัน นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล กล่าวว่าสถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบขององค์การมหาชน ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพต้องมีระบบบัญชีที่เป็นสากล มีระบบตรวจสอบที่เป็นอิสระ การมีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรสำคัญต่างๆ เข้าด้วยกันเช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารแผนงานโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การลงบัญชี จะทำให้ลดความสูญเปล่าเนื่องจากความผิดพลาดและความซ้ำซ้อน สามารถใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มที่ สามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อการติดตามกำกับได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยที่ในช่วงการพัฒนาระบบ จะเป็นโอกาสให้สถาบันได้ทบทวนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ และปรับปรุงมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การที่สถาบันเลือก SIGDIC เนื่องจากเป็นระบบที่ศึกษาและออกแบบมาเพื่อใช้กับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ มีความยืดหยุ่นที่จะปรับให้เข้ากับความต้องการของสถาบันและการเชื่อมต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอนาคต และมีทีมงานที่พร้อมให้การสนับสนุน

เกียรติศักดิ์ กิติธัญวงศ์ กรรมการบริษัท เคพิส จำกัด หนึ่งในทีมงานผู้สนับสนุนโครงการ กล่าวว่าSIGDIC (Smart IT for Government Data Information Center)เป็นผลงานที่ผ่านการศึกษาวิจัย และพัฒนามาจากการพัฒนากระบวนงานบริหารจัดการภาครัฐ (Government Business Process Model) ซึ่งมีความสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ โดยได้นำรูปแบบของกระบวนงานภาครัฐ ที่ได้ มาพัฒนาเป็นระบบการทำงาน(Software Application) เพื่อใช้เป็นระบบบริหารจัดการองค์กร (Government Enterprise Resource Planning: GERP) สามารถรองรับการบริหารจัดการอย่างครบถ้วน ทำให้หน่วยงานมีระบบงานคอมพิวเตอร์ที่รองรับการทำงานได้ครบทุกขั้นตอน (Complete Workflow) เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการดำเนินงานการที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้นำเอาระบบโปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการองค์กร ในด้านต่าง ๆ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการภายในสถาบันนั้นนับเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของการดำเนินงานโดยระบบนี้จะติดตั้งให้บริการบนLocal Server ซึ่งออกแบบรองรับการใช้งาน และการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด สามารถเข้าทำงานในระบบได้ตามสิทธิและหน้าที่ ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และทุกการเชื่อมต่อ ดังนั้น จึงทำให้การทำงานเกิดความรวดเร็วและสามารถตอบสนองทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการได้อย่างทันเวลา อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณกระดาษและวัสดุในการดำเนินงานงานต่างๆ ได้เป็นจำนวนมากด้วย

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved