» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


ซีเอ เทคโนโลยีนำเสนอโซลูชั่นการจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร
IT News 10/17/2012

ซีเอ เทคโนโลยี เปิดตัว CA Infrastructure Management (CA IM) เวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นรากฐานสำคัญด้านโซลูชั่นการจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรของบริษัทซึ่งก่อเกิดประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างอย่างเหนือชั้นสำหรับลูกค้า การผนวกรวมองค์ประกอบต่างๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Service Assurance ของ ซีเอ เทคโนโลยีเข้าด้วยกันทำให้ CA IM สามารถแปลข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานจำนวนมากที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้ โดยมีการส่งข้อมูลออกมาในมุมมองเฉพาะผู้ใช้ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งช่วยให้ลูกค้าที่เป็นองค์กรและผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงคุณภาพการบริการ ความสามารถในการคาดการณ์ และประสิทธิภาพได้อย่างคุ้มค่า

“CIO กลายมาเป็นประธานฝ่ายประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า นั่นก็เพราะประสบการณ์การใช้งานของลูกค้ากลายมาเป็นอาวุธที่ทรงอานุภาพมากขึ้นในโลกการแข่งขันทุกวันนี้ การเติบโตของระบบคลาวด์ ระบบเสมือน และระบบเคลื่อนที่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับด้านไอที ทำให้หน้าที่ของฝ่ายไอทีมีความสำคัญมากขึ้นต่อประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า เราได้พัฒนา CA Infrastructure Management เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราที่เป็นองค์กรและผู้ให้บริการสามารถดึงดูด มัดใจ และรักษาลูกค้าไว้ได้โดยการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างอย่างเหนือชั้นแก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าดำเนินการกับข้อมูลเชิงลึกที่ส่งออกมาจาก CA IM เราประเมินว่าปัญหาด้านการบริการจะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วขึ้นราว 25 เท่าและเสียค่าใช้จ่ายรวมลดลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์” Mike Sargent ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารองค์กรของ ซีเอ เทคโนโลยี กล่าว

การเพิ่มขึ้นในแง่ปริมาณและประเภทของการรับส่งข้อมูล ข้อมูล และอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต ประกอบกับวิธีการ กระบวนการ และเครื่องมือที่ล้าสมัยในการจัดการกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ล้วนก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนด้านไอทีในระดับที่ท้าทายองค์กรด้านไอทีเนื่องจากองค์กรเหล่านั้นต้องพยายามอย่างมากเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่ทะยานสูงขึ้น

CA Infrastructure Management รับมือกับความท้าทายเหล่านี้โดยการนำเสนอลักษณะฟังก์ชั่นเฉพาะทาง ขีดความสามารถทางการวิเคราะห์ที่ละเอียดซับซ้อน ความสามารถในการปรับขนาดได้เป็นอย่างมาก และความสามารถในการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ โซลูชั่นนี้ทำให้ฝ่ายไอทีเข้าใช้งานจอแสดงผลกราฟิกของข้อมูลเฉพาะที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ

การบริการและส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างอย่างเหนือชั้นแก่ลูกค้าได้โดยเปลืองแรงน้อยลงแต่ประหยัดต้นทุนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CA IM มีส่วนช่วยดังต่อไปนี้ คือ

• ช่วยบุคลากรด้านไอทีในการจัดการกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของแนวนโยบาย "นำอุปกรณ์ของคุณมาเอง"(Bring Your Own Device - BYOD) ตลอดจนความซับซ้อนของวิดีโอและแอพพลิเคชันในโครงสร้างพื้นฐานแบบเน้นระบบเสมือน
• ช่วยผู้ให้บริการด้านการสื่อสารในการทำให้เครือข่าย 4G เรียบง่ายขึ้นและเร่งรัดการเปิดตัวให้เร็วขึ้น
• ช่วยผู้ให้บริการเชิงงานบริหารงานเซอร์วิสสร้างแหล่งรายได้ใหม่และเสาะหาลูกค้าใหม่ได้เร็วขึ้น

“เวลาหมายถึงทุกๆ อย่างสำหรับฝ่ายไอทีขององค์กรและพนักงานปฏิบัติการของบริษัทผู้ให้บริการ นั่นก็เพราะความล่าช้าแม้เพียงน้อยนิดในการเข้าใช้งานหรือประสิทธิภาพของบริการออนไลน์ก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าและผู้ใช้งานได้ ซีเอ เทคโนโลยีได้เพียรพยายามอย่างหนักจนสัมฤทธิ์ผลในการผนวกรวมโซลูชั่นการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทให้เป็นหนึ่งเดียว โดยมีเป้าหมายเพื่อประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจตลอดจนบรรเทาความรุนแรงของเหตุการณ์และปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งาน แนวทางดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่องค์กรด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีใช้ในการจัดการสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนของระบบจริง ระบบเสมือน ระบบคลาวด์ และระบบเคลื่อนที่ โดยการเร่งรัดพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพด้านปฏิบัติการและการจัดทีมบุคลากรไว้พร้อมเพื่อให้หลักประกันอย่างหนักแน่นว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพสูง” Jim Frey ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านการจัดการของ Enterprise Management Associates กล่าว

“CA Infrastructure Management ปรับปรุงการปฏิบัติงานและแก้ไขประสิทธิภาพการทำงานโดยการให้แหล่งข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้เพียงแหล่งเดียวเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ความพร้อมใช้งาน ลำดับงาน ความจุ และการตอบสนองของแอพพลิเคชัน โดยผ่านทางแดชบอร์ดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเมื่อความต้องการเปลี่ยนไป” Tony Testa หัวหน้าสถาปนิก – Enterprise Management Services, CIBER ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมที่มีลูกค้าและคู่ค้ามากกว่า 500 รายที่ให้ข้อมูลป้อนเข้าในระหว่างการพัฒนาโซลูชั่นนี้ “โซลูชั่นนี้ทำให้ฝ่ายไอทีมีอิสระและใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นในการจัดการอย่างจริงจังกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน แทนที่จะต้องมาจัดการกับกระบวนการแยกแยะและรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ”

“CA Infrastructure Management ทำให้ MSP สามารถส่งมอบบริการที่แตกต่างซึ่งรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตไว้ได้โดยการสนับสนุนการเช่าบริการแบบหลายรายการซึ่งผลักดันให้เกิดความประหยัดต้นทุนจากการเพิ่มปริมาณธุรกิจ โซลูชั่นอัจฉริยะนี้จะเก็บและกรองข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลักษณะการทำงานซึ่งต้องมีการควบคุมดูแล แล้วจึงส่งมุมมองข้อมูลตามบริบทที่ครอบคลุมออกมาในรูปแบบเรียลไทม์ ทั้งพนักงานที่มีทักษะสูงและพนักงานที่อ่อนประสบการณ์ก็สามารถรับทราบ เข้าใจ และดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อช่วยให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้ปลายทางจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพในการใช้บริการต่างๆ” Herman Van den Broeckที่ปรึกษาอาวุโสของ Simac ICT Belgium กล่าว

CA Services และ CA Education สนับสนุน CA Infrastructure Management ด้วยข้อเสนอในการดำเนินการซึ่งรวมถึงบริการพื้นฐานในการปรับใช้โซลูชั่นดังกล่าวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองตามความต้องการทางธุรกิจและบริการแบบเร่งรัดในการเพิ่มมูลค่าการดำเนินการขั้นพื้นฐานด้วยการเพิ่มเติมขีดความสามารถการทำงานเช่นการสนับสนุนการเช่าบริการแบบหลายรายการ การให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ บริการเชิงจัดการ และการฝึกอบรมผ่านเว็บแบบมีผู้สอนสำหรับลูกค้าและคู่ค้าก็ยังมีให้บริการอีกด้วย

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved