» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


รายงาน Cisco Global Cloud Index คาดทราฟฟิกคลาวด์เพิ่มขึ้น 6 เท่าภายในปี 2559
IT News 11/16/2012

รายงาน Cisco Global Cloud Index (ปี 2554-2559) ฉบับที่สองของปีนี้คาดการณ์ว่า ‘ทราฟฟิกของดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก’ (ข้อมูลที่มีการใช้งานบนดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก) จะเพิ่มขึ้น 4 เท่าจนแตะระดับ 6.6 เซตตาไบต์ต่อปีภายในปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคาดการณ์ว่า ‘ทราฟฟิกคลาวด์ทั่วโลก’ (ข้อมูลที่มีการใช้งานบนคลาวด์ทั่วโลก) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เติบโตเร็วที่สุดของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ จะเพิ่มขึ้น 6 เท่า ในปี 2559 หรือเติบโตในอัตราเฉลี่ย 44 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และปริมาณทราฟฟิก 683 เอ็กซาไบต์ต่อปีในช่วงปี 2554 จะเพิ่มเป็น 4.3 เซตตาไบต์ภายในปี 2559

หมายเหตุ: 6.6 เซตตาไบต์เท่ากับ:

เพลงสตรีมมิ่ง 92 ล้านล้านชั่วโมง – ซึ่งเท่ากับเพลงสตรีมมิ่งที่ต่อเนื่อง 1.5 ปีของประชากรทั่วโลก (World’s population) ในปี 2559

การประชุมผ่านเว็บ (Web Conferencing) เป็นเวลา 6 ล้านล้านชั่วโมง – ซึ่งเท่ากับการประชุมประจำวันผ่านเว็บเป็นเวลา 12 ชั่วโมงของบุคลากรทั่วโลก (World’s workforce) ในปี 2559

วิดีโอสตรีมมิ่งความละเอียดสูง (HD) 7 ล้านล้านชั่วโมง – ซึ่งเท่ากับวิดีโอความละเอียดสูงที่สตรีมทุกวันเป็นเวลา 2.5 ชั่วโมงของประชากรทั่วโลกในปี 2559

ทราฟฟิกของดาต้าเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากผู้ใช้โดยตรง แต่เกิดจาก ‘เวิร์กโหลดของดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์คอมพิวติ้ง’ ในการทำงานที่มองไม่เห็น สำหรับช่วงปี 2554-2559 ซิสโก้คาดการณ์ว่าประมาณ 76 เปอร์เซ็นต์ของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์จะยังคงอยู่ภายในดาต้าเซ็นเตอร์ และโดยมากแล้วจะถูกสร้างโดยสตอเรจ กระบวนการผลิต และข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา ทราฟฟิกของดาต้าเซ็นเตอร์อีก 7 เปอร์เซ็นต์จะถูกสร้างขึ้นระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการรีพลิเคตข้อมูลและการอัพเดตซอฟต์แวร์/ระบบ ส่วนที่เหลืออีก 17 เปอร์เซ็นต์ของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์เป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้เข้าถึงระบบคลาวด์ในการท่องเว็บ รับส่งอีเมล และวิดีโอสตรีมมิ่ง

Cisco Global Cloud Index คาดการณ์ว่าภายในปี 2559 ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาจะมีอัตราการเติบโตของทราฟฟิกคลาวด์สูงสุด ขณะที่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะประมวลผลเวิร์กโหลดคลาวด์มากที่สุด ตามด้วยภูมิภาคอเมริกาเหนือ

รายละเอียดเบื้องต้น:
Cisco Global Cloud Index (2554-2559) พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินผลการเติบโตและแนวโน้มของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกและ Cloud-based Internet Protocol (IP) รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาทราฟฟิกเครือข่าย (Network Traffic) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อดาต้าเซ็นเตอร์และสถาปัตยกรรมคลาวด์ ข้อมูลคาดการณ์ดังกล่าวมีความสำคัญมากขึ้นเพราะเครือข่ายและดาต้าเซ็นเตอร์ได้มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในการให้บริการคลาวด์

Cisco Global Cloud Index ประกอบด้วยข้อมูลคาดการณ์เกี่ยวกับ “การเปลี่ยนย้ายเวิร์กโหลด” (Workload Transition) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการย้ายเวิร์กโหลดจากดาต้าเซ็นเตอร์แบบเก่าไปสู่บริการคลาวด์แบบเวอร์ช่วลไลซ์มากขึ้น

นอกจากนี้ ข้อมูลคาดการณ์ดังกล่าวยังมี ข้อมูลความพร้อมด้านคลาวด์ของแต่ละภูมิภาค ซึ่งได้ทำการตรวจสอบความสามารถของเครือข่ายพื้นฐานและเครือข่ายไร้สายของแต่ละภูมิภาคจากเกือบ 150 ประเทศ เพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นและการบริการคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับภาคธุรกิจและคอนซูมเมอร์

Cisco Global Cloud Index จัดทำขึ้นจากการสร้างโมเดล การวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลัก แหล่งข้อมูลรองที่หลากหลาย รวมถึงทราฟฟิกข้อมูล 40 เทราไบต์ที่สุ่มตัวอย่างจากดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกในปีที่แล้ว; ผลจากการทดสอบเครือข่ายกว่า 90 ล้านครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา และรายงานวิจัยด้านการตลาดขององค์กรอื่นๆ (third-party)

ในปี 2554 อเมริกาเหนือสร้างทราฟฟิกคลาวด์สูงสุด (261 เอ็กซาไบต์ต่อปี) ตามมาด้วยเอเชีย-แปซิฟิก (216 เอ็กซาไบต์ต่อปี) และยุโรปตะวันตก (156 เอ็กซาไบต์ต่อปี)

ภายในปี 2559 เอเชีย-แปซิฟิกจะสร้างทราฟฟิกคลาวด์สูงสุด (1.5 เซตตาไบต์ต่อปี) ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ (1.1 เซตตาไบต์ต่อปี) และยุโรปตะวันตก (963 เอ็กซาไบต์ต่อปี)

ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 ซิสโก้คาดการณ์ว่าภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาจะมีอัตราการเติบโตของทราฟฟิกคลาวด์สูงสุด (อัตราการเติบโตเฉลี่ย 79 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) ตามมาด้วยละตินอเมริกา (66 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (55 เปอร์เซ็นต์ต่อปี)

การเติบโตของเวิร์กโหลดแยกตามภูมิภาค: ภายในปี 2559 เอเชีย-แปซิฟิกจะประมวลผลเวิร์กโหลดคลาวด์มากที่สุด ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ: Cisco Global Cloud Index ประกอบด้วยข้อมูลคาดการณ์ระดับภูมิภาคที่เกี่ยวกับการขยายตัวของเวิร์กโหลด

ในปี 2554 ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีเวิร์กโหลดคลาวด์สูงสุด (8.1 ล้านรายการ หรือ 38 เปอร์เซ็นต์ของเวิร์กโหลดคลาวด์ทั่วโลก) ตามมาด้วยเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีเวิร์กโหลด 6.7 ล้านรายการ หรือ 32 เปอร์เซ็นต์ของเวิร์กโหลดทั่วโลกในปี 2554

ภายในปี 2559 เอเชีย-แปซิฟิกจะประมวลผลเวิร์กโหลดคลาวด์มากที่สุด (40.6 ล้านรายการ หรือ 36 เปอร์เซ็นต์ของเวิร์กโหลดคลาวด์ทั่วโลก) ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ ซึ่งมีเวิร์กโหลด 17.4 ล้านรายการ หรือ 26 เปอร์เซ็นต์ของเวิร์กโหลดทั่วโลกในปี 2559

ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 คาดว่าภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาจะมีอัตราการเติบโตของเวิร์กโหลดคลาวด์สูงสุด (อัตราการเติบโตเฉลี่ย 73 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) ตามมาด้วยละตินอเมริกา (60 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) และยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (50 เปอร์เซ็นต์ต่อปี)

ในอเมริกาเหนือ เวิร์กโหลดของดาต้าเซ็นเตอร์แบบเดิมๆ จะลดลงจากปี 2554 ถึง 2559 (จาก 18.3 ล้านรายการในปี 2554 เป็น 17.4 ล้านรายการในปี 2559) จนกระทั่งอัตราการเติบโตเฉลี่ยติดลบ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

การขยายตัวของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 4 เท่าภายในปี 2559 ซิสโก้คาดการณ์ว่าทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกจะเติบโตเกือบ 4 เท่า จาก 1.8 เซตตาไบต์ในปี 2554 เพิ่มเป็น 6.6 เซตตาไบต์ต่อปีในปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย 31 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ทราฟฟิกคลาวด์ทั่วโลกจะคิดเป็นสัดส่วนเกือบสองในสามของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก ทราฟฟิกคลาวด์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 39 เปอร์เซ็นต์ (57 เอ็กซาไบต์ต่อเดือน และ 683 เอ็กซาไบต์ต่อปี) ของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมดในปี 2554 เป็น 64 เปอร์เซ็นต์ (เกือบสองในสาม หรือ 355 เอ็กซาไบต์ต่อเดือน และ 4.3 เซตตาไบต์ต่อปี) ของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมดในปี 2559

ทราฟฟิกคลาวด์ทั่วโลกจะเติบโตรวดเร็วกว่าทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกโดยรวม การเปลี่ยนย้ายไปสู่บริการคลาวด์ (Transition to Cloud Services) จะส่งผลให้ทราฟฟิกคลาวด์ทั่วโลกเติบโตในอัตราที่สูงกว่าทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก โดยทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกจะเติบโต 4 เท่า (เฉลี่ย 31 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) จากปี 2554 ถึง 2559 ขณะที่ทราฟฟิกคลาวด์ทั่วโลกจะเติบโต 6 เท่า (เฉลี่ย 44 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) ในช่วงเวลาเดียวกัน

การเปลี่ยนย้ายเวิร์กโหลด (Workload Transition): ในช่วงปี 2554 ถึง 2559 เวิร์กโหลดดาต้าเซ็นเตอร์จะเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า ขณะที่เวิร์กโหลดคลาวด์จะเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า ในปี 2554 เวิร์กโหลด 30 เปอร์เซ็นต์ถูกประมวลผลในระบบคลาวด์ ขณะที่ 70 เปอร์เซ็นต์ถูกจัดการในดาต้าเซ็นเตอร์แบบเก่า

2557 จะเป็นปีแรกที่เวิร์กโหลดส่วนใหญ่ย้ายไปสู่ระบบคลาวด์ โดย 52 เปอร์เซ็นต์ของเวิร์กโหลดทั้งหมดจะถูกประมวลผลในระบบคลาวด์ เทียบกับ 48 เปอร์เซ็นต์ในระบบไอทีแบบเดิมๆ

ภายในปี 2559 ราว 62 เปอร์เซ็นต์ หรือเกือบสองในสามของเวิร์กโหลดทั้งหมดจะถูกประมวลผลในระบบคลาวด์

เวิร์กโหลดเฉลี่ยต่อเซิร์ฟเวอร์คลาวด์หนึ่งเครื่องจะเพิ่มขึ้นจาก 4.2 ในปี 2554 เป็น 8.5 ภายในปี 2559 และเมื่อเทียบกันแล้ว เวิร์กโหลดเฉลี่ยต่อเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องในดาต้าเซ็นเตอร์จะเพิ่มขึ้นจาก 1.5 ในปี 2554 เป็น 2.0 ในปี 2559

ความพร้อมทางด้านคลาวด์: ปัจจุบัน เอเชีย-แปซิฟิก ยุโรปกลางและตะวันออก อเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก สามารถรองรับแอพพลิเคชั่นคลาวด์คอมพิวติ้งขั้นสูง (advanced cloud-computing applications) บนเครือข่ายพื้นฐาน ปัจจุบันมีเพียงยุโรปตะวันตกเท่านั้นที่มีประสิทธิภาพเครือข่ายโดยเฉลี่ยสูงพอที่จะรองรับแอพพลิเคชั่นคลาวด์คอมพิวติ้งขั้นกลาง (intermediate cloud-computing applications ) บนเครือข่ายไร้สาย ในการประเมินความพร้อมทางด้านคลาวด์ มีการวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆของเครือข่ายพื้นฐานและเครือข่ายไร้สาย การประเมินความเร็วเฉลี่ยในการอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลรวมถึงค่าหน่วงเวลาในแต่ละภูมิภาค: เอเชีย-แปซิฟิก ยุโรปกลางและตะวันออก ละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา อเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก

ในส่วนของเครือข่ายพื้นฐาน ประสิทธิภาพเครือข่ายโดยเฉลี่ยสำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา และละตินอเมริกา สามารถรองรับแอพพลิเคชั่นคลาวด์คอมพิวติ้งขั้นกลางได้เช่น วิดีโอสตรีมมิ่งความละเอียดสูง และการสนทนาผ่านวิดีโอ

ประสิทธิภาพบรอดแบนด์บนเครือข่ายพื้นฐานโดยเฉลี่ยสำหรับเอเชีย-แปซิฟิก ยุโรปกลางและตะวันออก อเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก สามารถรองรับแอพพลิเคชั่นคลาวด์คอมพิวติ้งขั้นสูงได้ เช่น วิดีโอสตรีมมิ่ง 3 มิติ และบริการเวอร์ช่วลออฟฟิศระดับสูง

หมายเหตุ: บางประเทศในแต่ละภูมิภาคมีความสามารถของเครือข่ายพื้นฐานโดยเฉลี่ยเพียงพอที่จะรองรับแอพพลิเคชั่นคลาวด์คอมพิวติ้งขั้นสูงในปัจจุบัน

ในส่วนของเครือข่ายไร้สาย มีเพียงภูมิภาคยุโรปตะวันตกเท่านั้นที่มีประสิทธิภาพเครือข่ายโดยเฉลี่ยเพียงพอที่จะรองรับแอพพลิเคชั่นคลาวด์คอมพิวติ้งขั้นกลางในปัจจุบัน

ประสิทธิภาพบรอดแบนด์บนเครือข่ายไร้สายโดยเฉลี่ยสำหรับภูมิภาคอื่นๆสามารถรองรับแอพพลิเคชั่นคลาวด์คอมพิวติ้งขั้นพื้นฐาน เช่น การท่องเว็บ และการสื่อสารด้วยข้อความ

หมายเหตุ: บางประเทศในแต่ละภูมิภาคสามารถรองรับบริการคลาวด์ไร้สายขั้นกลางได้ โดยฮังการีเป็นเพียงประเทศเดียวที่สามารถรองรับบริการคลาวด์ไร้สายขั้นสูงในปัจจุบัน

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved