» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


อินเทลนำเสนอ “ห้องเรียนแห่งอนาคต”
IT News 12/19/2012

ติดตั้งระบบไอซีทีพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงคอนเท้นท์ ประกอบด้วย ระบบการกระจายคอนเท้นท์ ไฟร์วอลล์ ระบบรับคอนเทนท์ และระบบบริหารจัดการในห้องเรียน (Content Distribution Network, Firewall, Content Caching, Classroom Management)

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรครู ควบคู่กับการอบรมผ่านโปรแกรม อินเทล ทีช และ อินเทล เลิร์นนิ่ง ซีรี่ส์ 1:1 เป็นต้น

โมเดลห้องเรียนแห่งอนาคตที่โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนวัดราชาธิวาส

1. อินเทลจัดหาแท็บเล็ตขนาดหน้าจอ 10 นิ้ว ที่ ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการ ศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงระหว่างการดำเนินงานโครงการนำร่อง โดยเริ่ม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555

โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 ชั้นเรียน และนักเรียนพิเศษ 1 ชั้นเรียน
โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ชั้นเรียน

2. แท็บเล็ตที่ใช้ในโรงเรียนติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการในห้องเรียน (classroom management software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้สอนสามารถควบคุมกิจกรรม (บนแท็บเล็ต) ในระหว่างการเรียนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การจัดหาอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ (Server Appliances) และโซลูชั่นการกระจายคอนเท้นท์ (Content Distribution Solution) ให้แก่โรงเรียน

เซิร์ฟเวอร์โรงเรียนและโซลูชั่นการกระจายคอนเท้นท์ ตอบโจทย์ความท้าทายหลักๆ สองประการ

a. นักเรียนจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร หากประสิทธิภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีขีดจำกัด
b. ครูจะค้นหาและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องโดยที่ไม่เป็นการเพิ่มภาระได้อย่างไร

การใช้โซลูชั่นการเข้าถึงคอนเท้นท์ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนทั้งคัดสรรและสร้างสรรค์ คอนเท้นท์ที่เหมาะสม คอนเท้นท์จะถูกส่งจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง กระจายไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ ติดตั้งอยู่ในแต่ละโรงเรียน นักเรียนและครูสามารถเข้าถึงคอนเท้นท์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi ในพื้นที่ ท้องถิ่น ได้อย่างเร็วและเชื่อถือได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโรงเรียน

อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมด้วยระบบ firewall protection รวมทั้ง caching ที่มีหน้าที่ในการเก็บ ข้อมูลและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และบริการด้านเน็ตเวิร์คต่างๆ ที่โรงเรียนต้องการ เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ต้องการการตั้งค่าคุณสมบัติเพียงครั้งเดียว (one-time configuration) และไม่ต้องการการดูแลเพิ่มเติมในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และหากมีปัญหาเกิดขึ้น เซิร์ฟเวอร์ สามารถควบคุมและเข้าถึงได้จากระยะไกล

4. นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้จากสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และคอนเท้นท์ที่อินเทลจัดหาให้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Skoool, Wikipedia, Khan Academy ผ่านทางอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ ของโรงเรียน

5. การจัดหาโปรแกรมพัฒนาบุคลกรผู้เชี่ยวชาญ (Professional Development Program) สำหรับ Intel Learning Series 1:1 e-Learning การอบรมพิเศษเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ได้คัดเลือกมาเพื่อมอบความรู้ อย่างละเอียดในแง่การใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้รับได้ (คุณครู à นักเรียน)

โครงการนำร่องครั้งที่ 1 แท็บเล็ต Intel Learning Series - การประเมินผลงาน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 อินเทลจัดหาแท็บเล็ต Intel Learning Series เพื่อโครงการนำร่องสำหรับ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนสามแห่งในกรุงเทพฯ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนประชานิเวศน์ และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผลการดำเนินโครงการ - คุณครูยังคงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการปฏิรูปการศึกษา

จากโครงการนำร่องโครงการแรกการพัฒนาบุคลากรครูเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างพื้นฐานอันแข็ง แกร่ง และการนำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติในห้องเรียน เมื่อมีแรงบันดาลใจและทราบถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คณะครูก็สามารถ “สร้างสรรค์” และ “ชักชวนนักเรียนให้มีส่วนร่วม” กับการเรียนรู้ได้

การใช้งานเท็บเล็ตพีซี อินเทล อะตอม ในห้องเรียน ทำให้เกิดการโต้ตอบอย่างกระตือรือร้นระหว่าง คุณครูและนักเรียนนักเรียนเพลิดเพลินกับการเรียนผ่านทางแอพพลิเคชั่นมากกว่าการเรียนแบบปกติ

นักเรียนแสดงออกถึงความสนใจที่เพิ่มมากขึ้น และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกับบทเรียน นักเรียน สนุกกับการใช้แท็บเล็ตพีซีในการค้นคว้าวิจัยการส่งการบ้านและการทำกิจกรรม กลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ

โปรแกรม classroom management software เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากสำหรับคุณครูประจำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ได้เรียนการใช้แท็บเล็ตมาก่อนแล้ว การควบ คุม การใช้งานแท็บเล็ตอย่างใกล้ชิดในห้องเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น

คณะครูใช้เทคโนโลยีในการทำงานต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การทำงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การสอนบทเรียน การนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย และการคุมสอบ ทั้งนี้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากโมเดลอี-เลิร์นนิ่ง (เนื่องจากครู สามารถนำบทเรียนมาประยุกต์กับแอพพลิเคชั่นและเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ได้)

คณะครูต้องการให้มีการอบรมเพิ่มเติมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาหลักสูตร การเรียน และวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมวิธีการสอนและการพัฒนาบุคลากร

สิ่งที่ต้องการเพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นได้แก่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงและ ปลั๊กไฟเพิ่มเติม

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved