» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


ไฮบริดคลาวด์ระบบเปิด : อนาคตของการบริหารจัดการระบบไอที
IT News 12/25/2012


เดเมียน วอง ผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียน

คลาวด์คอมพิวติ้งที่เป็นแนวทางที่องค์กรต่างๆ ใช้ในการเตรียมการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและโซลูชั่นต่างๆ ในองค์กรเกิดขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้ว แม้ว่าจะไม่ได้ใช้กับระบบไอทีทั้งหมดขององค์กร ซึ่งแนวทางที่จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น ความสามารถที่องค์กรจะขยับขยายหรือปรับตัวได้นี้องค์กรควรมีมุมมองด้านการบริหารจัดการระบบไอทีที่แตกต่างไปจากเดิมด้วย

เราอาจแบ่งประเภทของคลาวด์อย่างง่ายๆ ได้สามแบบคือ แบบไพรเวท ซึ่งองค์กรเป็นเจ้าของระบบและโครงสร้างพื้นฐานเอง แบบพับลิคเป็นระบบที่ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และแบบไฮบริด คือระบบที่เป็นการรวมคลาวด์สองแบบเข้าด้วยกัน นายไซมอน พิฟ รองประธาน ไอดีซี เอเชียแปซิฟิค ฝ่ายวิจัยระบบโครงสร้างพื้นฐานองค์กร ให้ข้อสังเกตุในรายงานของไอดีซีว่า ระบบไฮบริดคลาวด์นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผลลัพธ์ในอนาคต เพื่อให้องค์กรต่างๆ พิจารณาเลือกใช้เป็นระบบการบริหารจัดการระบบไอที

เรดแฮทเห็นด้วยกับไอดีซีว่าเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงและได้ประโยชน์ ไปจนถึงก้าวข้ามความท้าทายด้านไอทีผู้บริหารฝ่ายไอทีขององค์กรต้องมีแผนยุทธศาสตร์ไอทีที่ชัดเจนและแข็งแกร่ง ซึ่งแผนนั้นรวมถึงการใช้ไฮบริดคลาวด์ ซึ่งหากปราศจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีแล้วความเสี่ยงจากการบริหารการใช้ไอทีจะกลายเป็นตัวถ่วงในการทำธุรกิจ แทนที่จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ระบบไฮบริดคลาวด์จะสามารถทำให้องค์กรต่างๆ ใช้โซลูชั่นที่ดีที่สุดภายในองค์กร ร่วมกับการใช้บริการคลาวด์จากภายนอก พร้อมทั้งแนะนำให้ใช้แพลทฟอร์มซอฟต์แวร์ระบบเปิดที่อยู่ในระบบนิเวศน์ของผู้ให้บริการพับลิคคลาวด์ที่ใช้หรือสนับสนุนการทำเวอช่วลไลเซชั่นและแพลทฟอร์มมิดเดิลแวร์

ปัจจุบันผู้บริหารฝ่ายไอทีกับผู้บริหารฝ่ายธุรกิจมีความเห็นต่างกัน โดยฝ่ายไอทีรู้สึกว่าถูกบังคับให้ต้องดูแลบริการด้านไอทีทั้งหมดเอง ซึ่งเป็นการทำให้ผู้บริหารไอทีไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของไอทีต่อองค์กร และยังสามารถขัดขวางองค์กรต่างๆ ในการดำเนินการด้านกลยุทธ์ไอทีที่จะเกิดผลที่ดีในอนาคต นอกจากนี้ หากองค์กรไม่เห็นว่าไฮบริดคลาวด์เป็นเสมือนหนึ่งระบบไอทีภายในองค์กรมันก็จะถูกใช้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ

คลาวด์คอมพิวติ้งเป็นระบบสาธารณูปโภคแบบหนึ่งและคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง ดังนั้นการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงจึงเหมาะสมที่สุด คำถามคือจะมีการคำนวณการคิดค่าบริการไอทีภายในองค์กรอย่างไร ซีไอโอหลายท่านนำแนวคิดของการคิดค่าบริการมาใช้ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน แนวคิดนั้นไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงที่ว่าผู้ใช้ทุกวันนี้ใช้บริการระบบไอทีจากภายนอกโดยที่ฝ่ายไอทีไม่มีส่วนร่วมด้วย และบ่อยครั้งก็พบว่าได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าการใช้แอพพลิเคชั่นภายในองค์กรเสียอีก

นักวิเคราะห์ของไอดีซีอธิบายว่า การดำเนินธุรกิจทุกวันนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ด้วยเครือข่ายทั่วโลก และต้องตอบสนองต่อความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจให้เร็วกว่าเดิมด้วยความยืดหยุ่น ในขณะที่ผู้ใช้ใช้ไอทีคิดถึงการใช้ไอทีในลักษณะเดียวกันกับการใช้สาธารณูปโภคอื่นๆ อาทิ ไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์และการใช้ระบบเครือข่าย ความยืดหยุ่นคือหัวใจสำคัญของการแข่งขันที่แทบทุกองค์กรต้องมี และสิ่งสำคัญในปัจจุบันนี้ คือต้องมีระบบที่สามารถให้ข้อมูลและให้บริการที่จำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน

ยุคของคลาวด์นำมาซึ่งการคิดที่แตกต่างไปอย่างมากเกี่ยวกับเทคโนโลยี ด้วยการใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ มักไม่ค่อยได้ผลเมื่อเทียบรูปแบบของคลาวด์กับรูปแบบไซโล องค์กรต้องพิจารณานอกเหนือจากแพลทฟอร์มที่ใช้อยู่ในองค์กรเท่านั้นแต่ควรคำนึงถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์ของแพลทฟอร์มคลาวด์ภายนอกด้วย เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ช่วยองค์กรให้รวมเอาทรัพยากรต่างๆ ของผู้ให้บริการคลาวด์ทั้งจากภายในและภายนอก และความสามารถในการปรับขยายของระบบไอทีที่คู่ขนานไปกับความต้องการของธุรกิจ โดยปราศจากการบังคับจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งต่อโครงสร้างคลาวด์ และในขณะที่มีคลาวด์ในหลากหลายรูปแบบ ระบบโอเพ่นซอร์สก็มีบทบาทมากขึ้นในฐานะที่เป็นหนึ่งในแพลทฟอร์มคลาวด์ที่พัฒนามาด้วยเหตุผลที่รวมถึงต้นทุน การเปิดกว้างและชุมชน

ค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้เกิดการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเพื่อการพัฒนาระบบคลาวด์ในแทบทุกกรณี เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนเบื้องต้นที่เป็นข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีเรื่องของขนาดเข้ามาเกี่ยวข้อง มีพับลิคคลาวด์มากมายใช้โอเพ่นซอร์สเพราะเป็นแพลทฟอร์มที่เปิดกว้างพร้อมด้วยชุมชนขนาดใหญ่ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และแบ่งปันองก์ความรู้ในขณะที่คำว่า ‘ชุมชน’ ไม่ได้หมายถึงผู้ทำเป็นงานอดิเรก หรือนักเรียน แต่ยังรวมถึงองค์กรพันล้านยักษ์ใหญ่ ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยยะสำคัญในความสำเร็จของโอเพ่นซอร์ส ผู้ให้บริการพับลิคคลาวด์ยังใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสำหรับฟีเจอร์และการให้บริการใหม่ๆ ของตนอีกด้วย

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved