» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับการบริหารจัดการและปกป้องข้อมูลแบบครบวงจร
IT News 5/7/2013

           บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น  (เอชดีเอส) ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501) เปิดตัวแนวทางใหม่ในการจัดการข้อมูลในโครงสร้างข้อมูล (Instance) แบบครบวงจรซึ่งจะพลิกโฉมวิธีการปกป้องและจัดการข้อมูลขององค์กร โดยสิ่งสำคัญของกลยุทธ์นี้คือ Hitachi Data Instance Manager (HDIM) ใหม่ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่ช่วยเชื่อมโยงและปรับใช้        เนื้อหาข้อมูล (หรือสำเนา) ของโครงสร้างข้อมูลโดยเฉพาะ ตลอดทั้งวงจรชีวิตของข้อมูล การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างกลยุทธ์ในการปกป้องข้อมูลได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงรวมทั้งกรณีการใช้งานทางธุรกิจต่างๆ  ทั้งนี้ Hitachi Data Instance Manager ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ หลังจากการเข้าซื้อบริษัท โคฟิโอ (Cofio) เมื่อเดือนกันยายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ใหม่นี้จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับมุมมองของบริษัทในการสร้างผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ครอบคลุมการผสานรวมเทคโนโลยีการทำซ้ำข้อมูล (Replication) โดยใช้แพลตฟอร์มระบบสำรองข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร (Archive) และการจัดเก็บข้อมูลในยุคปัจจุบันที่เป็นบิ๊กดาต้าเข้าไว้เป็นระบบเดียวกัน

           Hitachi Data Instance Manager  นับเป็นก้าวแรกของวิสัยทัศน์ของบริษัทในการบริหารจัดการข้อมูล โดยใช้แนวทางแบบองค์รวม เพื่อจัดการกับความท้าทายด้านการจัดการข้อมูลของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่แล็ปท็อปไปสู่การปกป้องข้อมูล และสำนักงานระยะไกลไปสู่ระบบคลาวด์ ด้วย HDIM ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถปกป้องข้อมูลและใช้เทคโนโลยีการกู้คืนที่เหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การสำรองข้อมูล การกำหนดเวอร์ชั่น การทำซ้ำข้อมูล (Replication)  และการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร (Archive) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำจัดความซ้ำซ้อน และปกป้องข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (CDP) ได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยตลอดปี 2556 นี้ ฮิตาชิ จะเดินหน้าพัฒนาชุดปรับปรุงที่จะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการปกป้องข้อมูลได้อย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ทั้งหมด สิ่งนี้จะช่วยผสานรวมขีดความสามารถของ  Hitachi Data Instance Manager  เข้ากับ Hitachi Content Platform (HCP) เพื่อเสริมประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร การค้นหา และการกู้คืนข้อมูล รวมถึงปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

ความท้าทายของการจัดการการทำสำเนาข้อมูล
           จะเห็นได้ว่าองค์กรต่างๆ ยังคงทำสำเนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยแทบจะไม่ได้นึกถึงผู้ที่ทำสำเนาข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการทำ และตำแหน่งที่ใช้จัดเก็บสำเนา รวมถึงระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการเก็บรักษาหรือวิธีการที่จะนำมันมาใช้ประโยชน์ ซึ่งความซับซ้อนเหล่านี้คือ ปริมาณข้อมูลที่มีมหาศาล มีความหลากหลาย และใช้ระบบเสมือนจริง ดังนั้น เมื่อรวมกับปัญหาที่องค์กรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ  แล้ว จึงนำไปสู่สถานการณ์ที่แตกต่างกันสำหรับการปกป้องและการจัดการข้อมูลดังกล่าว แต่เมื่อใช้ HDIM ผู้จัดการแผนกไอที     จะไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือเดิมๆ ในลักษณะที่แยกส่วนกันสำหรับการกู้คืนข้อมูลที่เสียหาย การกำหนดเวอร์ชั่น และการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ได้บูรณาการกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล มีความซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ตลอดจนความต้องการด้านทรัพยากรที่มากขึ้น

           ฌอน โมเซอร์ รองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลที่ดีเยี่ยมอยู่เป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่ขาดคือวิธีการในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเหล่านั้นกับการใช้งานทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง องค์กรต้องการมุมมองแบบองค์รวมสำหรับสำเนาทั้งหมดของข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม นั่นคือสิ่งที่ Hitachi Data Instance Manager จะเข้ามาช่วยจัดการได้ โดยเมื่อมีการปรับใช้โซลูชั่นใดโซลูชั่นหนึ่งสำหรับการจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ องค์กรจะสามารถเลือกและปกป้องข้อมูลอินสแตนซ์แต่ละรายการได้อย่างชาญฉลาด ช่วยลดระยะเวลาในการสำรองข้อมูล ตอบสนองระดับการให้บริการ และคืนค่าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งระบบคลาวด์และระบบเสมือนจริง โดย Hitachi Data Instance Manager จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากด้วยการรวม ลด จัดการและติดตามสำเนาข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น "

Hitachi Data Instance Manager สร้างนิยามใหม่ในการปกป้องข้อมูล
            Hitachi Data Instance Manager เป็นโซลูชั่นซอฟต์แวร์แบบครบวงจรที่จะช่วยลดการสำเนาข้อมูลที่ไม่จำเป็นให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการบันทึกและทำสำเนาข้อมูลในแบบเรียลไทม์ เพื่อพร้อมใช้งานเมื่อเกิดกรณีการ      กู้คืนระบบในจุดต่างๆ ซึ่งแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์นี้ได้รวมขีดความสามารถด้านการป้องกันข้อมูลต่างๆ เข้ากับการจัดการเวิร์กโฟลว์และนโยบายจากบนลงล่าง อีกทั้งยังช่วยปกป้องข้อมูล ตลอดจนลด ควบคุม และจัดการข้อมูล          อินสแตนซ์ทั้งหมดของไฟล์, SQL และ Exchange ในระบบของ Microsoft® และ Linux  ซึ่งการปกป้องข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้าในตลาดระดับกลางและแผนกต่างๆ ภายในองค์กรขนาดใหญ่ สำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมของแพลตฟอร์มและการผสานรวมกับโซลูชั่นการทำซ้ำข้อมูลสำหรับองค์กรของฮิตาชิ จะถูกเปิดเผยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ HDIM สร้างอยู่บนพื้นฐานของการปกป้องข้อมูลที่ครอบคลุม ซึ่งพัฒนาจากเทคโนโลยีของฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ และพันธมิตรของบริษัท ดังนี้:

Hitachi Application Protector (HAPRO)

  • เป็นซอฟต์แวร์ในการปกป้องข้อมูลที่ใช้งานง่าย สอดคล้องกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นและการทำสแน็ปช็อต  ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบแอพพลิเคชั่น การสำรองข้อมูล หรือการจัดเก็บข้อมูล สามารถบริหารจัดการในการปกป้องข้อมูลของตนได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Exchange, SQL และ SharePoint
  • ช่วยให้กู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจากการหยุดทำงานทั้งในแบบที่ไม่ได้วางแผนและวางแผนไว้ ตลอดจนจัดการกับการปกป้องข้อมูลทั้งหมดได้จากหน้าต่างการจัดการเดียว

Hitachi Replication Manager (HRpM)

  • เป็นการจัดการการจำลองแบบในลักษณะอาร์เรย์ของฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้อย่างครอบคลุม
  • ปกป้องข้อมูลในพื้นที่และจากระยะไกล โดยมีปริมาณข้อมูลสูญหายที่องค์กรยอมรับได้ (RPO) เป็นศูนย์และใช้ระยะเวลาที่องค์กรยอมรับได้ในการกู้คืนระบบในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน (RTO) ที่ต่ำลง

Hitachi Data Protection Suite ด้วยเทคโนโลยีจาก คอมม์วอลท์ (CommVault)

  • เป็นการผสานรวมแบบครบวงจรสำหรับการทำสแน็ปช็อต การทำซ้ำข้อมูล และการทำสำเนาแบบถาวร ที่สามารถจัดการข้อมูลระดับแอพลิเคชั่น มีความปลอดภัย และลดความซ้ำซ้อน รวมทั้งเข้าถึงและจัดการได้ผ่านทางแพลตฟอร์มเดียว
  • ผลลัพธ์ที่ได้คือโซลูชั่นในการปกป้องข้อมูลที่ใช้งานง่ายที่เป็นระบบอัตโนมัติ และมีค่าใช้จ่ายน้อย

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved