» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


ดีแทคนำร่องโครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย - Internet For All ที่ร.ร.บ้านปางน้ำถุ จ. เชียงใหม่
IT News 6/18/2013
ดีแทคนำร่องโครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย - Internet For All ที่ร.ร.บ้านปางน้ำถุ จ.เชียงใหม่

               ดีแทคเริ่มแล้วโครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย - Internet For All สนับสนุนการศึกษาเด็กไทยเสริมความรู้นอกห้องเรียนผ่าน 3G โมบายล์ อินเทอร์เน็ต โดยดีแทคมอบแอร์การ์ด พร้อมซิมสำหรับใช้งาน 3G ฟรี 1 ปี ลุยนำร่องโรงเรียนบ้านปางน้ำถุ ตั้งอยู่เหนือสุดอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และเตรียมขยายความร่วมมือร่วมกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนโรงเรียนอื่นตามหลักการทั่วประเทศ มั่นใจ 3G โมบายล์ อินเทอร์เน็ต จะกระตุ้นให้เกิดประโยชน์มหาศาลทางการศึกษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยรวมของเด็กไทยในชนบททั่วประเทศ

               จอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่าดีแทคได้สนับสนุนการศึกษาเด็กไทยภายใต้ “โครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย -Internet For All” โดยโครงการดังกล่าวได้เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “Internet for all” ของดีแทคที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่ต้องการให้คนไทยทุกคนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ภายใน 3 ปี รวมถึงภาคการศึกษาของเด็กไทย เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและโอกาสต่าง ๆ ที่เท่าเทียมกัน และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุดด้วยการครอบคลุมของสัญญาณคุณภาพ TriNet จากดีแทคที่เป็นโครงข่ายอัจฉริยะหนึ่งเดียวของไทยที่มีคลื่นความถี่มากที่สุด บนแบนด์วิธที่กว้างที่สุด

               ดีแทคเชื่อมั่นว่า 3G โมบายล์ อินเทอร์เน็ต จะเปิดโลกการศึกษาเด็กไทยในชนบทให้เท่าเทียมทางด้านการศึกษากับทุกที่ในประเทศ รวมทั้งยังเป็นการนำคลื่น 3G ซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยี่งกับเด็กไทยในชนบทที่ห่างไกลออกไป จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การค้นคว้า การเรียนรู้ต่างๆ ด้วยการเปิดโลกกว้างและจินตนาการสู่เด็กไทย อินเทอร์เน็ตยังเป็นสื่อกลางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง ค้นคว้าใช้งานประกอบการเรียน มีแหล่งบทเรียนสำเร็จรูป โดยอินเทอร์เน็ตที่มีแหล่งข้อมูลอยู่มากมายและหลายรูปแบบ

                จอน กล่าวต่อไปว่า สำหรับ “โครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย -Internet For All” ดีแทคจะมอบแอร์การ์ดและซิม เพื่อใช้งาน 3G โมบายล์ อินเทอร์เน็ตฟรีแก่โรงเรียนเพื่อการศึกษาของเด็กไทยโดยรวม 1 ล้านชั่วโมง โดยดีแทคใช้งบสำหรับโครงการนี้ประมาณกว่า 11 ล้านบาท ดีแทคได้เริ่มต้นโครงการนี้กับโรงเรียนบ้านปางน้ำถุ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแรกในการนำร่องมอบชุดคอมพิวเตอร์ (PC) พร้อมแอร์การ์ด และซิมพรีเพดสำหรับการใช้งาน 3G ฟรี 1 ปี จำนวนทั้งสิ้น 3 ชุด โดยดีแทคยังเปิดให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการสนับสนุนแสดงความจำนงเข้ามา โดยมีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า และอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 3G ดีแทค เป็นต้น

                นอกจากนั้น พนักงานดีแทคที่มีจิตอาสาจะทุ่มเทสละเวลาส่วนตัว ในการร่วมทำความดีสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อการบำรุงรักษาและดูแลด้านเทคนิคให้กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมในโครงการล่าสุด “100,000 ชั่วโมง ร่วมกันทำดี” เน้นให้พนักงาน 5,000 คน สละเวลา สละแรงกาย แรงใจในการร่วมทำความดีไปพร้อมๆ กันกับบริษัท มุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้การเสียสละเพื่อสังคมเป็นวัฒนธรรมขององค์กรอีกด้วย

               สมบูรณ์ ฟองนวล ผู้อำนวยการ โรงเรียนปางน้ำถุ กล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้พยายามมุ่งเน้นการศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียน และนอกตำราเรียน เพื่อเพิ่มคุณภาพ และความเป็นเลิศทางวิชาการ แก่นักเรียนของเราตั้งแต่อนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนได้มีผลงานและรางวัลที่ได้รับมามากมายจากความมุ่งมั่นของทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า 3G โมบายล์ อินเทอร์เน็ต จะเปิดโอกาสเพื่อการศึกษาหาความรู้ และจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่จะผลักดันนักเรียนของเราให้เท่าเทียมในด้านการศึกษากับทุกท้องที่ทั่วไทย ทางโรงเรียนเชื่อมั่นว่าโครงการที่ดีแทคมอบให้ในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นการสร้างปัญญาให้กับเด็กไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาวและเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาจะเป็นบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

               ทั้งนี้ “โครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย -Internet For All” เกิดขึ้นได้เพราะดีแทคได้ประสบความสำเร็จในการอัพเกรดยกระดับโครงข่ายทั่วประเทศทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย โดยมีทั้งสถานีฐาน 2G ที่ทันสมัยและเสร็จสมบูรณ์ และ 3G บนคลื่น850 MHz ที่ขยายเพิ่มเติมมานั้นได้นำประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้งการใช้งานเพื่อการโทร และใช้งานดาต้าบนอินเทอร์เน็ตที่เสถียรยิ่งขึ้น และเร็วขึ้นกว่าเดิมในทุกอำเภอทั่วประเทศไทย ซึ่งโดยรวมขณะนี้ดีแทคมีคลื่น 1800 MHz จำนวน 25 MHz คลื่น 850 MHz จำนวน 10 MHz และคลื่นความถี่ใหม่ 2100 MHz จำนวน 15 MHz ทำให้ดีแทคมีคลื่นถึง 50 MHz เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพสัญญาณเพื่อให้ลูกค้าดีแทคได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน และด้วยการครอบคลุมของสัญญาณคุณภาพ TriNet จากดีแทคที่เป็นโครงข่ายอัจฉริยะหนึ่งเดียวของไทยที่มีคลื่นความถี่มากที่สุด บนแบนด์วิธที่กว้างที่สุดอีกด้วยTags : ดีแทค • Internet For All • เชียงใหม่ • จอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ • TriNet  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved