» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


ซีดีจี ครบรอบ 45 ปี พร้อมรุกตลาดอาเซียน ตั้งเป้าสัดส่วนรายได้ 15% จาก AEC ในปี 2561
IT News 6/24/2013

คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีดีจี

ภาพข่าว : คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีดีจี

               กลุ่มบริษัทซีดีจีประกาศถึงก้าวสำคัญในวาระครบรอบ 45 ปี พร้อมมุ่งสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียนเต็มรูปแบบ  ตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำในการเป็นผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานเกือบครึ่งศตวรรษ มั่นใจในศักยภาพพร้อมโกอินเตอร์ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดว่ารายได้จะมาจากตลาด AEC ประมาณ 15 % ของรายได้รวมทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ

               นาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีดีจี  กล่าวว่า  ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของกลุ่มบริษัท ซีดีจีภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดัน และยกมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย, โครงการทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, โครงการเลื่อนล้อต่อภาษี กรมการขนส่งทางบก ระบบการจัดการจำหน่ายไฟฟ้า และข้อมูลระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงการบริการจัดหา ติดตั้งซอฟต์แวร์ และจัดฝึกอบรมวิธีการใช้งานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที ซึ่งความสำเร็จในส่วนนี้ล้วนมาจากองค์ความรู้ ทักษะ และโน ฮาวด์ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันสำคัญยิ่งของเรา

               สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีนี้  กลุ่มบริษัท ซีดีจี ยังคงเดินหน้าให้บริการวางระบบไอทีให้กับหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ แต่ขณะเดียวกัน ในช่วงที่ผ่านมา เราได้เริ่มเพิ่มสัดส่วนในการให้บริการแก่ภาคเอกชนและผู้บริโภคทั่วไปมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมองเห็นช่องทางการตลาดที่บริษัทสามารถต่อยอดในเรื่อง Knowledge Base ที่ทางบริษัทฯมีอยู่ ซึ่งนอกจากจะนำไปสนับสนุนภาพใหญ่ในการวางแผนระดับประเทศได้แล้ว ยังเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ด้วย เช่น การให้บริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอทีเอ็ม จำนวนกว่า 5,000 เครื่องทั่วประเทศ สำหรับลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงินและการธนาคาร, การสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจภาคเอกชน อาทิ NOSTRALogistics ระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ การจัดทำโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ที่พัฒนาขึ้นสำหรับให้บริการแก่ธุรกิจด้านการขนส่งโดยเฉพาะ หรือ NOSTRA Map Thailand แอพพลิเคชั่นแผนที่ ที่มียอดดาว์นโหลดสูงสุดมากกว่า 500,000 ครั้ง ทั้งหมดนี้ เราคาดว่าการทำธุรกิจกับภาคเอกชนและผู้บริโภคทั่วไปจะช่วยสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของเรา
โดยรวมกว่า 10% จากผลประกอบการปี 2555 ในมูลค่า 5,000 ล้านบาท

               “เราอยากให้คนทั่วไปเริ่มรู้จัก ซีดีจี ในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังโครงการต่างๆ ที่ให้บริการด้านสาธารณประโยชน์มากมาย ที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน  อีกทั้งเรายังต้องการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง” ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีดีจี  กล่าว
สำหรับการเตรียมความพร้อมในอนาคตเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2558 นั้น กลุ่มบริษัท ซีดีจี มั่นใจว่า ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ในบริการที่ผ่านมานั้น สามารถให้บริการด้านไอทีโซลูชั่นแก่ลูกค้าในระดับอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2551 ซีดีจี ยังได้จัดทำโครงการนำร่องการให้บริการแก่กรมแผนที่ทหาร กระทรวงเกษตร การไฟฟ้า และการประปา พร้อมจัดตั้งสำนักงานสาขาในประเทศเวียดนาม ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อผลิตแผนที่ และในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทฯมีแผนที่จะเปิดสำนักงานแห่งใหม่ในประเทศพม่าอีกด้วย ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการตอกย้ำศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯ ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำ และเป็นที่รู้จัก 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียนและได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ซีดีจี ได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้จากตลาดอาเซียนประมาณ 15% ให้ได้ภายในปี 2561 หรือภายในระยะเวลาอีก 5 ปี ข้างหน้า อีกด้วย

               “กลุ่มบริษัท ซีดีจี มุ่งเน้นการทำธุรกิจแบบมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล โดยเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของเรา สร้างเครือข่ายพันธมิตรและขยายธุรกิจสู่ตลาดในอาเซียนเพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจ ไปพร้อมๆ กับการแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยทั้งหมดนี้ เราได้ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งภูมิปัญญาและองค์ความรู้ (The Power of Wisdom) และยืนหยัดในการเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและร่วมพัฒนาประเทศของทุกๆ ภาคส่วนให้มีความเจริญก้าวหน้า มีคุณภาพและศักยภาพทัดเทียมระดับสากล”
 นาถ กล่าวทิ้งท้ายTags : ซีดีจี • อาเซียน • นาถ ลิ่วเจริญ • NOSTRA • Map • Thailand


  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved