» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


กระทรวงไอซีที จัดสัมมนา“แหล่งเงินทุนสำหรับ ICT SMEs ไทย” เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไอซีทีไทยสู่สากล
IT News 10/18/2013
สมชาย ใบม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                กระทรวงไอซีที โดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่งเสริมความเข้มแข็งของตลาดอุตสาหกรรมไอซีทีไทยภายในประเทศ ลุยจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “แหล่งเงินทุนสำหรับ ICT SMEs ไทย” ระดมนักวิชาการ และนักธุรกิจผู้มีความรู้ในเรื่องของแหล่งเงินทุนเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาให้ความรู้ พร้อมจับมือสถาบันทางการเงินต่างๆ อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ฯ  มาร่วมออกบูธเพื่อให้ความรู้และให้ข้อมูลในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในงานนี้อีกด้วย

                สมชาย ใบม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมไอซีทีเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านไอซีที รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไอซีที จึงเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างความเข็มแข็งของตลาดอุตสาหกรรมไอซีทีไทยภายในประเทศ

                ดังนั้น จึงได้มีการจัดทำโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไอซีทีไทยสู่สากล” และจัดงานสัมมนาในหัวข้อ“แหล่งเงินทุนสำหรับ ICT SMEs ไทย” ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก งานสัมมนาครั้งนี้นอกจากจะมีนักวิชาการ และนักธุรกิจผู้มีความรู้ในเรื่องของแหล่งเงินทุนเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาให้ความรู้แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสถาบันทางการเงินต่างๆ ที่จะมาออกบูธเพื่อให้ความรู้และให้ข้อมูลในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกด้วย อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยและธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

                อย่างไรก็ตาม การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางในการลงทุนและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ๆ ขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านไอซีทีทำให้เกิดการขยายตัวและสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมไอซีทีได้มากขึ้นตามไปด้วย “สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จะมีการให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ๑) ผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษาในเรื่อง “แผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ” ๒) แนวทางการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการฯ  ๓) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนสำหรับผู้ประกอบการไอซีทีขนาดกลางและขนาดย่อม ๔) เสวนาเรื่อง “ความต้องการและโอกาสของผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน” ๕) “สอนทำแผนธุรกิจ” เกี่ยวกับการจัดการทางด้านทักษะ (Management Skill) ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ Software, Hardware และ Telecom

                โดยขอเชิญชวนผู้ประกอบการไอซีทีทุกท่านที่ต้องการทราบข้อมูลและความรู้ในเรื่องของแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขนาดกลางและขนาดย่อม เข้ามาร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นและขอคำปรึกษาจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทุกท่านต่อไป” สมชาย กล่าวทิ้งท้ายTags : กระทรวงไอซีที • สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร • อุตสาหกรรม • แหล่งเงินทุน • ธนาคารกรุงไทย • ธนาคารทหารไทย • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ฯ • เศรษฐกิจ • นักวิชาการ • นักธุรกิจ

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved