» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


เอชดีเอสเผยองค์กรธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกสามารถเพิ่มรายได้ขึ้น 25% จากการใช้ Big Data
IT News 12/16/2013

                บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น (เอชดีเอส) ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501) เผยผลการสำรวจที่แสดงให้เห็นว่า เกือบครึ่งหนึ่งขององค์กรธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ร่วมตอบแบบสำรวจเชื่อว่า ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้องค์กรถึง 25% หรือมากกว่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ทางบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้คาดการณ์ไว้ว่า รายได้รวมขององค์กรธุรกิจที่ร่วมตอบแบบสำรวจกว่า 500 แห่งจะเพิ่มขึ้นถึง 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตามผลสำรวจในครั้งนี้ยังพบด้วยว่า บริษัทมากกว่าครึ่งหนึ่งได้มีการวางแผนกลยุทธ์สำหรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ไปเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความคืบหน้าใดๆเลย

                ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เชื่อว่านักธุรกิจจำเป็นต้องปฏิรูปแนวทางใหม่ที่จะต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลขององค์กร โดยให้ถือเป็น “สินทรัพย์ประเภททุน" ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่แบบองค์รวมเพื่อที่จะให้ธุรกิจสามารถนำมาวิเคราะห์ในเชิงลึกและสร้างระบบธุรกิจอัจฉริยะ การเปลี่ยนแปลงจุดหลักสำคัญนี้จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศและผลักดันให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

                เนวิลล์ วินเซนต์ รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่มี 'งบประมาณการบริหารจัดการข้อมูล' ที่จำกัด ส่งผลให้ไม่สามารถรับรู้และใช้ศักยภาพที่แท้จริงของข้อมูลซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่องค์กรมีอยู่ได้  ซึ่งในระดับพนักงานขององค์กรนั้นมีความต้องการอย่างมากในการใช้ข้อมูลสารทนเทศและตระหนักดีถึงการสร้างรายได้ที่มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของข้อมูล แต่พวกเขายังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหารระดับสูง C จะต้องกำหนดทิศทางด้านข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ตลอดจนบริหารจัดการข้อมูลให้เสมือนเป็นสินทรัพย์ประเภททุนที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจอย่างชัดเจน

                "วิสัยทัศน์ของเราเห็นว่าองค์กรธุรกิจในทุกรูปแบบและทุกขนาดควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะสามารถช่วยผลักดันศักยภาพข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ โดยฝ่ายไอทีจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงปฏิทินของการวางแผนธุรกิจตั้งแต่เนิ่นๆ และจะต้องผสานรวมไอทีเข้ากับธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อสามารถให้ข้อมูลธุรกิจที่สำคัญและข้อมูลเชิงลึกให้กับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจและการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น" วินเซนต์ กล่าว

แม้ปรับใช้ช้า แต่ก็เล็งเห็นประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่

                ผลสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ตีพิมพ์ใน Economist Intelligence Unit (EIU) เรื่อง The Hype and the Hope: The Road to Big Data Adoption in Asia Pacific ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้ทำการสำรวจผู้บริหารองค์กรธุรกิจมากกว่า 500 คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่า บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังมีข้อจำกัดในการปรับใช้แนวทางข้อมูลขนาดใหญ่ที่ตนมีอยู่ ขณะที่ 1 ใน 3 ระบุว่า พวกเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่จำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งกล่าวว่า พวกเขามีความคืบหน้าในแนวทางนี้น้อยมาก  โดย 80% ของพนักงานที่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้าคู่ค้าโดยตรง (Front-line Employees) เชื่อว่าการปรับปรุงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลให้ดีขึ้นถือเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด และผลสำรวจยังพบว่า มีเพียง 19% เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลตามต้องการได้

                แม้จะไม่มีความคืบหน้าในการปรับใช้แนวทางข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามก็เชื่อมั่นในความสามารถของข้อมูลขนาดใหญ่ว่า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของตนได้ โดยมากกว่า 70% ระบุว่าข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยผลักดันให้เกิดความสามารถในการทำกำไร และช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมได้

                สำหรับเหตุผลที่บริษัทต่างๆ มีความล่าช้าในการปรับใช้กลยุทธ์ข้อมูลขนาดใหญ่นั้น มีสาเหตุที่แตกต่างกัน โดยผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าเกิดจากการสื่อสารภายในองค์กรและการแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ดีพอ ตลอดจนการขาดทักษะและซอฟต์แวร์ภายในองค์กร โดยผู้ตอบแบบสำรวจเกือบ 2 ใน 5 ระบุว่า กลยุทธ์ข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัทยังไม่ได้รับการสื่อสารที่ดี แต่กระนั้น 3 ใน 4 ก็เชื่อว่าประสิทธิภาพของการนำข้อมูลมาใช้คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จขององค์กร

                กลุ่มธุรกิจหลักที่ตระหนักว่าข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างมาก ได้แก่ ธุรกิจโทรคมนาคม(67%) สินค้าอุปโภคบริโภค(57%) และบริการทางการเงิน (52%) อย่างไรก็ตาม พบว่ามากกว่า 60% ในธุรกิจสถาบันการเงิน และสินค้าอุปโภคบริโภคยังไม่ได้เริ่มโครงการข้อมูลขนาดใหญ่ ขณะที่ธุรกิจโรงพยาบาล สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดูเหมือนจะล่าช้ากว่ามาก โดยมีจำนวนถึง 72% ที่ยังไม่ได้เริ่มโครงการข้อมูลขนาดใหญ่ใดๆ เลย

แนวทางปรับปรุงการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้งาน

                ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เชื่อว่าองค์กรต่างๆ จะต้องสามารถบ่งชี้ถึงปัญหาและเพิ่มมูลค่าของข้อมูลขนาดใหญ่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)

                การกำหนดทิศทางเกี่ยวกับข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งองค์กร: ผู้บริหารระดับสูง ควรตระหนักถึงผลกระทบสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีต่อรายได้และการแข่งขันของธุรกิจตน และมีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยองค์กรต่างๆ ควรปรับใช้นโยบายที่ช่วยแบ่งแยกคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่แยกอยู่เดี่ยวๆ ปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร และสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถรองรับการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล

                การผสานรวมฝ่ายไอทีเข้ากับธุรกิจ ฝ่ายไอทีจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนทางธุรกิจทุกๆ รอบปฏิทินตั้งแต่เริ่มต้น และผสานรวมเข้ากับธุรกิจให้มากขึ้นเพื่อแปลงข้อมูลให้เป็นระบบอัจฉริยะ ตลอดจนเพิ่มผลตอบแทนจากข้อมูลที่เป็นสินทรัพย์ประเภททุน การสนับสนุนของฝ่ายไอทีจะต้องสามารถวัดผลได้จากการเพิ่มผลตอบแทนในรูปของรายได้ การทำความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจและนำเสนอระบบข้อมูลอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรสามารถทำการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนได้เท่านั้น แต่ยังทำให้เป็นระบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพสูงและสามารถลดภาระการดำเนินงานประจำวันได้

            วินเซนต์ กล่าวว่า การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ไม่ใช่แค่เพียงเทคโนโลยีสารสนเทศอีกแล้ว แต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ ความสำเร็จในอนาคตขององค์กรขึ้นอยู่กับเจ้าของธุรกิจที่สามารถกำหนดกลยุทธ์ข้อมูลขนาดใหญ่ของตัวเองและขึ้นอยู่กับฝ่ายไอทีที่พร้อมให้การสนับสนุนระบบข้อมูลอัจฉริยะได้ตามต้องการ

                จากการร่วมมือกับบริษัท ฮิตาชิ จำกัด ทำให้บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ สามารถใช้ความเชี่ยวชาญที่มีมายาวนานหลายทศวรรษในธุรกิจเฉพาะทาง เพื่อนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับลูกค้า การวิเคราะห์ที่มีประโยชน์สำหรับการตัดสินใจ และเทคโนโลยีอัตโนมัติและครบวงจร  ทั้งนี้ บริษัทผสมผสานระดับชั้นของเทคโนโลยีและโซลูชั่น ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เนื้อหา (Content) และ สารสนเทศ (Information) เข้ากับแอพพลิเคชั่นของธุรกิจเฉพาะทางเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนข้อมูลของตนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงTags : ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น • เอเชียแปซิฟิก • ข้อมูล • Big Data • องค์กร • กลยุทธ์ • นักธุรกิจ • เนวิลล์ วินเซนต์ • เทคโนโลยี • นวัตกรรม • โทรคมนาคม • สินค้าอุปโภคบริโภค • Business Intelligence • แพลตฟอร์ม • เรียลไทม์ • โซลูชั่น • แอพพลิเคชั่น

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved